ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Comparison of clinical and radiographic success rates in treatments of primary molars with deep carious lesions using 3 different incomplete caries removal techniques = การเปรียบเทียบอัตราผลสำเร็จทางคลินิกและทางภาพรังสีของการรักษาฟันกรามน้ำนมที่ผุลึกด้วยวิธีการกำจัดรอยฟันผุแบบไม่สมบูรณ์ที่แตกต่างกัน 3 วิธี / Kamoltip Boonsongsawat / 2012 /Full Text
Subject
Dentistry
Molars
62 Comparison of gold prices in Thailand market with exchange rate volatility between ARFIMAX and ARFIMAX-GARCH models = การเปรียบเทียบราคาทองคำในตลาดประเทศไทยกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยแบบจำลอง / Pimolmas Sawatmongkhonkul / 2012 /Full Text
Subject
Gold -- Prices
Foreign exchange rates
63 Comparison of putative virulence factors between candida dubliniensis and candida albicans from patients with candidiasis / Prueksharawuth Jaksuay / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Candida
Candida albicans
Candidiasis
64 Conservation and sustainable use of ethnomedicinal plants by Mien people in Nan Province = การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านอย่างยั่งยืนของชนเผ่าเมี่ยนในจังหวัดน่าน / Kannika Panyaphu / The Uviversity 2012 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Nan
Medicinal plants
Herbs -- Therapeutic use
Plant conservation -- Nan
65 Construction of random mutant library of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase and its use for study of evolution of antifolate resistance in plasmodium berghei model = การสร้างห้องสมุดกลายพันธุ์แบบสุ่มของยืนไดโฮโดรโฟเลทรีดักเทสของเชื้อ plasmodium falciparum และ การใช้เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการดื้อยาแอนติโฟเลทโดยใช้เชื้อ plasmodium berghei / Wachiraporn Tipsuwan / 2012 /Full Text
Subject
Plasmodium
Malaria -- drug therapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
66 Consumption of tourism in the world heritage site of Wat Phou Champasak, Champasak Province, Lao PDR = การบริโภคการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกวัดภูจำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว / Saengchanh Khoun-Aphay / The 2012 /Full Text
Subject
Wat Phou Champasak -- Laos
World heritage areas -- Laos
Laos -- Description and travel
67 Continuing professional education and quality nursing care among nurses, military hospitals, the replublic of the union of Myanmar = การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพและการพยาบาลที่มีคุณภาพของพยาบาลโรงพยาบาลทหาร ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า / Tay Zar Maung / 2012 /Full Text
Subject
Education, nursing
Nurses
Quality of health care
68 Coping behaviors and predicting factors among breast cancer survivors at each phase of cancer survivorship = พฤติกรรมการเผชิญความเครียดและปัจจัยทำนายในแต่ละระยะของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม / Boonchoo Anusasananun / 2012 /Full Text
Subject
Stress
Breast cancer
69 Cultural misreading in Maxine Hong Kingstons the woman warrior: memoirs of a girlhood among ghosts = ความเข้าใจผิดเชิงวัฒนธรรมในหนังสือเรื่อง นักรบหญิง: บันทึกความทรงจำแห่งวัยเด็กท่ามกลางคนแปลกหน้า ของ Maxine Hong Kingston Ma Chi / Chi, Ma / 2012 /Full Text
Subject
Chinese literature
70 Cultural Symbols of Tet Holiday in Vietnamese Urban Lifestyles on Video Advertising = สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเทศกาล Tet ในวิถีชีวิต ชุมชนเมืองเวียดนามบนโฆษณาทางวีดิทัศน์ / Nguyen Thi Thanh Tra / The school 2012 /Full Text
Subject
Vietnam -- Manners and customs
Vietnam -- Description and travel
71 Cytotoxicity, antimutagenicity and inhibitory effect on morphological changes of cultured cell induced by UV of Thai medicinal plant extracts = ความเป็นพิษต่อเซลล์ การต้านการก่อกลายพันธุ์และผลยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเซลล์เลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำจากรังสียูวีของสารสกัดสมุนไพรไทย / Wijittra Nittayajaiprom / The 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Plant mutation
72 Design and fabrication of novel miniaturized flow systems for determination of paraoxon and copper including a novel technique for drug delivery system = การออกแบบและการประดิษฐ์ระบบการไหลที่ลดขนาดแบบใหม่ สำหรับการหาปริมาณพาราออกซอนและทองแดง รวมทั้งการใช้เทคนิคแบบใหม่สำหรับระบบนำส่งยา / Parawee Rattanakit / 2012 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Paraoxon -- Analysis
73 Design and simulation of materials in Polymer Membrane for fuel cell application = การออกแบบและการจำลองวัสดุในเมมเบรนพอลิเมอร์สำหรับการประยุกต์ในเซลล์เชื้อเพลิง / Janchai Yana / 2012 /Full Text
Subject
Membrane
Polymers
Fuel cells
74 Design of output feedback control for a class of nondifferentiable uncertain nonlinear systems = การออกแบบการควบคุมป้อนกลับแบบเอาท์พุตของระบบไม่เชิงเส้นที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถหาอนุพันธ์ได้ / Teerapap Kuptarat / 2012 /Full Text
Subject
Nonlinear systems
Functions
Mathematical models
75 Design of small horizontal-axis wind turbine blade for low wind speed operation = การออกแบบใบพัดของกังหันลมแกนนอนขนาดเล็กสำหรับการทำงานที่ความเร็วต่ำ / Paramet Pathike / The 2012 /Full Text
Subject
Wind turbines
Wind turbines -- Design
Winds -- Speed
76 Detection of beta-thalassemia by high-resolution DNA melting = การตรวจวินิจฉัยบีต้าธาลัสซีเมียโดยวิธีไฮเรสโซลูชั่นดีเอ็นเอเมลติ้ง / Rattika Saetung / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Beta-Thalassemia -- diagnosis
Nucleic Acid Denaturation
Thalassemia
77 Detection of Diatoms in Tissues of Drowning Corpses = การตรวจหาไดอะตอมในเนื้อเยื่อศพจมน้ำ / Nopparut Sitthiwong / 2012 /Full Text
Subject
Autopsy
Diatoms
Tissues
78 Detection of histoplasma capsulatum in clinical specimens by nested PCR = การตรวจหาเชื้อรา histoplasma capsulatum ในสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยโดยวิธี nested PCR / Tanpalang Puengchan / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Histoplasma
Polymerase Chain Reaction
79 Detection of regime switching in stock prices before XD dates using genetic algorithm = การตรวจหาจุดเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ก่อนการ ขึ้นเครื่องหมาย XD โดยใช้จีนีติกอัลกอริทึม / Tatcha Sudtasan / 2012 /Full Text
Subject
Securities -- Prices
80 Determination of glucosamine by sequential injection chromatography with fluorescence detector = การหาปริมาณกลูโคซามีนโดยซีเควนเชียลอินเจกชันโครมาโทกราฟีที่ใช้ตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนซ์ / Arthit Bunma / 2012 /Full Text
Subject
Glucosamine
Chemistry, Analytic
Fluorescence


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18