ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของร้านโฮเทลช็อป อินเตอร์เนชั่นแนล = Customer satisfaction towards marketing mix strategy of Hotel Shop International Firm / มยุรี คาน / 2552 /Full Text
Subject
โฮเทลช็อป อินเตอร์เนชั่นแนล
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โรงแรม -- การตลาด
902 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการมณีเกสท์เฮาส์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards services of Manee Guesthouse Chiang Mai Province / จารุจรรย์ วัฒนลักษณ์ / 2552 /Full Text
Subject
มณีเกสท์เฮาส์
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
903 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา = Customer satisfaction towards services of The Krung Thai Bank Public Company Limited, Phayao Branch / พงศ์ธร พงษ์ศักดิ์ศรี / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- พะเยา
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- พะเยา
904 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมละไมวันทา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี = Customer satisfaction towards services of Lamai Wanta Hotel at Amphoe Ko Samui, Surat Thani Province / ผุสสดี สมปาน / 2552 /Full Text
Subject
โรงแรมละไมวันทา
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงแรม -- เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
905 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร = Customer satisaction towards service quality of Krungsri Ayudhya Bank Public Company Limited, Khlong Khru Subbranch, Samut Sakhon Province / เสรี วงศ์ทวีลาภ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา -- สมุทรสาคร
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สมุทรสาคร
บริการลูกค้า
906 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of electronics machine Krungthai Bank Public Company Limited, Thapae Branch, Mueang Chiang Mai District / เชษฐา จันทรจำนง / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
ธนาคารและการธนาคาร -- เครื่องมือและอุปกรณ์
907 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการสอบบัญชีของสำนักงานเจษฎา ซีพีเอ = Customers satisfaction towards audit service of Jesada CPA Office / เจษฎา เลี่ยมประวัติ / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การสอบบัญชี
908 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ = Customer satisfaction towards services marketing mix of Suriwong Book Center / วิลาส ปัญญาวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านหนังสือ -- การตลาด
909 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ใยกัญชงของห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ฝ้ายทอง = Customers satisfaction towards marketing mix of hemp products of Chiangmai Faithong Limited Partnership / จารุนันท์ จันทรมังกร / 2552 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ฝ้ายทอง
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
กัญชง
910 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการค้าปลีกของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง = Customer satisfaction towards retail mix of Chianmai Tung Oo Seng Limited Partnership / ชยากร โกศลธนากุล / 2552 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก -- การตลาด
911 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านอาหารล้านตอง ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of Laantaung Restaurant, Amphoe Pai, Changwat Mae Hong Son / ธนาวัฒน์ สหัสโอฬาร / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ร้านอาหาร -- การตลาด
ร้านอาหาร -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
912 ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ทีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบัตรเดบิตวีซ่าอิเลคตรอน = Satisfaction of customer of government savings bank, Chiang Mai Zone 2 towards services marketing mix of Visa Electron Debit Card / วานิช ยะสุข / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารออมสิน -- การตลาด
913 ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจที่มีต่อบริการของบริษัทคิดดี ทำดี แรงดี ออแกไนเซอร์ จำกัด = Corporate-customer satisfaction towards services of Kid Dee Thum Dee Organizer Limited / จิตติ โลจนไพบูลย์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้บริโภค
914 ความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมเชียงใหม่ซูอควาเรียม = Customers' satisfaction for an admission fee of Chiang Mai Zoo Aquarium / ปฐมกานต์ ยาดี / 2552 /Full Text
Subject
ลูกค้า
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
915 ความพึงพอใจต่อคุณลีกษณะไข่ไก่สดของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Preference for fresh chicker egg attributes of consumers in Chiang Mai Municipality / ทองทิว สุขสบาย / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค
916 ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของผู้ผสมยาเคมีบำบัดประจำโรงพยาบาลในจังหวัดภาคเหนือตอนบน = Employee satisfaction towards motivational factors of cytotoxic drug technicians in upper-northern Thailand hospitals วินิดา วิทยกุล / วินิตา วิทยกุล / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
การจูงใจในการทำงาน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
917 ความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Employee satisfaction of Property Care Services (Thailand) Limited Northern Branch, Chiang Mai Province / ศิริรัตน์ วนาโรจน์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือ
ความพอใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
918 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ครีเอทีพ มังกี้ จำกัด อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Employee job satisfaction towards Creative Monkey Company Limited, Mueang Chiang Mai District / กันยารัตน์ มูลก๋องแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ครีเอทีพ มังกี้ จำกัด
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
919 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัยพ์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด = Job satisfaction of the staffs at Bangkok Commercial Asset Management Company Limited / รังษิต มีประเสริฐ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท บริหารสินทรัยพ์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
920 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนการผลิตเจมส์เซต บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of gemset division employees at Abbeycrest (Thailand) Limited Lamphun Province / กรัณย์พล อภิธนภูรินทร์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด -- การบริหารงานบุคคล
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80