ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Age estimation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประมาณอายุจากผิวหน้าต่อแนวประสานกระดูกหัวหน่าวในคนไทย = Age estimation from symphyseal surface of pubic symphysis in a Thai population / จิตตราพร ทิพย์มาลา / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Age estimation
Pubic Symphysis
กระดูก
โครงกระดูก
การกำหนดอายุจากโครงร่าง


Page : 1