ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 206 รายการ จากคำว่า 2005

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Geometric Properties of Generalized Cesaro and Metric Linear Spaces = สมบัติเรขาคณิตของปริภูมิเซซาโรวางนัยทั่วไปและปริภูมิเชิงเส้นแบบเมตริก / Narin Petrot / 2005 /Full Text
Subject
Geometry
102 Groundwater vulnerability map of Phuket Island, Southern Thailand = แผนที่ความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้ำบาดาลเกาะภูเก๋ตภาคใต้ของประเทศไทย / Ladarat Kaewka / 2005 /Full Text
Subject
Drastic -- Analysis
Groundwater -- Data processing
Groundwater -- Databases
Groundwater -- Phuket Island
Groundwater -- Thailand, Southern
103 Heat treatment of sapphires from Ilakaka, Madagascar = การเพิ่มคุณภาพพลอยแซปไฟร์จากเมืองอิลากากา ประเทศมาดากัสการ์ ด้วยความร้อน / Paradee Worawitratanagul / 2005 /Full Text
Subject
Sapphires -- Madagascar
Sapphires -- Heat treatment
104 High Dielectric Constant Ceramics with Low Firing Temperature for Capacitors = เซรามิกที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงและมีอุณหภูมิในการเผาต่ำสำหรับใช้ทำตัวเก็บประจุ / Anocha Munpakdee / 2005 /Full Text
Subject
Capacitors
Dielectric
Ceramics
105 Hydrogeology of Bang Khla Royal Development Project, Chachoengsao Province = อุทกธรณีวิทยาของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา / Kingdaow Klueabthong / 2005 /Full Text
Subject
Hydrogeology -- Thailand, Chachoengsao
Bang Khla Royal Development
106 Identification of basophilic meta chromatic cells (BMCS) and relationships between BMCS, bacteria in nasal cavity and specific immunoglobulin E against house dust mites with the severity of allergic rhinitis / Yuwatida Sangrat / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Mast cell
Basophils
Rhinitis, allergic, perennial
107 Identification of K-ras mutation in Thai ovarian cancer patients / Worakarn Wongchankham / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Ovarian neoplasms
Genes, ras
Mutation
108 Images of thai women presented through female antagonists in Thai TV drama series = ภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยที่นำเสนอผ่านตัวละครนางร้ายในละครโทรทัศน์ไทย / Sutraphorn Tantiniranat / 2005 /Full Text
Subject
Women -- Thailand
Women -- Social conditions
Women in television
Women in mass media
109 Impact of sulfuric acid in rainwater on some plants = ผลกระทบของกรดซัลฟิวริกในน้ำฝนที่มีต่อพืชบางชนิด / Kanjana Suaysom / 2005 /Full Text
Subject
Sulphuric acid
Acid rain
Acid deposition -- Environmental aspects
110 Improvement of groundwater quality by iron and manganese removal process at Ban Luang Nua, Doi Saket district, Chiang Mai province = การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลโดยกระบวนการขจัดเหล็กและแมงกานีส ที่บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ Edward Nixon Pakpahan / Pakpahan, Edward Nixon / 2005 /Full Text
Subject
Groundwater ecology
Groundwater -- Quality
Groundwater -- Management
Water resources development
111 Improvement of surface properties of MJ12 and MJ47 alloys by High temperature nitridation process = การปรับปรุงสมบัติผิวของโลหะผสมเอ็มเจ 12 และ เอ็มเจ 47 โดยกรรมวิธีไนเตรชั่นที่อุณหภูมิสูง / Kittichai Sopunna / 2005 /Full Text
Subject
Alloys -- Surfaces
Nitrides -- Analysis
112 Induction of cell cycle arrest for enchancing anti-tumor activity of Centella asiatica extract in colon adenocarcinoma cells = การเหนี่ยวนำการหยุดชะงักวัฏจักรของเซลล์เพื่อเสริมฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารสกัดบัวบกในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ / Piyawan Bunpo / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, medicinal -- Centella asiatica
Colonic neoplasms
Anticarcinogenic agents
113 Investigation of chemical constituents and biological activities of chromolaena odorata = การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาบเสือ / Nisit Pisutthanan / 2005 /Full Text
Subject
Plants, Medicinal -- chemistry
Medicinal plants
Chromolaena adorata
Plasmodium falciparum
114 Isolation and Characterization of Brassinosteroids in Some Tropical Plants = การคัดแยกและการหาลักษณะเฉพาะของบราสสิโนสเตียรอยด์ในพืชเขตร้อนบางชนิด / Chalev Pachthong / school 2005 /Full Text
Subject
Brassinosteroids -- Isolation & purification
Tropical plants -- Isolation & purification
115 Isolation and identification of salmonella spp. from chicken meat in Hanoi, Vietnam = การแยกและจำแนกเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อไก่ในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม / Luu Quynh Huong / 2005 /Full Text
Subject
Salmonellosis in poultry -- Vietnam
Bercterial diseases in poultry -- Vietnam
Salmonellosis -- Vietnam
116 Kinematic comparisons of 110-M hurdling between high-level and amateur-level male hurdlers / Sutima Thibordee / 2005 /Full Text
Subject
Hurdle -- racing
Obstacle racing
Biomechanics
Athletes
117 Kinetic and mechanistic studies of the ring-opening polymerisation of cyclic esters / Wallika Suksomran / 2005 /Full Text
Subject
Polymerization
118 Laccase production and characterization by coriolus versicolor RC3 cultivated on rice bran = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของแอนไซม์แลคเคสโดย Corious versicolor RC3 จากการเลี้ยงในรำข้าว / Pattana Kakumyan / 2005 /Full Text
Subject
Laccass
Basidiomycete fungi
Rice bran
119 Leptin gene polymorphism in alcoholic patients = ภาวะพหุสัณฐานของยีนเลปตินในกลุ่มผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง / Kowit Nambunme / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Leptin
Alcoholism
120 Limitations in the application of control measures during the first avian influenza outbreaks in Thailand = ข้อจำกัดในการใช้มาตรการควบคุมโรคในระยะแรกที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก ในประเทศไทย / Sompiss Jullabutradee / 2005 /Full Text
Subject
Avian influenza
Birds -- Diseases


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11