ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Agricultural extension work -- Vietnam -- DakLak Province

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Impact of agricultural extension on coffee production in DakLak Province, Vietnam Do Ngoc Sy / Do, Ngoc Sy / 2003 /Full Text
Subject
Coffee -- Vietnam -- DakLak Province
Agricultural extension work -- Vietnam -- DakLak Province


Page : 1