ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Lived experience of Thai adolescents in living with transfusion dependent Thalassemia = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กวัยรุ่นไทยในการดำรงชีวิตอยู่กับโรคธาลัสซีเมียชนิดที่ต้องพึ่งการให้เลือด / Ratanachadawan Yunak / 2008 /Full Text
Subject
Children -- Thailand
Thalassemia
Dissertations, Academic -- Nursing
162 Lived experience of Thai early andolescents during transition to secondary school = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กวัยรุ่ยตอนต้นไทยระหว่างการเปลี่ยนโรงเรียนระดับมันธยมศึกษาตอนต้น / Kullatat Hongchayangkool / school 2008 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
163 Manganese efficiency in Thai genotypes = สมรรถภาพการใช้ธาตุแมงกานีสในพันธุ์ข้าวไทย / Rataya Yanaphan / 2008 /Full Text
Subject
Plant nutrients
Manganese
Rice -- Thailand
Rice -- Analysis
164 Mapping of gas sand reservoirs in an area of the Malay basin, the gulf of Thailand, using amplitude variation with offest attributes analysis = การทำแผนที่ของชั้นทรายกักเก็บก๊าซในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำการแปรผันของ แอมพลิจูดกับระยะทาง / Chatree Iamphak / 2008 /Full Text
Subject
Gas
Gas reservoirs
Mappings (Mathematics)
Sand
165 Microstructures and ferroelectric properties of bismuth sodium titanate-barium zirconate titanate system = โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกของระบบ บิสมัสโซเดียมไทเทเนตและแบเรียมเซอร์โคเนียมไทเทเนต / Netima Sawangwan / 2008 /Full Text
Subject
Microstructure
Materials Science
166 Mobile phone exposure as a risk factor of migraine: an intervention study in virntiane municipality, Lao PDR = การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออาการปวดศีรษะแบบไมเกรน การศึกษาเชิงทดลองที่ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Somchit Vorachit / 2008 /Full Text
Subject
Health Sciences
Cellular telephone
Migraine disorders
Cellular phone
Intervention studies
167 Molecular dynamic simulations of ion bombardment effects on DNA = การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของผลการระดมยิงด้วยไอออนบนดีเอ็นเอ / Chanisorn Ngaojampa / Department of Chemistry Faculty of Science Uneversity 2008 /Full Text
Subject
DNA
Molecular dynamics
168 Molecular dynamic simulations of nafion membrane in a fuel cell = การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของแนฟิออนเมมเบรนในเซลล์เชื้อเพลิง / Janchai Yana / 2008 /Full Text
Subject
Dynamics
Simulation methods
169 Monitoring and analysis of atmospheric acid deposition in Chiang Mai, Thailand, year 2006-2007 = การติดตามตรวจสอบและการวิเคราะห์การตกสะสมของสารกรดในบรรยากาศในเชียงใหม่ ประเทศไทยไทย พ.ศ. 2547-2550 / Wan Wiriya / 2008 /Full Text
Subject
Acid deposition
Environmental monitoring
Environmental Sciences
170 Monitoring of chondroitin sulfate epitope (WF6 EPITOPE) levels in peri-miniscrew implant crevicular fluid under orthodontic forces = การติดตามตรวจสอบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทป (ดับเบิ้ลยูเอฟซิก อิพิโทป) ในของเหลวรอบหมุดเกลียวขนาดเล็กภายใต้แรงเคลื่อนฟัน / Imjai Intachai / The 2008 /Full Text
Subject
Orthodontics
171 Mother-to-child transmission of the human immunodeficiency virus type 1: Role of neutralizing antibodies and molecular characteristics of the transmitted variants = การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไทป์หนึ่งจากแม่สู่ลูก: บทบาทของนิวทราไลท์ซิงแอนติบอดี และลักษณะเฉพาะทางโมฌลกุลของไวรัสที่ถูกถ่ายทอด / Tanawan Samleerat / 2008 /Full Text
Subject
HIV Infections
HIV Viruses
HIV Infections -- transmission
HIV 1
Mother -- Child relations
Antibodies, Neutralizing
172 Natural establishment of tree seedling in forest restoration trials at Ban Mae Sa Mai Chiang Mai Province = การตั้งตัวตามธรรมชาติของต้นกล้าไม้ยืนต้นในพื้นที่ทดสอบการฟื้นฟูป่าที่บ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / Khwankhao Sinhaseni / 2008 /Full Text
Subject
Perennials
Seedlings
173 Negotiating Space In The Rurul-Urban Social World : Mobility And Marketing Strategies Among female Petty traders On The Streets Of Hanoi, Vietnam = พื้นที่แห่งการต่อรองในสังคมชนบท - เมือง : การเคลื่อนย้ายและยุทธศาสตร์การตลาดของแม่ค้ารายย่อยบนถนนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม Sayaka Mori / Mori, Sayaka / 2008 /Full Text
Subject
Marketing
Negotiation
Negotiation in business
174 New crystal structures of cobalt-diamine derivatives framework materials prepared by solvothermal technique = โครงสร้างผลึกใหม่ของวัสดุโครงข่ายโคบอลต์-อนุพันธ์ไดเอมีนที่เตรียมด้วยเทคนิคโซลโวเทอร์มอล / Sanchai Luachan / 2008 /Full Text
Subject
Crystal lattices
Materials science
175 New social movements and contemporary framing of development protest in Northern Thailand : a case study of the Chiang Mai World mega-project = ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และการสร้างกรอบความเข้าใจร่วมสมัยของการประท้วงการพัฒนาในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาโครงการขนาดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่เวิล์ด Daniel Powell / Powell, Daniel / 2008 /Full Text
Subject
Social movements
Social movements -- Developing countries
Social movements -- Thailand
Thailand -- Politics and government
176 Optimal conditions for production and characterization of phytase from bacteria isolated from hot spring = สภาวะที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ไฟเตสจากแบคทีเรียที่แยกจากน้ำพุร้อน / Apinun KanpiengJai / 2008 /Full Text
Subject
Biotechnology
Enzymes
177 Optimization for tannase production from dried longan seed powder by Aspergillus niger 56MSI = การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเอนไซม์แทนเนสจากผงเมล็ดลำไยแห้งโดยเชื้อรา Aspergillus niger สายพันธุ์ 56MSI / Virun Visuthithada / 2008 /Full Text
Subject
Plant enzymes
Longan
Seed technology
178 Optimization of a multi-objective problem with complementary constraints by active set method = การหาค่าเหมาะที่สุดของปัญหาหลายจุดประสงค์ภายใต้เงื่อนไขบังคับแบบเติมเต็มโดยวิธีแอกทีฟเชต / Sirilak Phonin / 2008 /Full Text
Subject
Mathematical analysis
Mathematical optimization
179 Optimization of instant honey crystal production by use of enzyme technology = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผลึกน้ำผึ้งสำเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ / Phuntira Matayaboon / 2008 /Full Text
Subject
Honeybee -- Biotechnology
Bee product
180 Ozone application for controlling seed-borne pathogen and insect in Khao Dawk Mali 105 rice variety = การประยุกต์ใช้โอโซนเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคและแมลงที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 / Nattawut Niyomkam / 2008 /Full Text
Subject
Insects
Ozone
Plant diseases
Seed pathology
Seed-borne plant diseases


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13