ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อข้าวสารตรามังกร = Marketing mix affecting customers in Chiang mai district towards purchasing Mangkorn brand rice / กุลศิริ จงวิวัฒนธรรม / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ข้าว -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- ชียงใหม่
1382 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อสำนักงานบัญชีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป = Marketing mix affecting accounting firms in Mueang Chiang Mai Distrist towards purchasing accounting software package / นรินทร์ สุวรรณพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1383 ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อตัวแทนจำหน่ายในการซื้อสายสัญญาณสื่อสารและอุปกรณ์เชื่อมต่อของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงใหม่ = Marketing Mix affecting dealers towards purchasing cables and equipments from Interlink Communication Public Company Limited, Chiang Mai Branch / หทัยรัตน์ คัมภีร์พิทักษ์ / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สายเคเบิลโทรคมนาคม
สายเคเบิลโทรคมนาคม -- การจัดซื้อ
ตัวแทนจัดซื้อ
1384 ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคชาวไทยในการจองห้องพักโรงแรมผ่านตัวแทนจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต = Marketing mix affecting Thai customers towards booking hotel rooms through internet agents / กมลพร ใจสบาย / 2557 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงแรม -- การตลาด
1385 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกบริการสปาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ธนทัต อึ้งจิตรไพศาล / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
1386 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกแพที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี = Services marketing mix affecting Thai travelers towards choosing floating house renters in Kanchanaburi Province / กรรณิกา พุ่มแหยม / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
ที่พักนักท่องเที่ยว -- กาญจนบุรี
1387 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชา = Services maketing mix affecting high school students in Lamphun Province towards selecting tutorial schools / อินธิดา อินทนิเวศน์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
การสอนเสริม -- ลำพูน
นักเรียน -- ลำพูน
1388 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้เช่ารายเดือนในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกห้องพัก = Services marketing mix affecting monthly tenant decision towards choosing rental rooms in Mueng Samut Sakhon District / สุภาณี ฆังนิมิตร / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
พฤติกรรมผู้บริโภค
หอพัก
หอพัก -- การจัดซื้อ
1389 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอล์ล เชียงใหม่ = Services marketing mix affecting patrons of Promenada Resort Mall Chiang Mai / พรนภัทร์ วงศ์อภัย / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่ -- การตลาด
1390 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภค ในการซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอำเภอเมืองลำพูน = Services marketing mix affecting consumers towards buying used pick-up vehicles in Mueang Lamphun District / จิณห์ณิภา สันติวรานุรักษ์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- ลำพูน
1391 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภค ในการเลือกโรงอาหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting consumers towards selecting cafeteria at the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / เปี่ยมศุข ท้าวศรีชัย / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
1392 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อเครื่องเสียงประดับยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix affecting consumers towards purchasing car audio products in Mueang Chiang Mai district / เอมอนันต์ อนันตลาโภชัย / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องเสียง -- การตลาด
การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
เครื่องเสียง -- การจัดซื้อ
1393 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านโครงการจิตต์อารีวิลล์ จังหวัดลำปาง = Service marketing mix affecting consumers towards purchasing houses of Jitareevill Company Limited in Lampang Province / อัจจิมา จังเกษม / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
การซื้อบ้าน -- ลำปาง
ผู้บริโภค -- ลำปาง
1394 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครปฐมในการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ = Services marketing mix affecting consumers in Mueang Nakhon Pathom District towards selecting credit facilitators for car leasing / วีรวรรณ ภักดี / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (นครปฐม)
สินเชื่อ -- เมือง (นครปฐม)
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
1395 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการซื้อยางรถยนต์ = Services marketing mix affecting customers in Mueang Samut Sakhon District towards purchasing tires / อรณิช อนันตโท / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ยางรถยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1396 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting parents towards selecting music schools services in Mueang District Chiang Mai Province / พีระ ลักขณาวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนดนตรี -- เชียงใหม่
การตลาด
1397 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting parents towards selecting bilingual kindergartens in Chiang Mai Province / กาญจณี ขันคำ / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
1398 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครต่อการเลือกสำนักงานบัญชี = Service marketing mix affecting enterprises in Samut Sakhon Province towords selecting accounting service firms / ปัทมา อุบล / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สมุทรสาคร
ความพอใจของผู้บริโภค
สำนักงานบัญชี
1399 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ = Services marketing mix affecting customers in Mueang Chiang Mai district towards selecting overseas education consultant centers / พีรตา ฤกษบุตร / 2557 /Full Text
Subject
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1400 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าบริษัท ใยตาวิศวกรรมแอนด์เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด ในการซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด = Services marketing mix affecting customers of Yaita engineer limited company towards purchasing closed-circuit television / คณิศร ใยตา / 2557 /Full Text
Subject
โทรทัศน์วงจรปิด -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72