ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 159 รายการ จากคำว่า 2004

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 Taylor polynomial solutions of Integro-Differential equations / Teeranush Suebcharoen / 2004 /Full Text
Subject
Integro-differential equations
Polynomials
142 The Comparative single- and multiple-dose pharmacokinetic studies of immediate-and modified-release phenytoin capsules = การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาเฟนิโทอินแคปซูลแบบธรรมดาและแบบออกฤทธิ์เนิ่นโดยการใช้ยาครั้งเดียวและการให้ติดต่อกัน / Nuchanart Chaichana / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, accademic -- pharmacology
Phentoin -- pharmacokinetics
143 The Comparative study of gender ideologies in Thai contemporary children's books / Worasuda Wattanawong / 2004 /Full Text
Subject
Children's literature
Sex differences -- Books and reading
144 The Contribution of expression and secretion of vascular endothelial growth factor on tumor progression = การสนับสนุนของการแสดงออกและการหลั่งของ Vascular endothelial growth factor ต่อการพัฒนาของมะเร็ง / Onusa Wattananupong / 2004 /Full Text
Subject
Vascular endothelial growth factor
Neoplasms
145 The Correlation of IL-1B gene mutation and pepsinogen levels in gastric cancer patients in Northern Thailand = ความสัมพันธ์ของการกลายยีน IL-1B และระดับเพปซิโนเจนในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในภาคเหนือของประเทศไทย / Suparp Chaidatch / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Point mutation
Stomach neoplasms -- Northen Thailand
146 The Effects of supportive-educative nursing intervention on self-care and quality of life among breast cancer survivors / Pratum Soivong / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
147 The Entrapment of Kojic acid and its derivative in bilayer vesicles for cosmetic uses = การเก็บกักกรดโคจิกและอนุพันธ์ในอนุภาคผนังสองชั้นเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง / Paveena Wongtrakul / 2004 /Full Text
Subject
Cosmetics
Kojic acid
148 The Experiences of Thai school-age children with asthma / Wilai Kirdpole / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
149 The Study of the use of black and white in magazine advertisements = การศึกษาการใช้สีขาว-ดำในโฆษณานิตยสาร / Weerin Chaiariyakul / Chiangmai Chiangmai 2004 /Full Text
Subject
Color -- Psychological aspects
Color in design
Advertising -- Magazines
Magazines design
150 The Suitable stability analysis methods for earth slope in northern Thailand = วิธีวิเคราะห์เสถียรภาพที่เหมาะสมสำหรับลาดดินในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / Sophana Ritthisom / 2004 /Full Text
Subject
Slopes (Soil mechanics) -- Thailand, Northern
Soil stabilization -- Thailand, Northern
Landslides -- Thailand, Northern
151 The Systematics of Didymocarpus Wallich and Palynology of some Genera in Family Gesneriaceae in Thailand = อนุกรมวิธานของ Didymocarpus Wallich และเรณูวิทยา ของพืชบางสกุล ในวงศ์เจสเนอเรียซีอี ในประเทศไทย 2004 / Pranee Palee / 2004 /Full Text
Subject
Gesneriaceae
Botany -- Thailand
152 The Transformation of Northeastern Cambodia : the politics of development in and ethnic minority community of Yak Kaol, O'Chum district, Ratanakiri Province = กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา: การเมืองของการพัฒนาในชุมชนชาติพันธุ์ยักกาอล อำเภอโอชุม จังหวัดรัตนคีรี / Sovathana Seng / 2004 /Full Text
Subject
Community development
Political science
153 Three-dimensional differential transform method for solving partial differential equations / Chalong Sawaddee / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations, Partial
154 Toxicities and oxidative stress after subchronic low carbon monoxide exposure in rats = ความเป็นพิษและภาวะออกซิเดทีฟสเตรสหลังการได้รับก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ ระดับต่ำแบบกึ่งเรื้อรังในหนูขาว / Supawatchara Singhatong / 2004 /Full Text
Subject
Oxygen -- metabolism
Oxygen -- toxicity
Dissertations, academic -- toxicology
Oxidative stress
Carbon monoxide -- toxicity
155 Transformation of modified antifreeze protein gene in strawberry = การถ่ายยีนแอนติฟริซโปรตีนดัดแปรในสตรอเบอรี / Saranyu Khammuang / 2004 /Full Text
Subject
Antifreeze proteins
Proteins -- Biotechnology
156 Use of Autologous Platelet-Rich Plasma as a local accelerator for bone regeneration process in canine mandible = การใช้ออโตโลกัสเพลตเลตริชพลาสมาเป็นตัวเร่งเฉพาะที่สำหรับกระบวนการสร้างกระดูกใหม่ในขากรรไกรล่างของสุนัข / Kriangkrai Thongkorn / 2004 /Full Text
Subject
Blood platelets
Platelet -- rich plasma
Mandible
157 Use of Multi-Agent system to improve irrigation water sharing in Lingmuteychu watershed, Bhutan = การใช้ระบบมัลติเอเจนต์เพื่อปรับปรุงการแบ่งปันน้ำชลประทานในลุ่มน้ำลิงมูเตซู ภูฐาน Tayan Raj Gurung / Gurung, Tayan Raj / 2004 /Full Text
Subject
Irrigation water
Water in agriculture
158 Work attitudes and work behaviors of the forestry officials in Chiang Mai towards the bureaucratic reform / Jiraporn Meewasana / 2004 /Full Text
Subject
Bureaucracy -- Reform
Local government -- Chiangmai
159 Zinc protoporphyrin levels and iron status in B-thalassemia patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital = ระดับซิงค์โปรโตพอร์ไฟริน และสถานะธาตุเหล็กในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Ruedee Pimpaporn / 2004 /Full Text
Subject
Thalassemia -- Patients -- Chiang Mai
Beta -- Thalassemia
Zinc protoporphyrin
Iron
Patients


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8