ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of international financial services of The Siam Commercial Bank, Public Company Limited Tapae Branch, Chiang Mai province / จรียฉัตร เหมะสิขัณฑกะ / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
842 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท กิตติโรจน์ดินขาว จำกัด อำเภอเมืองลำปาง = Custumer satisfaction towards marketing mix of Kittiroj White Clay Company Limited, Mueang Lampang District / ปวีณา กิตติโรจนา / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำปาง
การตลาด
บริษัท กิตติโรจน์ดินขาว
843 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้านการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก = Customer satisfaction towards saving services of Siam Commercial Bank Public Company Limited,Chang Pueak branch / นฤมล ไชยแก้วเมร์ / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เงินฝาก
844 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เกียรติกมลพาณิชย์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Kietkamon Panit Construction Material Store in Saraphi District, Chiang Mai Province / เปรมกมล เจริญมั่นคงวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การตลาด
845 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท เชียงใหม่ไผ่ทอง สปินนิ่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Chiang Mai Phai-Thong Spinning Company Limited, Chiang Mai province / พีรภัคร์ คำเงิน / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท เชียงใหม่ไผ่ทองสปินนิ่ง จำกัด
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
846 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทสรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำกัด สาขาอำเภอเมือง ลำพูน = Customer satisfaction towards service marketing mix factors of Jampha plaza department store company limited, Mueang Lumphun district branch / ชญาดา วงศ์มณีรุ่ง / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
ร้านค้าสะดวกซื้อ -- ลำพูน
บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำกัด
847 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านอาหาร หัวลำโพงสเตชั่น จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Hua Lum Pong Station Restaurant, Chiang Mai province / ชูพิทยา ประมูลผล / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
848 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมละไมอินน์ 99 บังกะโล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Customer satisfaction towards services marketing mix of Lamai Inn 99 bungalows, Amphoe Ko Samui, Surat Thani province / จิรโรจน์ ศาสตรา / 2554 /Full Text
Subject
โรงแรมละไมอินน์ 99 บังกะโล
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงแรม -- สุราษฎร์ธานี
849 ความพึงพอใจของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านเฮลตี้เบรกฟาส = Satisfaction of customers in Mueang Chiang Mai district towards service marketing mix of Healthy Breakfast restaurants / จันทร์ศรี โตวิจิตร / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ความพอใจของผู้รับบริการ
ร้านอาหาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
850 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อคุณภาพการให้บริการกู้ยืม เงินบำเหน็จ - 1969 ของ หน่วยงานสวัสดิการมูลนิธิแห่ง สภาคริสตจักรในประเทศไทยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Member satisfaction towards credit service quality of Provident Fund-1969 of Board of Welfare of The Foundation of The Church of Christ in Thailand, in Chiang Mai Province / สาหร่าย วงศ์วัชรอำพน / 2554 /Full Text
Subject
มูลนิธิแห่ง สภาคริสตจักรในประเทศไทย
การกู้ยืม -- เชียงใหม่
851 ความพึงพอใจจองบุคลากรสำนักพัฒนานวัฒกรรม การจัดการศึกษาต่อเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ = Satisfaction of Bureau of Educational Innovation Development employees towards Thailand Quality Award Criteria / วสันต์ สุทธาวาศ / 2554 /Full Text
Subject
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ความพอใจ
การควบคุมคุณภาพ
852 ความพึงพอใจชองลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมคิงรอยัลการ์เด้นท์อินน์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร = Satisfaction of Japanese Customers Towards Service Quality of King Royal Garden Inn, Bangkok / วิลาวัลย์ จันทราวดี / 2554 /Full Text
Subject
โรงแรมคิงรอยัลการ์เด้นท์อินน์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงแรม -- กรุงเทพมหานคร
853 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร = Employees satisfaction towards quality of work life at Circuit Industries Company Limited, Samut Sakhon Province / ณญาน นลินขวัญ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
พนักงานบริษัท
854 ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของน้ำแร่มิเนเร่ของผู้ค้าปลีกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Retailers satisfaction towards marketing mix of minere mineral water in Mueang District, Chiang Mai Province / ภูวณัฐ์ ปิติจะ / 2554 /Full Text
Subject
การขายปลีก -- เชียงใหม่
น้ำแร่ -- การจัดซื้อ
การตลาด
855 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานขับรถบรรทุกของ บริษัท บุญประเสริฐศุภโชติขนส่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of truck drivers for Boonprasertsupachote Transport Company Limited, Chiang Mai province / ศุภโชติ ไชยโชติ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท บุญประเสริฐศุภโชติขนส่ง จำกัด
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
คนขับรถบรรทุก
856 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทคลองพร้าวรีสอร์ท = Employee satisfaction towards motivation factors at Klongprao Resort Company Limited / สารพล ประศาสน์ศิลป์ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท คลองพร้าวรีสอร์ท
พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
857 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทอีซูซุ ลำปาง จำกัด = Job satisfaction of employees at Isuzu Lampang / อัจฉราพร อินทไชย / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
พนักงานบริษัท -- ลำปาง
บริษัทอีซูซุ ลำปาง
858 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานรายวันบริษัทคอนเฟ็ดเดอร์เรทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด = Daily employee satisfaction towards Confederate International Company Limited / ศุภณัฐ ยาสมุทร์ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัทคอนเฟ็ดเดอร์เรทอินเตอร์เนชั่นแนล -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
859 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี = Job satisfaction of employees at Srivichai Hospital Surat Thani / ทวนทอง บุญจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี
ความพอใจในการทำงาน -- สุราษฎร์ธานี
บุคลากรโรงพยาบาล -- สุราษฎร์ธานี
860 ความแม่นของการวินิจฉัยโรคฟันผุทุติยภูมิโดยเทคนิคโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟี = Diagnostic accuracy of secondary caries by cone-beam computed tomography / อานนท์ จารุอัคระ / 2554 /Full Text
Subject
ฟันผุ -- การวินิจฉัยโรค
ทันตกรรม -- การวินิจฉัยโรค


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81