ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 264 รายการ จากคำว่า 2010

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 Varietal improvement of hybrid tea-rose = การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบไฮบริดที / Wachira Ketpet / 2010 /Full Text
Subject
Roses
Roses -- Varieties
262 Vegetative propagation of rare tree species for forest restoration = การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของต้นไม้หายากเพื่อการฟื้นฟูป่า / Anantika Ratnamhin / 2010 /Full Text
Subject
Plant propagation
Tree -- Reproduction
Forest regeneration
263 Verbal Techniques in Sexuality Construction in Marie Claire Magazine = กลวิธีทางวัจนะภาษาในการสร้างความคิดเรื่องเพศวิถีในนิตยสารแมรี แคลร์ / Sangwan Sapma / 2010 /Full Text
Subject
English language -- sagc
Sex in mass media
264 Voltage sag compensation based on three-dimensional space vector modulation technique on abc coordinates = การชดเชยแรงดันตกชั่วขณะโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตแบบสเปซเวกเตอร์สามมิติบนพิกัดเอบีซี / Kosol Oranpiroj / The 2010 /Full Text
Subject
Voltage Sags


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14