ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 192 รายการ จากคำว่า 2006

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Factors influencing school dropout among lisu secondary school students / Manop Yangia / 2006 /Full Text
Subject
Tribes -- Thailand, Northern -- Education
Minorities -- Thailand, Northern -- Education
Rural population -- Thailand, Northern
Education, Secondary
82 Factors of affective antioxidant capacity and polyphenol content of lactic acid beverages fermented with Lactobacillus spp. and Phyllanthus emblica Linn. / Sartjin Peerajan / 2006 /Full Text
Subject
Antioxidants
Lactic acid
Lactobacillus
Phyllanthus emblica Linn.
83 Factors predicting maternal coping with childhood cancer in Thailand = ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของมารดาเด็กป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย / Kaitsara Sen-Ngam / d Studies 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
84 Fallow regeneration and upland rice yield variation in a system of shifting cultivation with PADA (Macaranga denticulata (BL.) Muell.Arg) as the fallow enriching species in Northern Thailand = การฟื้นตัวของป่าเหล่าและการแปรปรวนของผลผลิตข้าวไร่ในระบบไร่หมุนเวียนที่มีต้นปะดะ (Macaranga denticulata (Bl.) Muell. Arg.) เป็นพืชบำรุงดินในภาคเหนือของประเทศไทย / Narit Yimyam / Universuty 2006 /Full Text
Subject
Shifting cultivation -- Thailand, Northern
Fallowing -- Thailand, Northern
85 Farmers' profitability and adoption of hybrid maize varieties in Kandal province, Cambodia = ผลกำไรและการยอมรับพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมของเกษตรกรในจังหวัดกันดัลประเทศกัมพูชา Bun Sieng / Sieng, Bun / 2006 /Full Text
Subject
Hybrid corn -- Cambodia
Corn -- Breeding
Corn -- Varieties
86 Feng Shui application and modern landscape design for architectural practice in Viet Nam = การประยุกต์หลักฮวงจุ้ยกับการออกแบบภูมิทัศน์สมัยใหม่ สำหรับการปฎิบัติวิชาชีพในประเทศเวียดนาม / Hai Van Thi Dinh / 2006 /Full Text
Subject
Feng shui -- Viet Nam
87 Finding the number of cycle homomorphisms = การหาจำนวนของไซเคิลโฮโมมอร์ฟิซึม / Nirutt Pipattanajinda / 2006 /Full Text
Subject
Algebra, Homological
88 Finding the number of shortest paths in three dimensional square lattices = การหาจำนวนวิถีที่สั้นที่สุดในแลตทิซจัตุรัสสามมิติ / Pear Promdee / 2006 /Full Text
Subject
Lattice theory
89 Fixed point iterations for nonexpansive mappings in a banach space = การทำซ้ำจุดตรึงสำหรับการส่งแบบไม่ปริภูมิบานาค / Chakkrid Klin-Eam / 2006 /Full Text
Subject
Banach spaces
90 Fixed point theorems for multivalued mappings related to some geometric coefficients in banach spaces / Anchalee Kaewcharoen / 2006 /Full Text
Subject
Banach spaces
Duality theory (Mathematics)
Mappings (Mathematics)
91 Fixed point theorems for multivalued mappings related to some geometric properties in some metric spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งหลายค่าที่สัมพันธ์กับสมบัติทางเรขาคณิต บางประการในบางปริภูมิเมตริก / Bancha Panyanak / 2006 /Full Text
Subject
Geometry
Selection theorems
Mathematics
Metric spaces
92 Flouting maxims in Thai soap opera drama scripts = ความหมายนัยแอบแฝงในบทละครโทรทัศน์ไทย / Suwitcha Narksuk / 2006 /Full Text
Subject
Soap operas
Television scripts
93 Forcing linearity numbers of free modules over a local ring = จำนวนที่บังคับความเป็นเชิงเส้นของมอดูลอิสระบนโลคอลริง / Khanitin Smanmit / 2006 /Full Text
Subject
Forcing (Model theory)
Mathematics
Rings (Algebra)
94 Frequency distribution of genetic polymorphisms of the CYP2A13 gene in the Northern Thai population = การกระจายความถี่ของการมีหลายรูปแบบของยีน CYP2A13 ในประชากรไทยในภาคเหนือ Veerawat Sansri / พรพิมล ตั้งชัยสิน / 2006; คณะแพทยศาสตร์ 2549 /Full Text
Subject
Genetics
Gene frequency
Population genetics
Polymorphism, Genetic
CYP2A13 protein, human
95 Fungal diversity on leaf litter of five selected tree species in Chiang Mai province, Thailand = ความหลากหลายของเชื้อราบนใบไม้ร่วงจากต้นไม้ที่เลือกสรรห้าชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Duong Minh Lam / Duong, Minh Lam / 2006 /Full Text
Subject
Fungi
Fungi -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
96 Generalized gronwall's inequality for nonlinear difference equations system with multiple delays = อสมการกรอนวอลล์ที่วางนัยทั่วไปสำหรับระบบสมการเชิงผลต่างไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงหลายตัว / Kanit Mukdasai / 2006 /Full Text
Subject
Equality
Inequalities (Mathematics)
97 Generation of far infra-red radiation from relativistic electron beam = การผลิตรังสีความถี่ใต้แดงย่านไกลจากลำอิเล็กตรอนเชิงสัมพัทธภาพ / Sakhorn Rimjaem / 2006 /Full Text
Subject
Infrared radiation
Infrared radiation -- Testing
Infrared radiation -- Analysis
98 Generator maintenance scheduling for hydro power system = การกำหนดแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าพลังน้ำ / Phoummy Netibanedith / Chiang mai 2006 /Full Text
Subject
Electric power systems
Electric power systems -- Control
Electric power systems -- Design and construction
Hydroelectric power plants
99 Genesis of skarn in Khao Phra Ngam area Chagwat Lop Buri = กำเนิดของหินสการ์นบริเวณเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี / Surin Intayot / 2006 /Full Text
Subject
Skarn
Granite
Rocks, Metamorphic
100 Genetic study of anopheles aconitus = การศึกษาพันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles aconitus / Anuluck Junkum / 2006 /Full Text
Subject
Anopheles
Geneties


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10