ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 The Entrapment of natural peptides in nanoparticles for scar treatment = การเก็บกักเปปไทด์จากธรรมชาติในอนุภาคนาโนเพื่อใช้รักษาแผลเป็น / Charinya Chankhampan / 2012 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Peptide antibiotics
Scars
322 The Identity construction of Vietnamese-Lao in Lao PDR : a case study in Phonbok Village, Paksf District, Champasak Province = การสร้างอัตลักษณ์ของคนลาวเชื้อสายเวียดนามใน สปป. ลาว : กรณีศึกษาในหมู่บ้านโพนบก เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก / Kongkham Keoounvong / The 2012 /Full Text
Subject
Identity (Philosophical concept)
Laos -- Manners and customs
323 The Practice of learning among Shan migrant workers in Chiang Mai City = ปฏิบัติการของการเรียนรู้ในกลุ่มแรงงานชาวไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ / Kyaw Kyaw Min Htut / The 2012 /Full Text
Subject
Migrant labor -- Chiang Mai
324 The Production of ethanol and phenylacetylcarbinol from dried longan extract and digested dried longan flesh hydrolysate = การผลิตเอทานอลและฟีนิลแอซีติลคาร์บินอลจากสารสกัดลำไยอบแห้งและสารสกัดกากเนื้อลำไยอบแห้งที่ผ่านการย่อย / Pornpun Wiruch / 2012 /Full Text
Subject
Ethanol
Phenylacetylcarbinol
Extracts
Longan
325 The Properties of ThinPrep Pap Test Cervical Cytology Screening at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : The first year experience / Srisakul Srikamol Koolprasertying / 2012 /Full Text
Subject
Uterine Cervical Neoplasms -- diagnosis
Dissertations, academic -- Anatomical Pathology
326 The Protective effect of melatonin on methamphetamine-induced apoptosis in glioma cell line = ผลเชิงป้องกันของสารเมลาโทนินต่อการตายแบบอะพอพโทซิสที่เหนี่ยวนำด้วยสารเมทแอมเฟตามีนในเซลล์สายพันธุ์ไกลโอมา / Pichaya Jumnongprakhon / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Melatonin
Methamphetamine
Glioma
Melatonin
Methamphetamine
327 The Role of age, balance ability, additional task characteristics, and ability to allocate attention to gait = บทบาทของอายุ ความสามารถในการทรงตัว ลักษณะของงานที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการจัดสรรความใส่ใจต่อการเดิน / Paris Puipanichsiri / 2012 /Full Text
Subject
Walking
Equilibrium (Physiology)
Age
328 The Role of Thai government in the peace building process in Myanmar = บทบาทของรัฐบาลไทยในกระบวนการสร้างสันติภาพของพม่า Kazuhiro Ukawa / Ukawa, Kazuhiro / 2012 /Full Text
Subject
International relations
Thailand -- Foreign relations -- Burma
Burma -- Foreign relations -- Thailand
Thailand -- Politics and government
329 The Use of incidental vocabulary learning to increase the academic reading ability of college students = การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ศัพท์แบบไม่รู้ตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย / Atinut Inthajak / 2012 /Full Text
Subject
English language -- Reading
Reading (Higher education)
330 Theoretical and experimental studies of adhesion between post and core materials in dental restoration using plasma treatment = การศึกษาทางทฤษฎีและการทดลองของการยึดติดระหว่าง เดือยฟันและแกนฟันในการบูรณะฟันโดยใช้กระบวนการพลาสมา / Waleepan Sangprasert / 2012 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dental materials
331 Thermal characteristics of sintered-porous-media heat pipe with multiple heat sources = ลักษณะเฉพาะทางความร้อนของท่อความร้อนที่มีวัสดุพรุนแบบซินเตอร์ที่มีหลายแหล่งให้ความร้อน / Nattawut Tharawadee / The 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Pipe
Heat -- Transmission
332 Three dimensional stress and strain relationship of aortic vessel = ความสัมพันธ์แบบสามมิติระหว่างความเค้นและความเครียดของหลอดเลือดเอออร์ตา / Pannathai Khamdaengyodtai / school university 2012 /Full Text
Subject
Functional equations
Linear programmings
Mechanics, Applied
333 Toxicity testing of particulate matter collected from Chiang Mai using the developed direct alveolar epithelial cells-air exposure prototype = การทดสอบความเป็นพิษของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กใน จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เครื่องมือดูดอากาศต้นแบบให้ สัมผัสโดยตรงกับเซลล์เยื่อบุผิวถุงลมปอด / Suruk Udomsom / 2012 /Full Text
Subject
Dust
Particles
Air -- Pollution -- Chaing Mai
334 Transfollicular delivery systems of fatty acids from natural sources entrapped in nanovesicles for anti-hair loss = ระบบนำส่งผ่านรูขุมขนของกรดไขมันจากธรรมชาติที่เก็บกักในถุงขนาดนาโนเพื่อป้องกันผมร่วง / Warintorn Ruksiriwanich / The 2012 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Fatty acids
Hair -- Care and hygiene
335 Ultra-high pressure and thermal treated longan juice fortified with probiotics = น้ำลำไยเสริมโปรไบโอติกแปรรูปด้วยความดันสูงยิ่งและความร้อน / Pittaya Chaikham / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Longan -- Processing
Probiotics
336 Use of biotic and chemical indices for assessment of pulp and paper mill effluents impacts on water quality of Mae Klong river = การใช้ดัชนีชีวภาพและดัชนีเคมีเพื่อประเมินผลกระทบของน้ำทิ้งโรงงานผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษต่อคุณภาพน้ำของแม่น้ำแม่กลอง / Piyamas Intrarasattayapong / 2012 /Full Text
Subject
Sewage -- Risk assessment
Effluent quality
Aquatic invertebrates
Mae Klong River (Thailand)
337 Value at risk analysis of gold price returns using extreme value theory = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงของผลตอบแทนของราคาทองคำ โดยใช้ทฤษฎีมูลค่าปลายสุด / Kittiya Chaithep / 2012 /Full Text
Subject
Rate of return
Gold -- Prices
Risk
338 Value at risk and expected shortfall analyses of the morgan stanley capital international index return using extreme value method : ASIAN Emerging market = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงและค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์มอร์ แกนสแตนลีย์อินเตอร์เนชั่นแนลโดยใช้ทฤษฎีมูลค่า ปลายสุด: ตลาดเกิดใหม่เอเชีย / Sathit Phommin / 2012 /Full Text
Subject
Value
Stock exchanges
339 Vinegar production from Thai Rice by Solid State Fermentation = การผลิตน้ำส้มสายชูจากข้าวไทยโดยการหมักในสภาพของแข็ง / Thanapak Jaimalai / The 2012 /Full Text
Subject
Vinegar
Fermentation
Rice -- Thailand
340 Vocal Communication and Species Recognition in Bulbuls Genus Pycnonotus = การสื่อสารด้วยเสียงและการยอมรับชนิดของนกปรอดในสกุล Pycnonotus / Somboon Kamtaeja / 2012 /Full Text
Subject
Bulbul
Animal sounds
Communication


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18