ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 264 รายการ จากคำว่า 2010

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 Relationship of Nucleotide Polymorphism at rs 1800497 Position in Dopamine D2 Receptor Gene Region with the Severity of Alcohol Dependence = ความสัมพันธ์ของภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์ที่ตำแหน่ง rs 1800497 ในบริเวณยีนตัวรับโดปามีน ชนิดที่ 2 กับความรุนแรงของการ ติดสุรา / Pitsinee Inthi / 2010 /Full Text
Subject
Alcoholism
Nucleotides
202 Returning Home: Place Reconstruction of Overseas Vietnamese in Danang, Vietnam = การเดินทางกลับบ้าน:การสร้างพื้นที่ใหม่ของชาวเวียดนามโพ้นทะเลในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม / Rattiya Songkhramwongsakul / 2010 /Full Text
Subject
Vietnam -- Social conditions
Refugees, vietnamese
Social change -- Vietnam
203 Risk factors for overweight among preschool children = ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียน / Wanalada Thongbai / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Nursing
Obesity in children
Risk factors
Overweight
204 Robust global exponential synchrontzation of impulsive uncertain lur'e system with time-varying delay = ความพร้อมกันเชิงเลขชี้กำลังวงกว้างแบบทนทานของระบบเลอร์ที่ไม่แน่นอนที่ถูกกระตุ้นและมีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Chaninat Promping / The 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
205 Robust Stability Analysis of Linear Systems with Delays = การวิเคราะห์เสถียรภาพทนทานของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วง / Kanit Mukdasai / 2010 /Full Text
Subject
Mathematical analysis
Inequa lities (Mathemtics
206 Role of Rhizobacteria in Promoting Plant Growth and Their Antifungal Activities = บทบาทของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการส่งเสริมการเจริญของพืชและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา / Mathurot Chaiharn / 2010 /Full Text
Subject
Roots (Botany)
Rhizobacteria
Bacteria
Antifungal agents
207 Rule Extraction for Classification Using a Novel Neuro-Fuzzy Method = การสกัดกฎสำหรับการจำแนกโดยใช้วิธีนิวโรฟัซซีแบบใหม่ / Narissara Eiamkanitchat / 2010 /Full Text
Subject
Neural networks (Computer science)
Fuzzy logic
208 Salt-tolerant indices development through Ion Homeostasis defensive mechanisms in Thai ricevarieties (Oryza sativa L. spp. indica) = การพัฒนาดัชนีบ่งชี้ความสามารถทนเค็มผ่านระบบอิออนโฮมิโอสเตซีสในข้าวสายพันธุ์ไทย (Oryza sativa L. spp. indica) / Thippawan Trakunyingcharoen / 2010 /Full Text
Subject
Rice -- Genetic engineering
Rice -- Biotechnology
Salinity
209 Search for New Sibling Species in the Taxon Anopheles barbirostris Species Complex = การค้นหาซิบลิงส์สปีชีส์ใหม่ในยุงก้นปล่องกลุ่ม ซับซ้อนชนิด Anopheles barbirostris / Sittiporn Suwannamit / The 2010 /Full Text
Subject
Anopheles barbirostris
Parasitology
210 Seasonal Variation of Nitrogen Dioxide, PM10 and Its Major Ion Composition in Chiang Mai Province = การผันแปรตามฤดูกาลของไนโตรเจนไดออกไซด์พีเอ็ม 10 และองค์ประกอบไอออนหลักในจังหวัดเชียงใหม่ / Chanakarn Khamkaew / 2010 /Full Text
Subject
Nitrogen dioxide
Ecology
Pollutants
211 Securing pastoralism in post-socialist Mongolia : herders' livelihood strategies in the context of climate and market uncertainties = การรักษาไว้ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าในประเทศมองโกเลียยุคหลังสังคมนิยม : ยุทธศาสตร์การดำรงชีวิตของผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในบริบทของความไม่แน่นอนของภูมิอากาศและตลาด Enkhbat Bulgan / Bulgan, Enkhbat / The 2010 /Full Text
Subject
Animal culture -- Mongolia
Livestock -- Mongolia
Pastures -- Mongolia
212 Sedimentary facies and depositional environments of quaternary deposits in Tambon Lakfah, Chaiyo District, Ang Thong Province = ลักษณะทางตะกอนวิทยาและสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของชั้นตะกอนยุคควอเทอร์นารีบริเวณตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง / Phaisan Plungklang / 2010 /Full Text
Subject
Sediments (Geology) -- Analysis
Analytical geochemistry
Sediments (Geology) -- Ang Thong
213 Sequential injection Lab-at-Valve for downscaling chemical analysis = ซีเควนเชียล อินเจคชัน แลบ-แอท-วาล์ว เพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีที่ลดขนาด / Saiphon Chanpaka / 2010 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Separation (Technology)
214 Shear Bond Strength of Different Adhesive Systems for Bonding Orthodontic Brackets to Porcelain Surfaces = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือน เมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวพอร์ซเลน / Ruankeaw Teepaganont / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Dental adhesives
Dental bonding
215 Shear bond strength of different adhesuve system for bonding orthodontic brackets to fluorotic teeth = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือนเมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวฟันตกกระ / Kittinunt Chotikaew / The 2010 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dental adhesives
Orthodontics
216 Simple Lab-on-Chip for determination of Sucrose Syrup, iron and Phosphate = แลปออนชิปอย่างง่ายเพื่อการหาปริมาณซูโครสไซรัป เหล็ก และฟอสเฟต / Kwanhathai Ardnaree / 2010 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Instrumental ananlysis
Sucrose Syrup
Iron
Phosphate
217 Size and flow characteristic analysis of fluid droplet obtained from air blast atomizer = การวิเคราะห์ขนาดและคุณสมบัติการไหลของฝอยละอองของไหลที่ได้จากหัวฉีดแบบใช้อากาศช่วย / Pipatpong Watanawanyoo / The 2010 /Full Text
Subject
Fluids
218 Socio-economic Conditions Affecting Small Farmers' Management of Wetland Agro-Biodiversity in Dong San Village, Sakon Nakhon Province, Thailand = เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการจัดการความ หลากหลายทางชีวภาพด้านเกษตรของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านดงสาร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย / Yupaporn Siribut / The 2010 /Full Text
Subject
Biological diversity
Wetland management
Farmers -- Sakon Nakhon
219 Solving linear quadratic control problem with robust convex quadratically constrains via infinite-dimensional second order cone programming = การแก้ปัญหาควบคุมกำลังสองเชิงเส้นที่มีข้อจำกัดทนทานกำลังสองบนเซตนูน โดยวิธีกรวยอันดับสองที่มีมิติอนันต์ / Phannipa Kabcome / 2010 /Full Text
Subject
Mathematical optimization
Differential equations
220 Sonocatalyzed Ethanothermal Synthesis and Sintering Behavior of Potassium Niobate Fine Powders = การสังเคราะห์ด้วยเทคนิคโซโนคะตะไลซ์เอทาโนเทอร์มัล และ พฤติกรรมการเผาผนึกของผงละเอียดโพแทสเซียมไนโอเบต / Kittichai Jinachai / 2010 /Full Text
Subject
Potassium Niobate
Alcohols


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14