ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครสวรรค์ = Marketing mix factors affecting consumer's buying decision towards fresh coffee at Mueang Nakhonsawan District / วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
กาแฟ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- นครสวรรค์
1242 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคใน อำเภอเมืองนครปฐม = Marketing mix factors affection the selection of dermatologist clinic of consumers in Amphoe Mueang Nakhon Pathom / ธัญยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
สถานพยาบาล -- การตลาด
สถานพยาบาล -- นครปฐม
1243 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้สูงในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Marketing mix factor affecting buying decision towards house of high-income customers in Mueang Samut Sakhon District / ไชยพงศ์ เอกจิตรพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- การตลาด
การซื้อบ้าน -- สมุทรสาคร
1244 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกรับบริการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affectiong customer's selection of Lasik eye surgery in Bangkok / ชัชชฏา ถิระชัยกุล / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ตา -- โรค -- การรักษา
1245 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix fractors affecting decision of female tweens towards purchasing facial care products in Mueang Chiang Mai District / วรรธิดา ชัยญาณะ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
1246 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ฝาสังเคราะห์ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting buyers decision towards selection fibre siding board in Amphoe Sansai Chiang Mai District / สุธีร์ ตรีวัชรารัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- สันทราย (เชียงใหม่)
1247 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อตึกแถวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors influencing consumers on buying selection of commercial buildings in Amphoe Mueang Chiang Mai / สราวุทธิ์ ธัญเศรษฐ์กุล / 2552 /Full Text
Subject
อสังหาริมทรัพย์ -- การตลาด
การจัดการตลาด
อาคาร -- เชียงใหม่
1248 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ของลูกค้าในจังหวัดพะเยา = Service marketing factorys affectionf customer decision in selecting automobile service center in Phayao Province / กิจธพงษ์ อินโด / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
อู่ซ่อมรถยนต์ -- การตลาด
รถยนต์ -- การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- พะเยา
1249 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นย่านถนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumer decision toward selecting Japanese restaurants on Nimmaheminda road, Mueang Chiang Mai District / ณธัชพงศ์ โชติปรีชารัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- การตลาด
อาหารญี่ปุ่น
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1250 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting decision of parents towards selecting private day care services in Mueang Chiang Mai District / ณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
สถานเลี้ยงเด็ก -- การตลาด
สถานเลี้ยงเด็ก -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
1251 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ 14 = Services marketing mix factors affecting customers'decision towards unsecured personal loan service at Siam Commercial Bank Company Limited in Area 14 / สาธิต โง้วสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- การตลาด
เงินกู้ธนาคาร
1252 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม = Services marketing mix factors affecting consumer selection of chiness food catering services in Changwat Nakhon Pathom / วาณี หาญแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- การตลาด
การจัดการตลาด
ร้านอาหาร -- นครปฐม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1253 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานบริการฝึกโยคะของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงธนใต้ = Marketing mix factors affection customer selection of Yoga centers in South Krungthon Area / ปุญชรัสมิ์ พัชรเรืองกิตติ์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
โยคะ (กายบริหาร)
1254 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Services marketing mix factors affecting selection software vendors of companies in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / จตุพล สีติ / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ -- การตลาด
1255 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Services marketing mix factor affecting consumer selection of laundry services in Chiang Mai Municipality / วีรยา จอมภักดี / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านซักรีด -- เชียงใหม่
1256 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้สนามฝึกซ้อมกอล์ฟในจังหวัดลำปาง = Services marketing mix factors affecting customers towards selecting golf driving ranges in Lampang Province / ประพันธ์ หาญเหมย / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
สนามกอล์ฟ -- ลำปาง
ผู้บริโภค -- ลำปาง
1257 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจำหน่าย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumer decision towards selecting food stalls in Chiang Mai municipality / วรเทพ คำแก้วแจ่ม / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหาร -- การจัดซื้อ
1258 ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเข้าชมการแข่งขันกีฬามวยไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting foreign tourists decision towards attending Thai boxing competitions in Mueang Chiang Mai District / เกศินี ประทุมมณี / 2552 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
มวย
1259 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customer decision towards service selection of commercial bank personal, non collateral loans in Amphoe Mueang Chiang Mai / กฤษณา บุญเกิดหาญภักดี / 2552 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด -- เชียงใหม่
1260 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดเชียงใหม่ = Retail marketing mix factors affecting Thai tourist purchasing decision towards teak wood furniture in Chiang Mai Province / ศุภนารี สุธารส / 2552 /Full Text
Subject
ร้านค้าปลีก -- การตลาด
การจัดการตลาด
เฟอร์นิเจอร์ -- การจัดซื้อ
นักท่องเที่ยว -- ไทย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80