ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 192 รายการ จากคำว่า 2006

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Rum production from cane juice and molasses = การผลิตเหล้ารัมจากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล / Suchart Boonpisuttinant / 2006 /Full Text
Subject
Alcoholic beverages
Molases
162 Safety Evaluation of Xylanase Produced from Thermoascus aurantiacus SL16W = การประเมินความปลอดภัยของไซแลนเนสผลิตจาก เชื้อรา Thermoascus aurantiacus SL16W / Watee Kongbuntad / 2006 /Full Text
Subject
Xylanases
Enzymes
163 Seasonal effect on water quality and phytoplankton community in Doi Tao reservoir, Chaing Mai province, year 2004-2005 = ผลของฤดูกาลต่อคุณภาพน้ำและกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2547-2548 / Wanutsuda Chompusri / 2006 /Full Text
Subject
Water quality biological assessment -- Chiang Mai
Water -- Analysis
Water quality bioassay -- Chiang Mai
164 Seismic stratigraphy in block B, Mekong basin, offshore Vietnam = การลำดับชั้นหินจากเลื่นไหวสะเทือนในบล็อคบี บริเวณแอ่งแม่โขงนอกชายฝั่งเวียดนาม Hoang Viet Bach / Hoang, Viet Bach / 2006 /Full Text
Subject
Major geophysics
Geology, Stratigraphic
165 Selection of probiotic lactic acid bacteria from pickles and fermented plant products / Yodsawee Duangchitchareon / 2006 /Full Text
Subject
Bacteria
Probiotic lactic acid bacteria
Pickles
Lactic acid bacterria
Fermentation
166 Single mother and child rearing: an interpretative study of prajan seenamngeon (Blue Moon) by Suwannee Sukhonta = ครอบครัวแม่คนเดียวและการเลี้ยงดูบุตร: การศึกษาเชิงตีความ จากนิยายเรื่อง พระจันทร์สีน้ำเงิน ของ สุวรรณี สุคนธา / Parichat Suwalak / 2006 /Full Text
Subject
Interpreter
Child rearing
Child rearing -- Asia
Single mothers
Single parents
Single parents -- Family relationships
167 Social capital and performmance of vegetable production program in farming communities of Western Nepal = ทุนทางสังคมและผลการดำเนินงานของโครงการผลิตผักในชุมชนเกษตร ภาคตะวันตกของประเทศเนปาล / Rajendra, Prasad Mishra / 2006 /Full Text
Subject
Agriculture -- Economic aspects -- Nepal
Social capital (Sociology)
168 Stability of linear discrete-time switched systems with delays = เสถียรภาพของระบบสลับแบบเวลาไม่ต่อเนื่องเชิงเส้นที่มีตัวหน่วง / Jenjira Thipcha / 2006 /Full Text
Subject
System analysis
Discrete-time systems
Stability
169 Stereotyped images of Thai women as refleced in Thai cartoon series Kai Hua Roh = ภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยที่ปรากฎในหนังสือการ์ตูนชุดขายหัวเราะ / Warangkana Anuwong / 2006 /Full Text
Subject
Stereotypes (Psychology)
Stereotypes (Social psychology) in literature
Women in literature
Women and literature
170 Stimulative effect of some edible mushroom extracts on fruiting body formation of straw mushoom (Volvriella volvacea (Bulliard ex fries) singer) and shiitake (Lentinula edodes (Berkeley) Pegler) = ผลกระตุ้นของสารสกัดจากเห็ดกินได้บางชนิด ต่อการสร้างดอกเห็นของเห็ดฟาง (Volvariella volvacea (Bulliard ex Fries) Singer) และเห็ดหอม (Lentinula edodes (Berkeley) Pegler) / Mungkorn Thewasingh / 2006 /Full Text
Subject
Volvariella volvacea
Lenfinula edodes
Mushrooms
171 Stimulatory effects of plant extracts on phagocytosis intracellular killing and oxidative stress of neutrophils in normal people = ผลกระตุ้นของสารสกัดสมุนไพรต่อการกลืนกินของเซลล์และการฆ่าสิ่งแปลกปลอมภายในเซลล์และการเกิดอนุมูลอิสระในนิวโตรฟิลของคนปกติ / Pahol Sansomchai / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts
Phagocytosis
Neutrophils
172 Strong convergence of modified mann iterations with errors / Suwicha Imnang / 2006 /Full Text
Subject
Operator equations, Nonlinear -- Numerical solutions
Banach spaces
Iterative methods (Mathematics)
Functional analysis
173 Structure of crust and upper mantle beneath Northern Thailand: a model from gravity and magnetic data = โครงสร้างของเปลือกโลกและเนื้อโลกส่วนบนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย แบบจำลองจากข้อมูลความโน้มถ่วงและแม่เหล็กโลก / Noppon Pacharapongsakun / 2006 /Full Text
Subject
Geophysics -- Thailand, Northern
Geology -- Thailand, Northern
Earth -- Crust
Earth -- Mantle
174 Structures and properties of aluminum doped zinc oxide transparent conductive thin films prepared by sputtering technique = โครงสร้างและสมบัติของฟิล์มบางตัวนำโปร่งใสซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอะลูมิเนียมเตรียมโดยเทคนิคสปัตเตอร์ / Thanaporn Tohsophon / 2006 /Full Text
Subject
Electronics -- Materials
Thin films
Metallic oxides
Metals -- Anodic oxidation
175 Study of selective binding for g-quadruplex of perylene derivatives with different charges Thanachat Taka / Thanachai Taka / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
G-quadruplex ligand 12459
Perylene
176 Study of Thai shallot (allium ascalonicum L.) extracts on glutathione synthesis and degradation under oxidative stress and inflammation in human monocytic cell line (U937) / Nuttakaan Leelarungrayub / 2006 /Full Text
Subject
Disserations, academic -- Biochemistry
Plant extracts (allium ascalonicum L.)
U937 cells
Antioxidants
177 Sustainability assessment of rice-based cropping systems in Yamethin district, Myanmar = การประเมินความยั่งยืนของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในอำเภอเมธิน ประเทศพม่า / Khaing Khaing Htwe / 2006 /Full Text
Subject
Rice -- Burma -- Planting
Agricultural ecology
Cropping systems -- Burma
178 Synthesis of molecular imprinted polymers for nevirapine detection = การสังเคราะห์โมเลกุลลาร์อิมพรินเทดพอลิเมอร์เพื่อการตรวจหานีวราพีน / Singha Komkham / 2006 /Full Text
Subject
Imprinted polymers
Molecular imprinting
179 System development of a time-of-flight spectrometer for surface analysis of materials using medium-energy ion backscattering = การพัฒนาระบบของไทม์-ออฟ-ไฟลต์ สเปกโทมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ผิววัสดุโดยการกระเจิงกลับของไอออนที่มีพลังงานระดับกลาง / Pimporn Junphong / 2006 /Full Text
Subject
Mass spectrometer
180 Taxonomy and molecular relationships of goniothalamus (Blume) Hook. F. & Thoms. and palynology of tribe Mitrephoreae (Annonaceae) in Thailand = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์เชิงโมเลกุลของ goniothalamus (blume) Hook. F. & Thoms. และเรณูวิทยาของเผ่า Mitrephoreae (Annonaceae) ในประเทศไทย / Yuttaya YuYen / 2006 /Full Text
Subject
Molecular physics
Molecular structure
Molecular structure -- Analysis
Palynology


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10