ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 200 รายการ จากคำว่า 2007

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Effects of pueraria mirifica on the histological changes and the expression of estrogen receptor alpha in the mammary glands of pre-and postpubertal rats = ผลของกวาวเครือขาวต่อการเปลี่ยนแปลงทางจุลกาย วิภาคและการปรากฎของตัวรับเอสโตรเจนแอลฟ่าในต่อนน้ำนมของหนูขาวก่อน และหลังวัยเจริญพันธุ์ / Utcharaporn Kamsrijai / 2007 /Full Text
Subject
Pueraria
Pueraria -- Therapeutic use
Dissertations, acadeic -- Anatomy
82 Effects of selected North-Eastern Thai medicinal plants on immune system = ผลของสมุนไพรไทยในภาคอีสานต่อระบบภูมิคุ้มกัน / Chutinun Prasitpuriprecha / 2007 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Thailand, Northeastern
Dendrophthoe pentandra
Croton cascarilloides
Bauhinia penicilliloba
Crateva adansonii
Immune system
83 Effects of streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and yogurt ingredients on properties of corn milk yogurt = ผลของ streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus และส่วนผสมของโยเกิร์ตต่อสมบัติของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด / Piyawan Supavititpatana / 2007 /Full Text
Subject
Microbiology
Streptococcus thermophilus
Yogurt
84 Effects of up-and downslope walking on mean and variability of gait parameters in elderly women = ผลของการเดินขึ้นทางลาดและลงทางลาดต่อค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวแปรการเดินในผู้สูงอายุเพศหญิง / Sirinun Boripuntakul / 2007 /Full Text
Subject
Walking
Gait
Elderly
Gait
Walking
Aged
Elderly
85 Electropolymerization of conjugated polymer networks through a polymer precursor route using layer-by-layer films deposition = อิเล็กโทรพอลิเมอไรเซชันของโครงข่ายพอลิเมอร์แบบสังยุคผ่านทางสารพอลิเมอร์ต้นตอโดยการเคลือบเป็นฟิล์มแบบชั้นต่อชั้น / Paralee Waenkaew / 2007 /Full Text
Subject
Biomedical materials
Polymers
Polymers and polymerization -- Analysis
86 Engaging mathayom suksa 3 students in multiple intelligences-based activities to promote English language skills and self-directed learning = การให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีส่วนร่วมในการใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้ด้วยตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษ Mary Ceres Porto Brunia / Brunia, Mary Ceres Porto / 2007 /Full Text
Subject
English language
Multiple intelligences
Unit method of teaching
87 Enhancing a deep seismic signal using TAU-P and parabolic TAU-P transformations = การเพิ่มสัญญานคลื่นไหวสะเทือนระดับลึกโดยการแปลงแบบเทาพีและพาราโบลิกเทาพี / Kriangkamon Sillapasert / 2007 /Full Text
Subject
Seismic waves
Seismology
Signal processing
Seismic waves -- Data processing
88 Epidemiology, life history and molecular identification of trematode, Stellantchasmus falcatus Onji & Nishio, 1916 in Chiang Mai province = ระบาดวิทยา ชีวประวัติและการบ่งบอกระดับอณูของพยาธิใบไม้ Stellantchasmus falcatus Onji & Nishio, 1916 ในจังหวัดเชียงใหม่ / Pralongyut Sripalwit / 2007 /Full Text
Subject
Epidemiology
89 Epigallocatechin gallate loaded chitosan nanoparticles = อนุภาคไคโตซานขนาดนาโนที่บรรจุอิพิแกลแคททิชินแกลเลท / Banthita Saengsitthisak / The 2007 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Chitosan
90 Establishment and study of some characteristics of human amniotic cell lines = การสร้างและศึกษาลักษณะเฉพาะบางประการของเซลล์เชื้อสายน้ำคร่ำมนุษย์ / Sirimanus Sangngam / 2007 /Full Text
Subject
Medical genetics
Amniotic liquid
91 Evaluation of the sexual enhancing activity of ethanolic extract from boesenbergia rotunda (L.) Mansf. and kaempferia parviflora wall. Ex baker in male albino rats = การประเมินฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศของสารสกัดด้วยเอทานนอลจากกระชายและ กระชายดำในหนูขาวเพศผู้ / Paiwan Sudwan / 2007 /Full Text
Subject
Exercise -- Physiological aspects
Exercise -- Physiological aspects -- Animal models
Rats
92 Experiences of early motherhood among Thai adolescents = ประสบการณ์การเป็นมารดาในระยะแรกของเด็กวัยรุ่นไทย / Rudee Pungbangkadee / 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
93 Exploratory investigation on the microbiological quality of Dim Sum sold in Chiang Mai, Thailand = การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของขนมจีบหมูที่จำหน่ายในเชียงใหม่ ประเทศไทย / Warangkhana Chaisowwong / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Food -- Microbiology -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Food -- Microbiology -- Testing -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
94 Expression of serum Glypican-3 as a tumor marker in Hepatocellular Carcinoma patients = การแสดงออกของ Glypican-3 ในซีรัมที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้เนื้องอกในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ Theera wut Chanmee / Theerawut Chanmee / 2007 /Full Text
Subject
Serum -- Analysis
Tumors
Tumor markers
Dissertations, academic -- Biochemistry
95 Fabrication and characterization of ceramic nanocomposites in dental porcelain-based systems = การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกนาโนคอมโพสิตในระบบที่มีพอร์ซเลนทางทันตกรรมเป็นองค์ประกอบหลัก / Attavit Pisitanusorn / 2007 /Full Text
Subject
Biomedical materials
Ceramics
Ceramics -- Analysis
Ceramics -- Chemistry
Ceramics in medicine
Pharmaceutical chemistry
96 Fabrication and characterization of ceramic nanocomposites in the PMN-PT system = การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกนา โนคอมโพสิตในระบบพีเอ็มเอ็น-พีที / Rewadee Wongmaneerung / 2007 /Full Text
Subject
Ceramics
Ceramics materials
Materials science
97 Factorisation on some semigroups = การแยกตัวประกอบบนกิ่งกรุปบางชนิด / Ampika Boonmee / 2007 /Full Text
Subject
Semigroups
98 Factors controlling the thickness of clay smearon faults in the Mae Moh Coal Mine, Lampang, Thailand = ปัจจัยควบคุมความหนาของคราบดินเหนียวบนรอยเลื่อนในเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ลำปาง ประเทศไทย / Kyaw Kyaw Aung / 2007 /Full Text
Subject
Clay
Clay -- Anlysis
Underground storage
99 Factors effecting viability of probiotic bacteria in soymilk yogurt during storage = ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการเก็บในโยเกิร์ตน้ำนมถั่วเหลือง / Hirunwit Saiyot / 2007 /Full Text
Subject
Probiotics
Probiotics -- Growth
100 Feasibility of Utilizing Polysaccharides from Moo-Noi (Cissampelos Pareira) Leaves as Prebiotics = ความเป็นไปได้ในการใช้โพลีแซคคาไรด์จากใบหมูน้อยเพื่อเป็นสารพรีไบโอติก / Morrakot Intarata / 2007 /Full Text
Subject
Biotechnology
Plant proteins -- Biotechnology
Polysaccharides -- Biotechnology
Polysaccharides -- chemical synthesis
Polysaccharides -- therapeutic use


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10