ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Algebra, Linear

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Discrete Multi-target Linear-quadratic control problem on a Semi-in nite interval = ปัญหาควบคุมเชิงเส้นกำลังสองวิยุตที่มีหลายเป้ าหมายบนช่วงกึ่งอนันต์ / Kanokporn Khunsmuth / 2014 /Full Text
Subject
Algebra, Linear
2 Multi-criteria linear-quadratic control problem with robust polytopic constrained on semiinfinite interval = ปัญหาควบคุมกำลังสองเชิงเส้นหลายเกณฑ์ที่มีเงื่อนไขทนทานแบบพอลิโทปิกบนช่วงกึ่งอนันต์ / Rashchada Manowong / 2012 /Full Text
Subject
Algebra, Linear


Page : 1