ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 62 รายการ จากคำว่า 2521

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 แอคติเวชันครอสเซคชันของปฏิกิริยานิวเคลียร์ 9 = Activation cross section of (N, 2N) reaction from K-39 FE-54 and ZR-90 using 14.3 MEV neutron / วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์ / 2521 /Full Text
Subject
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ -- วิจัย
ครอสเซคชั่น (นิวเคลียร์ฟิสิกส์)
62 โฮโมโลยี่ กรุ๊ป สำหรับ 1, 2 และ 3 ไดเมนชั่น / กรรณิกา เลิศปรีชา / 2521 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- วิจัย
โฮโมโลยี่ กรุ๊ป -- วิจัย


Page : 1 2 3 4