ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 Production of pyruvate decarboxylase enzyme for phenylactylcarbinol biotransformation process from ethanol producing microbes = การผลิตเอนไซม์ไพรูเวตดีคาร์บอกซิเลสสำหรับกระบวนการฟีนิลแอซีติลคาร์บินอลไบโอทรานสฟอร์เมชั่นจากจุลินทรีย์ผลิตเอทานอล / Julaluk Tangtua / The 2013 /Full Text
Subject
Ethanol
Enzymes
262 Production of Recombinant OmpH from Avian Pasteurella multocida Strain X-73 Using Mammalian Cell Expression Vector System = การผลิต Recombinant ของ OmpH จากเชื้อ Avian Pasteurella multocida สายพันธุ์ X-73 ด้วยวิธี Mammalian Cell Expression Vector System / Arunee Thanasarasakulpong / 2013 /Full Text
Subject
Poultry -- Diseases
Poultry -- Diseases -- Prevention and control
263 Pulpal microcirculation responses of abutment teeth to prosthodontic treatment = การตอบสนองของระบบไหลเวียนเลือดระดับจุลภาคของเนื้อเยื่อในของฟันหลักต่อการใส่ฟันเทียม / Pattaranat Banthitkhunanon / 2013 /Full Text
Subject
Prosthodontics
Dentures
264 Pyrolysis of cassava rhizome in metal kiln for charcoal production = การไพโรไลซิสเหง้ามันสำปะหลังในเตาเผาโลหะสำหรับการผลิตถ่าน / Karan Homchat / The 2013 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Carbon
Biomass energy
Charcoal kilns
Heat -- Transmission
265 Quality prediction of mango cv. Nam Dok Mai Si Thong using ensemble classification = การทำนายคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองโดยใช้การจำแนกแบบกลุ่ม / Rattapol Pornprasit / The school 2013 /Full Text
Subject
Mango -- Classification
266 Quantifying salmonella spp. in pig slaughterhouses and pork markets associated with human health in Hung Yen, Vietnam = การศึกษาปริมาณของเชื้อซัลโทมเนลลาที่โรงฆ่าสุกรและตลาดขายเนื้อสุกรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ เมืองฮุงเย็น ประเทศเวียดนาม Sinh Dang Xuan / Sinh, Dang Xuan / The 2013 /Full Text
Subject
Salmonella
Swine -- Hung Yen (Vietnam)
Slaughtering and slaughter-houses -- Hung Yen (Vietnam)
267 Reconstruction of community in Nargis affected areas : a case study of Pyapon, Ayeyarwaddy Delta, rephublic of the Union of Myanmar = การฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยนาร์กิส : กรณีศึกษาพญาโปดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Phyu Phyu Thi / Phyu, Phyu Thi / The 2013 /Full Text
Subject
Community development
Urban renewal
Cyclones -- Burma
268 Recovery from nitrous oxideoxygen inhalation sedation with either 100% oxygen or room Air = การฟื้นตัวจากการใช้ไนตรัสออกไซด์ออกซิเจนเป็นยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดมโดยให้ออกซิเจนร้อยละ 100 หรืออากาศห้อง / Sariyaporn Chansri / The 2013 /Full Text
Subject
Anesthetics
Nitrous oxide
Patients -- Rehabilitation
269 Recurrence and survival in completely resected non-small cell lung cancer : prognostic factors and value of ERCC1 and RRM1 gene expression = การกลับเป็นซ้ำและการรอดชีพในมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กที่ผ่าตัดอย่างสมบูรณ์ : ปัจจัยพยากรณ์และคุณค่าของการแสดงออกของยีนอีอาร์ซีชีวันและอาร์อาร์เอ็มวัน / Apichat Tantraworasin / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Lung Neoplasms -- surgery
Gene Expression
270 Regularity in semigroups of transformations with invariant sets = ความเป็นปกติในกึ่งกรุปของการแปลงที่เซตไม่แปรเปลี่ยน / Wanida Choomanee / 2013 /Full Text
Subject
Mathematics
271 Relationship between macroinvertebrates community and functional indicators in upstream and downstream areas of the Rajjaprapha Dam, SuratThani province = ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชีพสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่และตัวบ่งชี้เชิงหน้าที่ในพื้นที่ต้นน้ำและท้ายน้ำของเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / Janewit Wongsanoon / The 2013 /Full Text
Subject
Invertebrates
Rajjaprapha Dam
272 Relaxation techniques for treatmentHypertension and menopausal symptoms = เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูงและอาการผิดปกติของสตรีวัยหมดระดู / Suprawita Saensak / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Hypertension -- therapy
Menopause
273 Representation of Chinese nationalism in the film The Founding of a Republic = ภาพแทนของชาตินิยมจีนที่สะท้อนในภาพยนตร์ เรื่อง มังกรสร้างชาติ / Warangkanang Kingman / 2013 /Full Text
Subject
Nationalism -- China
Motion pictures -- History and criticism
China -- Politics and government
274 Reservoir delineation of 3d seismic data by prestack simultaneous inversion = การระบุขอบเขตแหล่งกักเก็บของข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนสามมิติโดยการผกผันพร้อมกันก่อนการซ้อนทับ / Zubair Ahmed / The 2013 /Full Text
Subject
Geophysics
Geophysical surveys
275 Reservoir management of nam ngum-1 hydropower plant for optimum electricity production = การบริหารจัดการแหล่งน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำงึม 1 เพื่อการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด / Daovieng Sounanthalath / 2013 /Full Text
Subject
Hydroelectric power plants
Electric power production
276 Reverse culture shock among Thai high school returnees partipating in an exchange program = ความสับสนทางวัฒนธรรมซ้ำสองเมื่อกลับคืนสู่มาตุภูมิของนักเรียนไทยระดับมัธยมปลายที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน / Tharach Puttarak / The 2013 /Full Text
Subject
cultural
Cross-cultural studies
277 Role of single-Chain variable fragment specific to CD147 in expression of proteins associated with metastatic processes of colorectal cancer cells = บทบาทของซิงเกิ้ล-เชน แวริเอเบิ้ลแฟรกเม้นท์ที่จำเพาะต่อซีดี 147 ต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ / Sirikwan Sangboonruang / 2013 /Full Text
Subject
Rectum -- Cancer
Colon (Anatomy) -- Cancer
278 Rural labor force training program policy evaluation = การประเมินนโยบายโครงการการอบรมกำลังแรงงานในชนบท Jianchun Xie / Jianchun, Xie / The 2013 /Full Text
Subject
Labor -- China
Labor -- Training
279 Screening and development of double haplord cucumber varieties for cucumber mosaic virus resistance = การคัดเลือกและพัฒนาแตงกวาด้วยวิธีดับเบิลแฮพพลอยด์เพื่อให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างแตงกวา / Parichat Plapung / Chiangmai The Chiangmai university 2013 /Full Text
Subject
Cucumber -- Virus resistance
Cucumber -- Disease and pest resistance
280 Screening of d-mannose isomerase producing actinomycetes for d-lyxose production = การคัดเลือกแอคติโนมัยซีทที่ผลิตเอนไซม์ดี-แมนโนส ไอโซเมอเรสเพื่อการผลิตน้ำตาลดี-ลิโซส / Apiradee Siangsuepchart / Chiangmai The graduate school Chiangmai university 2013 /Full Text
Subject
Sugar


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16