ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของเค.ที. เพลส จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing Mix of K.T.Place, Chiang Mai Province / องค์อร วัฒนานิกร / 2558 /Full Text
Subject
เค.ที. เพลส
ที่อยู่อาศัย -- ความพอใจของผู้อยู่อาศัย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาด
หอพัก -- เชียงใหม่
622 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of Jiatongheng Restaurant, Chiang Mai province / นันทกา เจียรสาธิต / 2558 /Full Text
Subject
ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง (เชียงใหม่)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การตลาด -- เชียงใหม่
623 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านโชควัฒนาฟาร์มาซี จังหวัดพะเยา = Customer Satisfaction Towards Services Marketing Mix of Chokwatthana Pharmacy, Phayao Province / ธวัลรัตน์ รัตนอภิชาติกุล / 2558 /Full Text
Subject
ร้านโชควัฒนาฟาร์มาซี
ความพอใจของผู้บริโภค -- พะเยา
การตลาด
ผู้บริโภค -- พะเยา
624 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of RANGDEE FC football field, Chiang Mai Province / ปิยศักดิ์ เปรมปราโมชย์ / 2558 /Full Text
Subject
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี
สนามฟุตบอล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
625 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of loan services for automobile leasing Thanachart Bank public company limited in Chiang Mai Province / เฉลิมเกียรติ ผู้มีคุณ / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความพึงพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
สินเชื่อ
626 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่เปิดบริการ 7 วันต่อสัปดาห์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of Krung Thai Bank Public Company Limited branches serving seven days aweek in Mueang Chiang Mai District / ธนัชชา ธรรมไชย / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
627 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของบริษัท จำนงค์การบัญชี จำกัด = Customer satisfaction towards service quality of Jamnong Accounting Company Limited / สุวัชเชียร แสงเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท จำนงค์การบัญชี จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
งานบริการ
628 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของร้านอาหารแพศรีวิชัย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Customer satisfaction towards services marketing mix of Pae Srivichai Restaurant, Amphoe Nakon Chai Si, Changwat Nakhon Pathom / ณชพัฒน์ ศิรวัฒนามงคล / 2558 /Full Text
Subject
ร้านอาหารแพศรีวิชัย
ความพอใจของผู้บริโภค -- นครชัยศรี (นครปฐม)
ร้านอาหาร -- นครชัยศรี (นครปฐม)
629 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย = Customer satisfaction towards services marketing mix of San-Sabai massage shop / ฐิติพงษ์ โพธิพิพิธ / 2558 /Full Text
Subject
ร้านนวดแสนสบาย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาด
630 ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อสลากออมสิน = Customer satisfaction of the Government Savings Bank in Samut Sakhon Province Towards Premium Saving Certificates / ปราณี กาญจนวิสุทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สมุทรสาคร
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
สลากออมสิน
631 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้บริการหอพักลานนาพะเยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Satisfaction towards services marketing mix of residents at Lanna Phayao Apartment, Amphoe Mueang Chiang Mai / เพ็ญศิริ ธรรมสอน / 2558 /Full Text
Subject
หอพักลานนาพะเยา
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- อำเภอเมือง (เชียงใหม่)
หอพัก -- อำเภอเมือง (เชียงใหม่)
การตลาด
632 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Job satisfaction of generation Y employees at Mae Moh power plant, Lampang province / ชาญ เมืองเกษม / 2558 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ลำปาง)
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
633 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) = Job satisfaction of employees at Millcon Steel Public Company Limited / ปิยะวรรณ์ โรจน์เขษมศรี / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) -- การบริหารงานบุคคล
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
การทำงาน
634 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานรายวัน บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด = Job satisfaction of daily employees of Diamond Food Product Company Limited / สมพงษ์ เงินอินต๊ะ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท
635 ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาในการใช้พื้นที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students' satisfaction and needs in using Library space at Chiang Mai University Library / ณริดา ศาลาน้อย / 2558 /Full Text
Subject
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
636 ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายต่อคุณลักษณะกาแฟอาราบิก้าอินทรีย์ของผู้บริโภค = Consumers satisfaction and willingness to pay for organic arabica coffee attributes / น้ำฝน สังเกตุ / 2558 /Full Text
Subject
กาแฟอราบิกา
637 ความยาวท่อที่เหมาะสมสำหรับระบบเก็บกักความร้อนแบบเปลี่ยนสถานะในการผลิตอากาศร้อน = Appropriate pipe length for phase change heat storage system in hot air production / ธันวมาส กาศสนุก / 2558 /Full Text
Subject
การเก็บกักความร้อน
638 ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลหนองควายกับประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Coordination between Nongkhwai Municipality and people in creating transparence community, Nongkhwai Subdistrict, Hong Dong Disrict, Chiang Mai Province / ธนรัชต์ ขาวอ่อน / 2558 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- หางดง (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน
639 ความร่วมมือระหว่างรัฐกับชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = State and community cooperation in preventing and solving of narcotic problems in Chumchon Ounjai Dai Lookian Klapkeun Project Sanlomjoy Village, Suthep Subdistrict, Mueang Chiang Mai District / วรากร พาจรทิศ / 2558 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงใหม่
การควบคุมยาเสพติด -- เชียงใหม่
640 ความรุนแรงของโรคหืด พฤติกรรมการจัดการของครอบครัวและ การควบคุมอาการของโรคหืดในเด็กของผู้ดูแลในครอบครัว = Asthma severity, family management behavior, and asthma symptom control in children among family caregivers / พัชรี วัฒนชัย / 2558 /Full Text
Subject
หืด
ภูมิแพ้ในเด็ก
เด็ก -- โรค
ทางเดินหายใจ -- โรค


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58