ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1421 แผนการผลิตพืชบนที่สูงที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ในระดับฟาร์ม ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Economically and environmentally optimal highland crop production plans at farm level, Mae Suk watershed, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / วราภรณ์ ชัยวินิจ / 2552 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
เกษตรที่สูง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การใช้ที่ดินในชนบท
ลุ่มน้ำแม่ศึก
1422 แผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในระดับฟาร์มภายใต้ความเสี่ยง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Optimal crop plans at farm level under risk, Mae Chai District, Phayao Province / กมลพันธ์ เกิดมั่น / 2552 /Full Text
Subject
การปลูกพืช -- การประเมินความเสี่ยง
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
การปลูกพืช -- แม่ใจ (พะเยา)
1423 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงบ้านใหม่สวรรค์และบ้านห้วยปูลิง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Ethnobotany of Karens at Ban Mai Sawan and Ban Huay Pu Ling,Ban Luang Sub-District, Chom Thong District, Chiang Mai Province / กวีศิลป์ คำวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน -- เชียงใหม่
กะเหรี่ยง -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านหลวง
1424 พฤติกรรมการเช่าหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร = Book renting behavior of university students in Bangkok / ธวัช ตันติกุล / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
หนังสือ -- การเช่า
นักศึกษา -- กรุงเทพฯ
1425 พฤติกรรมการใช้บริการเสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards using value added services on mobile phone of teenagers in Mueang Chiang Mai District / เนตรนภา นามวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การตลาด
ระบบสื่อสารไร้สาย
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
1426 พฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Behavice of kasikornthai Bank's debit card holders in Li District, Lumphun Province / สุกัญญา ต๊ะแดง / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- ลี้ (ลำพูน)
บัตรเดบิต
พฤติกรรมผู้บริโภค
ลูกค้า -- เชียงใหม่
1427 พฤติกรรมการซื้อคอนเเทคเลนส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Consumer behavior on buying contact lens in Bangkok Metropolitan / วชิรา เหลืองทอง / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
เลนส์สัมผัส -- การจัดซื้อ
1428 พฤติกรรมการซื้อเคมีภัณฑ์เกษตรของชาวสวนผลไม้ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = Buying behavior of orchard farmers on agricultural chemicals in Ban Paew District, Samut Sakhon / กนกวรรณ บุญญบาล / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
สารเคมี
1429 พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มภาพและเสียงของผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปาง = Consumer behavior towards purchasing audio and visual appliances in Mueang Lampang District / วรเทพ แซ่ลี้ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน -- ลำปาง
1430 พฤติกรรมการซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Purchasing behavior of foreign tourists towards artificial flowers in Chiang Mai province / วรัชญา จันทรประภาพร / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ดอกไม้ประดิษฐ์ -- การจัดซื้อ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1431 พฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุดขวดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Purchasing behavior towards bottled drinking Mineral water of consumer in Mueang Chiang Mai District กัญยารัตน์ ปิติวุฒิ / กันยารัตน์ ปิติวุฒิ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำแร่ -- การจัดซื้อ
เครื่องดื่ม -- การจัดซื้อ
1432 พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Bakery purchasing behavior of higher education students in Chiang Mai Province / ภูมิ ภู่อภิสิทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
1433 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Behavior in buying personal care products of employees at Northern Estate, Changwat Lamphun / สมภพ สุขยิ่ง / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
1434 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของเด็กก่อนวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Tween buying behavior towards deodorant products in Mueang Chiang Mai District / ศศิธร พัฒนเรืองกุล / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำหอม -- การจัดซื้อ
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
1435 พฤติกรรมการซื้อรองเท้ามือสองของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Teenagers purchasing behavior of used shoes in Chiang Mai Province / นนทพร จุติมานนท์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
รองเท้า
1436 พฤติกรรมการซื้อสุนัขในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Dog buying behavior in Mueang Chiang Mai District / วรัทยา พวงจิตต์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สุนัข -- การจัดซื้อ
1437 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Buying behavior of female undergraduate students of Chiang Mai University towards fashionable clothes / วิกานดา ปกปิงเมือง / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การจัดซื้อ
1438 พฤติกรรมการซื้ออาหารสดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Consumer behavior on buying fresh food in Amphoe Mueang Samut Sakhon / อนัญญา ใบสมุทร / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
อาหาร -- การจัดซื้อ
1439 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior in purchasing furniture in Mueang Chiang Mai District / ศิริพร โนจ๊ะ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เฟอร์นิเจอร์ -- การจัดซื้อ
1440 พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของประชากรวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Lunching behavior of working persons in Mueang Chiang Mai District / ธนวัฒน์ ศาศวัตวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80