ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Aedes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of an allele-specific PCR (AS-PCR) technique for the detection of a valine to glycine substitution at position 1016(V1016G) in Domain II of the voltage gated sodium channel gene of aedes aegypti (Diptera :Culicide) = การพัฒนาเทคนิค allele-specific PCR (AS-PCR) สำหรับการตรวจหาการแทนที่วาลีนด้วยไกลซีนที่ตำแหน่ง 1016(V1016G) ใน Domain II ของ voltage gated sodium channel ยีนของยุงลาย aedes aegypti (Diptera :Culicide) Steven Andy Stenhouse / Stenhouse, Steven Andy / 2013 /Full Text
Subject
Aedes
Pyrethroids
Parasitology
Dissertations, academic -- Parasitology
Densovirinae
Culicidae
Pyrethrins
2 Laboratory colonization of Ades lineatopennis / Anuluck Junkum / 2002 /Full Text
Subject
Mosquitoes
Mosquito rearing
Aedes
Dissertations, academic -- Parasitology
3 Mosquito repellency of volatile oils derived from plants = ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากพืช / Kittichai Kamsuk / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils volatile
Aedes
Plants, medicinal


Page : 1