ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Costs and returns on operating an artificial-turf football field business in Amphoe Mueang Chiang Mai / ศุภกิจ กิจจนศิริ / 2554 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
สนามฟุตบอล -- เชียงใหม่
982 ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำนิตยสารนาว = Cost and reture on Now Magazine production / วิภาภรณ์ เหมหงษา / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการรายได้
ต้นทุน
ผลตอบแทน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
983 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกกุหลาบโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ของ เค.พี.โรสฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on investment of hydroponics rose production of K.P. Rose Farm, Chiang Mai Province / พิชญา กณิกนันต์ / 2554 /Full Text
Subject
กุหลาบ -- การปลูก
ไฮโดรโปนิกส์
ต้นทุนการผลิต
984 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อกเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on growing Callistephus Chainensis in amphoe Mae Rim, changwat Chiang Mai / นริศรา ภาวะดี / 2554 /Full Text
Subject
ดอกพีค๊อก -- การปลูก
ต้นทุนการผลิต
985 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยาสูบในเขตอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Cost and returns on tobacco cultivation in Mae Lao District Chiang Rai Province ลำพรรณ คิรีแก้ว / ลำพรรณ คีรีแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ยาสูบ -- การปลูก
ยาสูบ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
986 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกเสาวรสของเกษตรกรในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on growing passion fruit of farmers in Phrao district, Chiang Mai province / สุทธิดา ชำนาญนิล / 2554 /Full Text
Subject
กะทกรกฝรั่ง -- ต้นทุนการผลิต
กะทกรกฝรั่ง -- การปลูก -- พร้าว (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
987 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตชุดโต๊ะม้าหินอ่อน อำเภอเมืองลำพูน = Costs and returns on producing marble table sets in Mueang Lamphun District / พรปริญญา ปัญญาโกษา / 2554 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
การวิเคราะห์การลงทุน
โต๊ะ -- การผลิต
ต้นทุนและประสิทธิผล
988 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตเตาอั้งโล่ประหยัดพลังงานในอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on producing energy-saving braziers in Amphoe Hang Dong, Changwat Chiang Mai / กุลธิดา คะมะณี / 2554 /Full Text
Subject
เตาอั้งโล่
เตาเผา
ต้นทุนการผลิต
เตาเผา -- หางดง (เชียงใหม่)
989 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผลิตภัณฑ์จากใยกัญชงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns onproducing hemp products of Ban Huai Sai Female Farmer Embroidery Group, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ดารุณี สมภาร / 2554 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ผลตอบแทน
กัญชง
990 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าทอกะเหรี่ยงลายโบราณ ของวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่นยางมูล อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Cost and return on the production of Karen ancient-pattern weaving producta at Baan Denyangmool community enterprise, Lee district, Lamphun province / กนกวรรณ ตันติวรางกูร / 2554 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ผ้าทอ -- ลี้ (ลำพูน) -- ต้นทุนการผลิต
ผ้าทอ -- ลี้ (ลำพูน) -- อัตราผลตอบแทน
กะเหรี่ยง
991 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำเค้กลำไยสีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยกานเบเกอรี่ ตำบลบ้างโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Costs and returns on producing golden longan cakes by Huai Kan Community Enterprise Bakery, Tambon Ban Hong, Amphoe Ban Hong, Changwat Lamphun / ชลธิชา สถิตย์วงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยกานเบเกอรี่ -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
ต้นทุนและประสิทธิผล
เค้ก -- ต้นทุนการผลิต
992 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพลูคาวของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน = Costs and returns on farmming of Houttuynia Cordata Thumb of agriculturists in Lamphun / อรนิตย์ ถุงแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
พลูคาว -- ต้นทุนการผลิต
ผลตอบแทน
พลูคาว -- การเพาะปลูก
เกษตรกร -- ลำพูน
993 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปลำไยของวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on processing longan at the community nterprise in Ban Khwae, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / ณราญาธร มาละวรรณา / 2554 /Full Text
Subject
ลำไย -- การแปรรูป
ลำไย -- ต้นทุนการผลิต
ลำไย -- สารภี (เชียงใหม่)
994 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตครกหินแกรนิตบ้านแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก = Costs and returns on producing granite mortar at Ban Mae Salid, Mae Salid Sub-District, Ban Tak District, Tak Province / ศราวุธ อัจฉริยะเดชา / 2554 /Full Text
Subject
ครกหิน -- ต้นทุนการผลิต
ครกหิน -- การผลิต
ครกหิน -- บ้านตาก (ตาก). ตำบลแม่สลิด
995 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Costs and returns on production of ancient-styled teak table sets in BanThi District, Lamphun Province / จารุวรรณ หน่อคำ / 2554 /Full Text
Subject
โต๊ะ
เฟอร์นิเจอร์
ไม้สัก
ต้นทุนการผลิต
996 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดของชุมชนศรีปันครัว ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Costs and returns of curled bamboo products of Si Pankrua community in Tambon Tha Sala, Amphoe Mueang Chiang Mai / เดือนเต็ม อะโนต๊ะ / 2554 /Full Text
Subject
ไม้ไผ่ -- การผลิต -- เชียงใหม่. ตำบลท่าศาลา
ไม้ไผ่ -- ต้นทุนการผลิต
997 ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Logistic costs in electronic components industry in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / ปารัช วีระพันธุ์ / 2554 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การผลิต
998 ตัวตนจากมุมมองของสาวพริตตี้ = Subject from the perspective of Pretty / ขวัญชนก ทองสนธิ / 2554 /Full Text
Subject
ตัวตน (ปรัชญา)
การขาย -- รถยนต์
ตัวแทนทางการค้า
999 ตัวแบบการอธิบายความเจ็บป่วยด้วยเบาหวานในมุมมองของผู้ป่วยโรงพยาบาลลำพูน = Explanatory model for Bao-whan in the viewpoints of diabetic patients in Lamphun Hospital / สุภารัตน์ พัฒนรังสรรค์ / 2554 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
เบาหวาน
1000 ทองดีมีคุณค่า มุมมองสตรีนิยมต่อการทำเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Gold for good a feminist perspective on mining in Lao people's democratie republic / สิริพร นิรัตสัย / 2554 /Full Text
Subject
เหมืองแร่และการทำเหมืองแร่ -- ลาว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81