ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Advertising, Magazine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Colors and signs in male grooming products advertisements in Thai male magazines = สีและสัญลักษณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมความงามสำหรับผู้ชายในนิตยสารสำหรับผู้ชายไทย / Pornsawan Wachanachai / 2011 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Manufactures
Color
Men
2 Discourse analysis on beauty product advertisements in marie claire magazine = การวิเคราะห์วาทกรรมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงาม ในนิตยสารแมรี่แคลร์ / Nartchulee Thaithiang / 2012 /Full Text
Subject
Discourse analysis
Advertising, Magazine
3 Flouting maxims in selected Thai women's magazine advertisements = ความหมายนัยแฝงในโฆษณาสินค้าของหนังสือนิตยสารผู้หญิงไทย / Waratorn Na Chiangmai / Chiangmai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Advertising
Periodicals
4 Representation of thainess in product and service advertisements in Preaw Magazine = ภาพแทนความเป็นไทยในโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการในนิตยสารแพรว Panomwan Boonchuay / Jaroenta Amphornpruet / The school 2014 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Identity (Philosophical concept)


Page : 1