ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Alloys -- Surfaces

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Improvement of surface properties of MJ12 and MJ47 alloys by High temperature nitridation process = การปรับปรุงสมบัติผิวของโลหะผสมเอ็มเจ 12 และ เอ็มเจ 47 โดยกรรมวิธีไนเตรชั่นที่อุณหภูมิสูง / Kittichai Sopunna / 2005 /Full Text
Subject
Alloys -- Surfaces
Nitrides -- Analysis
2 Improvement of surface properties of y-TiAl alloys by plasma deposition = การปรับปรุงสมบัติผิวของดลหะผสมแกมมา-ไทเทเนียมอะลูมิเนียมดดยการตกสะสมด้วยพลาสมา / Suparat Narksitipan / 2008 /Full Text
Subject
Alloys -- Surfaces
Alloys -- Analysis
Titanium
Aluminium


Page : 1