ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 207 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 The Status of hygienic practices of small scale poultry slaughterhouse in Thailand: an ecohealth approach = สถานภาพของการปฎิบัติด้านสุขศาสตร์ของโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในประเทศไทยตามแนวทาง EcoHealth / Suwit Chotinun / The 2015 /Full Text
Subject
Slaughtering and slaughter-houses
Poultry
Food handling
Ecosystem management
202 Theoretical studies of the excited-state proton transfer reactions 2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole and Its Derivatives = การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนที่สถานะกระตุ้นของ 2-(2-ไฮดรอกซีฟีนิล)เบนซอกซาโซลและอนุพันธ์ / Rathawat Daengngern / Chiangmai The 2015 /Full Text
Subject
Protons
203 Transverse creep deformation of bamboo culm = การเสียรูปแบบคืบในแนวขวางของลำไม้ไผ่ / Thawatchai Ounjaijom / 2015 /Full Text
Subject
Mathematical models
Bamboo
204 Trombe wall efficiency in ventilation improvement in Phnom Penh row house by numerical modelling = สมรรถนะผนังแบบทรอมบ์ในการปรับปรุงการระบายอากาศในตึกแถวของพนมเปญโดยโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคณนา / Chhorvy Khat / Chiangmai 2015 /Full Text
Subject
Buildings -- Ventilation
Fluid dynamics
Architecture
205 Ventilator-associated pneumonia : prognstic factors of 30-day mortality and risk factors of drug resistant acinetobacter baumannii pneumonia im medical intensive care unit = ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยยาหายใจ : ปัจจัยทำนายอัตราตายที่ 30 วันและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อ acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนานในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม / Juthamas Inchai / The 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
206 Weak gravitational lensing analysis of a large sample of massive galaxy clusters = การวิเคราะห์เลนซิงความโน้มถ่วงแบบอ่อนของกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ของกระจุกกาแล็กซีมวลมาก / Anirut Phriksee / The 2015 /Full Text
Subject
Gravitation
Galaxies -- Mass (Physics)
207 Womens struggles, resistance, and freedom in the film and novel versions of The Handmaids Tale = การต่อสู้ดิ้นรน การต่อต้าน และ อิสรภาพของผู้หญิง ในภาพยนตร์และนวนิยายเรื่อง เดอะ แฮนด์เมดส์ เทล / Tanwaya Yookasem / The 2015 /Full Text
Subject
Women
Femininity
Women's rights in literature
Characters and characteristics
Characters and characteristics in motion pictures
Characters and characteristics in literature
Fictitious characters


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11