ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 604 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 อิทธิพลของเวลาเก็บเกี่ยวและความเร็วรอบลูกนวดที่มีผลต่อคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น / สอาง ไชยรินทร์ / 2540 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- ฤดูเก็บเกี่ยว
การนวดข้าว
602 อิทธิพลของอัตราส่วนการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกต่อคุณลักษณะการอัดตัวระบายน้ำ ของดินเหนียวแข็ง บนลานตะพักสูงปานกลาง ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พรเทพ เหมือนหมาย / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การระบายน้ำ
ดินเหนียว
603 อิทธิพลภาษาถิ่นไทยยองที่มีต่อทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน / วัลลีย์ ถาธัญ / 2540 /Full Text
Subject
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ภาษาถิ่น
ภาษาไทยถิ่นเหนือ
ภาษาไทยยอง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
604 โอกาสทางการศึกษาของทหารกองประจำการ / สุมิตร สุวรรณ / 2540 /Full Text
Subject
กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงใหม่
ทหารอากาศ -- การศึกษาต่อ
การศึกษาต่อเนื่อง -- เชียงใหม่
จิตวิทยาการศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31