ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การดื่มเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานในตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Energy Drink consumption among workers in Tonthong Sub-district, Mueang district, Lamphun province / จิราภรณ์ เสวะกะ / 2558 /Full Text
Subject
แรงงาน -- สุขภาพและอนามัย
แรงงาน -- ลำพูน
เครื่องดื่มชูกำลัง
สุขภาวะ
122 การดูดซับแก๊สไบโอมีเทนที่ความดันต่ำโดยถ่านกัมมันต์ = Low-pressure adsorption of bio-methane gas by activated carbon / พิษณุ พิทักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
ไบโอมีเทน
ก๊าซชีวภาพ
คาร์บอนกัมมันต์
การดูดซับ
123 การดูแลของมารดาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของทารกเกิดก่อนกำหนด = Maternal care and related factors in developmental care of preterm infants / มะลิวรรณ สุตาลังกา / 2558 /Full Text
Subject
Mothers
Child development
Growth and development
Infant, premature
124 การดูแลสุขภาพตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Self-care of people with physical disability in sansainoi sub-district, San Sai district, Chiang Mai province / มิ่งขวัญ จันทร์ศรีมา / 2558 /Full Text
Subject
คนพิการ -- สุขภาพและอนามัย
คนพิการ -- การดูแล
คนพิการ -- สันทราย (เชียงใหม่)
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
125 การตกแต่งสำเร็จผ้าฝ้ายต้านทานแบคทีเรียด้วยนาโนแคปซูล พอลิยูรีเทนบรรจุสารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศ = Finishing of antimicrobial cotton fabrics with polyurethane nanocapsules containing candelabra bush leaf extract / ดลนภา ประทีปทอง / 2558 /Full Text
Subject
แคปซูล
ชุมเห็ดเทศ
สารสกัดจากพืช
สารต้านแบคทีเรีย
126 การตรวจจับก้อนทูมชนิดแฉกแหลมจากภาพแมมโมแกรมโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนแบบหลากกลุ่ม = Spiculated mass detection from mammograms using multiclass support vector machine / อรวรรณ เนตรประสาท / 2558 /Full Text
Subject
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
การตรวจสอบทางวิศวกรรม
127 การตรวจสอบความคงที่ของข้อมูลทางฟิสิกส์ของลำรังสีโฟตอนหลังกระบวนการทดสอบซ้ำของความถูกต้องก่อนใช้งาน = Consistency check of photon beam physical data after recommissioning process / บริพัฒน์ กัดมั่น / 2558 /Full Text
Subject
รังสีวิทยาทางการแพทย์
ฟิสิกส์
128 การตรวจสอบชนิดของรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ด้วยเทคนิคบาร์โค้ดดีเอ็นเอไฮเรสโซลูชันเมลติง = Authentication of laurel clock vine (Thunbergia laurifolia Lindl.) by barcode DNA high-resolution melting technique / สหชาติ สิงห์โตนาท / 2558 /Full Text
Subject
รางจืด -- พันธุ์
รางจืด -- การจำแนก
ชีวโมเลกุล
129 การตรวจสอบหาความจริงของการเคลื่อนที่ และการเกิดเสียงของบะข่างโว่ = Investigation of motion and sound generation of Bakangwo / ชงคา เครื่องชนะ / 2558 /Full Text
Subject
การเคลื่อนที่ (กลศาสตร์)
เสียง (ฟิสิกส์)
บะข่างโว่
130 การตระหนักรู้ถึงผลกระทบขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทโทรศัพท์มือถือ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Awareness of electronic waste of mobile phone in Chiang Mai District / เจษฎา ไชยวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ -- แง่สิ่งแวดล้อม
131 การตรึงเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลไก่ = Microalgal immobilization for treatment of effluent from chicken manure bio-gas plant / พัชริดา บุญโคตร / 2558 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
คุณภาพน้ำทิ้ง
น้ำเสีย -- การบำบัด
สาหร่ายขนาดเล็ก
ก๊าซชีวภาพ
132 การตอบสนองของผู้ซื้อในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสม การสื่อสารทางการตลาดของผักออร์แกนิก = Responses of buyers in Mueang Chiang Mai District towards the marketing communication mix of organic vegetables / พิชามญชุ์ วงศ์เวช / 2558 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด -- เชียงใหม่
ผัก -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
133 การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์ = Responses of consumers in Bangkok towards online coupon marketing activities / ทิพย์วัลย์ ใจสุวรรณ์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพ
คูปอง (การค้าปลีก)
การตลาด
134 การตอบสนองของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีไทเทเนียม = Responses of customers in Mueang Chiang Mai District towards KTC titanium credit card membership privileges / กฤติยา ไฉนงุ้น / 2558 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- เมือง (เชียงใหม่)
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
135 การตอบสนองของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ = Responses of customers in Meuang Chiang Mai District towards Bangkok Bank visa platinum credit card privileges / ธนบดี ทับสุวรรณ์ / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ
บัตรเครดิต -- เมือง (เชียงใหม่)
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า -- เมือง (เชียงใหม่)
ความสัมพันธ์กับลูกค้า -- เมือง (เชียงใหม่)
136 การตอบสนองของสมาชิกบัตรในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย = Responses of card members in Mueang Chiang Mai District towards benefits and privileges of TMB credit cards / มัลลิกา รัตนไพบูลย์วิทย์ / 2558 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- เมือง (เชียงใหม่)
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
137 การต่อรองงบประมาณของชมรมผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Budget bargaining between the elderly club and Kee-Lek Sub-district Municipality, Mae Rim District, Chiang Mai Province / นัทธพงศ์ สุวรรณธัช / 2558 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
ผู้สูงอายุ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ผู้สูงอายุ -- กิจกรรมทางการเมือง
138 การตัดสินใจของผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกชุดฝักบัวอาบนํ้าโดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น = Decision making of house contractors in Mueang Chiang Mai District in choosing shower sets by using analysis hierarchy process / ศศิเลขา ปวงปัน / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
เครื่องสุขภัณฑ์ -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
139 การต้านไวรัสก่อโรคเริม และ การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพรอพอลิส = Anti-herpes simplex virus and anti-free radicals of propolis extracts / วรรณิกา คำวังสวัสดิ์ / 2558 /Full Text
Subject
เริม
ไวรัส
แอนติออกซิแดนท์
140 การตายดีตามการรับรู้ของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง = Good death as perceived by cancer survivors / วโรดม เสมอเชื้อ / 2558 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความตาย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58