ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

คู่มือการใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล libref@lib.cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวางแผนงานก่อสร้าง 4 มิติโดยการใช้วิธีการวางแผนงานแบบทำซ้ำ = 4D Construction planning using repetitive scheduling method / กอบกุล แก้วเปี้ย / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การจัดการ
การก่อสร้าง -- การวางแผน
คอมพิวเตอร์กราฟิก -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้าในกองทุนเปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาวธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' investment in good corporate governance long term equity fund of UOB in Chiang Mai Province / แพรวนภา ฤทธิไตรภพ / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวม
การลงทุน -- เชียงใหม่


Page : 1