ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนนิทานพื้นบ้าน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 8 / ประคองศรี นิลโขง / 2539 /Full Text
Subject
นิทานพื้นเมือง
นิทาน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ไทย (ภาคเหนือ)
522 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 / ประทุม มงคลวรวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
สังคมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
523 สภาพและปัญหาการใช้สารสนเทศในการสอนสังคมศึกษาในโรงเรยนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา / สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ / 2539 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- บริการสารสนเทศ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
524 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / จรูญ ไชยวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
525 สภาพและปัญหาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / วจี มูลหงษ์ / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครู -- ท่าวังผา (น่าน)
526 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเอนไซม์แอลฟาแมนโนซิเดส จากเชื้อราไอโซเลท AD-3S บนอาหารแข็ง / ชนิกานต์ คุ้มนก / 2539 /Full Text
Subject
เอนไซม์
เชื้อรา
527 สภาวะและผลกระทบของการไร้ที่ทำกินของชาวนาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / โกเมศ เจริญกาญจน์ / 2539 /Full Text
Subject
ชาวนา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ปัญหาและข้อพิพาท -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การถือครองที่ดิน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
528 สมรรถวิสัยของนักวิชาการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 8 / ยอดยิ่ง ไชยวงค์ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 8
นักวิชาการศึกษา
529 ส่วนประกอบทางเคมีในดินแดงจากบ้านม่อน จังหวัดเชียงรายและการประยุกต์ / เสาวภา โชติสุวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
ดิน -- การวิเคราะห์
เครื่องเคลือบดินเผา
บ้านม่อน (เชียงราย)
530 สหสัมพันธ์ของสารอาหารบางชนิดและการกระจายของแพลงตอนพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ / ชลินดา อริยเดช / 2539 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (เชียงใหม่)
531 สัมพันธภาพของพยาบาลและผู้ป่วยกับภาวะสูญเสียพลังอำนาจของผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ททัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ์ / หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
การดูแลขั้นวิกฤต -- อุตรดิตถ์
532 สัมฤทธิผลของโครงการ โรงพักของเรา ที่สถานีตำรวจภูธร ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ / วชิระ โทปุญญานนท์ / 2539 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
ตำรวจ -- เชียงใหม่
533 สารต้านเชื้อราจากเปลือกส้มโอ ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลศวาจา / ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา / 2539 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม
โครมาโตกราฟีย์
ส้มโอ
สารต้านเชื้อรา
เชื้อรา -- การวิเคราะห์
534 สารต้านเชื้อราในยางมะม่วง / กัญญา ลาภจิตร / 2539 /Full Text
Subject
โครมาโตกราฟีย์
สารต้านเชื้อรา
เชื้อรา -- การวิเคราะห์
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้
535 สารไม่เป็นเรซอร์ซินอลที่ต้านเชื้อราในผิวมะม่วง นรนุช ไชยรังษี / นีรนุช ไชยรังษี / 2539 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม
โครมาโตกราฟีย์
เชื้อรา -- การวิเคราะห์
มะม่วง
536 สาเหตุการเกิดอุบัติภัยจากรถจักรยานยนต์ของผู้ป่วยโรงพยาบาลลำพูน / ศรีสมร การ่อน / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
อุบัติเหตุทางถนน -- ลำพูน
จักรยานยนต์
ผู้ป่วย -- ลำพูน
Dissertations, Academic -- Nursing
537 สาเหตุของการตัดสินใจขายยาชุดในร้านชำ เขตชนบทอำเภอเมือง จังหวัดเลย / วีรพันธ์ เจริญผล / 2539 /Full Text
Subject
ยา
ร้านค้า -- เลย
538 สีแดงใต้เคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ / สายธาร ทองพร้อม / 2539 /Full Text
Subject
สโตนแวร์
เครื่องปั้นดินเผา
น้ำเคลือบ
สี
539 สุชวัณณะวัวหลวง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทที่มีต่อสังคม / สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ / 2539 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทเขิน -- ประวัติและวิจารณ์
สตรีในวรรณคดี
วรรณคดีกับสังคม
วรรณคดีกับคติชาวบ้าน
540 แหล่งเงินทุนของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ / สุเทพ พานิชกุล / 2539 /Full Text
Subject
เงินทุน -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28