ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 56 รายการ จากคำว่า 2016

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Molecular epidemiologic approaches and genome wide association Study (GWAS) of multidrug resistant (MDR) salmonella from swine industries in Thailand = อณูระบาดวิทยาและการศึกษาความสัมพันธ์แนวกว้างตลอดจีโนมของเชื้อซัลโมเนลลาที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากอุตสาหกรรมการผลิตสุกรในประเทศไทย / Phacharaporn Boonkhot / The 2016 /Full Text
Subject
salmonella
Salmonella infections
Swine -- Diseases
42 Nasal mucosa responses after ephedrine nasal spray measured by rhinomanometry and peak nasal inspiratory flow in healthy male volunteers = การตอบสนองของเยื่อบุจมูกหลังพ่นยาเอฟฟิดรินวัดโดยวิธีไรโนมาโนเมตทรีและพีคนาซอลอินสไปราตอรีโฟลว์ในอาสาสมัครชายสุขภาพดี / Cheewin Trakarnsilpa / The 2016 /Full Text
Subject
Pharmacology
Drug utilization
Nose -- Diseases
43 Optimal allocation of flexible alternating current transmission system controllers with multi-objective functions = การจัดสรรอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบยืดหยุ่นได้ที่เหมาะสมที่สุดด้วยฟังก์ชันหลายวัตถุประสงค์ / Suppakarn Chansarewittaya / school 2016 /Full Text
Subject
Electronic currents, Alternating
44 Optimal dispatch of power generation in the central-1 network of electricite du Laos = การจ่ายกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดในเครือข่าย ภาคกลาง-1 ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว / Khambai Vongsomphone / 2016 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Laos
Electric power systems -- Control
Power (Mechanics)
45 Orientalist representations of Asians in American rock music videos by Linkin Park and Thirty Seconds to Mars = ภาพแทนชาวเอเชียตามแนวคิดบูรพาคดีนิยมในวีดีทัศน์เพลงร็อกอเมริกันโดยลิงคินพาร์กและเทอร์ตีเซคันส์ทูมาร์ส / Weerawat Lertromyanant / The 2016 /Full Text
Subject
Music videos -- Social aspects
Rock music
46 Properties of intermediate moisture papaya containing lactic acid bacterium = สมบัติของมะละกอกึ่งแห้งที่เสริมด้วยแลคติคแอซิตแบคทีเรีย / Nisareefah Benyakart / The 2016 /Full Text
Subject
Papaya
Drying
Lactic acid bacteria
47 Public decision making on nuclear power plant policy in Thailand under asymmetric information = การตัดสินใจเชิงนโยบายของสาธารณชนด้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมมาตร / Nutphimol Autthajaroon / The 2016 /Full Text
Subject
Nuclear power plants
Attitude (Psychology)
Cost effectiveness -- Economic aspects
Decision making
48 Reduction of solar cell module temperature using phase change material for enhancement of electricity generation = การลดอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้า Vat Sun / Vat, Sun / 2016 /Full Text
Subject
Solar cells
Solar energy
49 Risk management in precious metals portfolio using GARCH model, extreme value theory and copula model = การจัดการความเสี่ยงในกลุ่มโลหะมีค่าโดยใช้แบบจำลองการ์ชทฤษฎีเอ็กซ์ตรีมแวลูและแบบจำลองโคปูลา / Kritsana Khemawanit / 2016 /Full Text
Subject
Metals -- Statistics
Metals -- Risk assessment
Metals -- Marketing
50 Seismic sequence analysis of fold growth in neogene deposits, East Coast Basin, Southern Hawkes Bay, New Zealand = การวิเคราะห์การเติบโตของชั้นหินคดโค้งเชิงลำดับชั้นหินจากคลื่นไหวสะเทือนในตะกอนยุคนีโอจีน แอ่งอีสโคสท์ตอนใต้ของอ่าวฮอว์ค ประเทศนิวซีแลนด์ / Thanapoom Thaicharoen / The 2016 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Rocks -- New Zealand
51 Simultaneous optimization of structure and control for time-optimal motion of vibratory mechanical systems = การหาความเหมาะสมที่สุดของโครงสร้างและการควบคุมควบคู่กันสำหรับการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเชิงเวลาของระบบสั่นเชิงกล / Boonruk Suchaitanawanit / The 2016 /Full Text
Subject
Mechanical vibration
Mechanical engineering
Mechanical movements
Control theory
52 Speech act analysis of interpersonal response on success and failure in the classroom = การวิเคราะห์ทางวจนกรรมในการโต้ตอบการสนทนาระหว่างบุคคล เรื่อง ความสำเร็จและความล้มเหลวในชั้นเรียน / Boonyanuch Puthornjai / 2016 /Full Text
Subject
Maejo university -- Students
Speech acts (Linguistics)
53 Survival of probiotic bacteria in rice after vacuum impregnation and dehydration = การรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกในข้าวที่ผ่านกระบวนการแทรกซึม ภายใต้สุญญากาศและการทำแห้ง / Chanettee Makmuang / The 2016 /Full Text
Subject
Rice -- Quality control
Probiotics
Food sciences
54 Talocrural and subtalar axes extraction software using motion srnsing input devices = ซอฟต์แวร์การสกัดแกนทาโลครูราและซับทาลาร์โดยใช้อุปกรณ์อินพุตตรวจจับการเคลื่อนไหว / Chanon Chaisanit / The 2016 /Full Text
Subject
Biomedical Engineering
Computer software
55 Taxonomy and phylogeny of cercosporoid fungi from Northern Thailand = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Cercosporoid จากภาคเหนือของประเทศไทย / Jeerapa Nguanhom / The 2016 /Full Text
Subject
Fungi -- Thailand, Northern
Fungi
56 The Use of constructionism to improve English understanding and speaking skills of rural students in Fang District Chiang Mai Province,Thailand = การใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Manissaward Jintapitak / school 2016 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
Education, Elementary
Knowledge management


Page : 1 2 3