ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 159 รายการ จากคำว่า 2004

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Isolation, structural modification and antimalarial activity of bioactive compounds from Picrasma javanica Bl. / Chalerm Saiin / 2004 /Full Text
Subject
Picrasma javanica
Antimalarials
Plasmodium falciparum
Medicinal plants
102 Land suitability analysis for supporting land use planning in Dinhquan district, Dongnai province, Vietnam = การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดินในอำเภอเดิ๋นกวอย จังหวัดดองนาย ประเทศเวียดนาม Nguyen Ngoc Thy / Nguyen, Ngoc Thy / 2004 /Full Text
Subject
Land use -- Vietnam
Land use -- Vietnam -- Planning
103 Loop thermosyphon as an energy saver for heat pump dryer = เทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบที่เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งชนิดปั๊มความร้อน Wera Phaphuanywittayakul / Wera Phaphuangwittayakul / 2004 /Full Text
Subject
Thermosyphons
Heat pumps
104 Lower bounds of Tripartite and Quadripartite Ramsey numbers / Aungkana Keawpoungthong / 2004 /Full Text
Subject
Ramsey numbers
Number theory
105 Making space and access to fishery resources : prospects for local management in stung treng province, Cambodia / Try Thuon / 2004 /Full Text
Subject
Fishery management -- Cambodia
Fishery resources -- Cambodia
106 Marginalization and local response to the state forestry management: a case study of Makong community in Phong Nha-Ke Bang National Park, Central Vietnam = กระบวนการกลายเป็นชายขอบและปฏิกิริยาโต้ตอบของท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการป่าของรัฐ : กรณีศึกษาชุมชนมะก่องในเขตอุทยานแห่งชาติฟงญา-แกะบางในเวียดนามตอนกลาง Hoang Thi Xuan Diem / Diem, Hoang Thi Xuan / 2004 /Full Text
Subject
Community forests -- Vietnam
Natural resources, Communal -- Vietnam
Community development
107 Medium optimization for production and characterization of purified Xylanase from thermophilic fungus Thermoascus aurantiacus SL16W = การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตและศึกษาสมบัติเอนไซม์ไซลาเนสบริสุทธิ์จากเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูง Thermoascus aurantiacus SL 16W / Yuth Kasinubol / 2004 /Full Text
Subject
Feeds
Xylanases
Enzymes
108 Method of reducing arsenic mobility in contaminated soil using natural materials / Sumrit Mopoung / 2004 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Arsenic -- Environmental aspects
109 Mineral chemistry of spinel associated with Thai and Myanmar corundum deposits = เคมีแร่ของสปิเนลที่เกิดร่วมกับแหล่งคอรัมดัมในไทยและพม่า / Nantharat Bunnag / 2004 /Full Text
Subject
Mineralogical chemistry
Spinel
110 Mineralogy and genesis of precious stone deposits in Cenozoic volcanic terranes of Lop Buri province = วิทยาแร่และการเกิดของแหล่งรัตนชาติในพื้นที่หินภูเขาไฟมหายุคซีโนโซอิกบริเวณจังหวัดลพบุรี / Kanyarat Khotchanin / 2004 /Full Text
Subject
Mines and mineral resources
Mineralogy
Volcanism
111 Motivaing students to use english self-study software to learn English : A case study at Rajabhat Institute Lampang / Wiyanee Dangkong / 2004 /Full Text
Subject
English language -- Self-instruction
English language -- Computer software
112 Optimization of multiplex refractory mutation system technique in prenatal diagnosis of b-thalassemia major and b-thalassemiaHb E disease = การปรับสภาวะที่เหมาะสมของ มัลติเพลก แอมพลิฟิเคชั่น รีแฟรกทอรี่ มิวเตชั่นซีสเต็มเทคนิค ในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย เมเจอร์และโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี / Khanungnit Thungkham / 2004 /Full Text
Subject
Thalassemia
beta-Thalassemia
113 Passive sampling of Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide in ambient air = การเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟของไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากอากาศ Kabindra Man Shakya / Shakya, Kabindra Man / 2004 /Full Text
Subject
Air -- Pollution
Air
Nitrogen dioxide
Sulfur dioxide
114 Pesticidal plant extract for reducing the agricultural use of harmful pesticides = สารสกัดจากพืชที่กำจัดศัตรูพืช-สัตว์ได้เพื่อช่วยลดการให้สารกำจัดศัตรูพืช-สัตว์อันตรายทางการเกษตร / Pitchaya Mungkornasawakul / 2004 /Full Text
Subject
Pesticidal plants
115 Petrochemistry and tectonic setting of mafic volcanic rocks in the Khlong Tha Dan dam area, Nakhon Nayok Province, Thailand = ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้มในบริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก ประเทศไทย / Patcharin Kosuwan / 2004 /Full Text
Subject
Rocks, Volcanic
Geology, Structural
116 Pharmacokinetics of isoflavones, daidzein and genistein, after ingestion of soy beverage compared with soy extract capsules in Thai postmenopausal women = เภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวน เดดซีนและเจนนีสทีน หลังดื่มเครื่องดื่มถั่วเหลืองเทียบกับการรับประทานสารสกัดถั่วเหลืองชนิดแคปซูลในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทย / Ekasin Anupongsanugool / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Pharmacology
Soy beans
Soy milks
Post menopause
117 Phenotypic charaters of Burkholderia thailandensis before and after infection with bacteriophage isolated from Burkholderia pseudomallei = ลักษณะทางฟีโนไทป์ของเชื้อ Burkholderia thailandensis ก่อนและหลังจากติดเชื้อ bacteriophage ที่แยกได้จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Ladawan Sariya / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Burkholderia pseudomallei
Melioidosis
Phenotype
118 Phytochemical composition and activity of extracts from seed coat of Dimocarpus longan lour. against Burkholderia pseudomallei = องค์ประกอบด้านพฤกษเคมีและฤทธิ์การต้านเชื้อ Burkholderia pseudomallei ของสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลำไย / Dech Amorntipayawong / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Dissertations, academic -- Microbiology
Plants extracts
Burkholderia pseudomallei
119 Preparation and structural characterization of Lead Magnesium Niobate-Lead Titanate Ceramics = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างของเซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดไทเทเนต / Aurawan Udomporn / 2004 /Full Text
Subject
Lead magnesium niobate-lead titanate -- Synthesis
Ceramics
120 Prevalence of the Alpha-Thalassemia-1 (Thai Type of Deletion) in pregnant women = อุบัติการของอัลฟา-ธาลัสซีเมีย-1 (ดีลีชันชนิดไทย) / Narutchala Suwannakhon / 2004 /Full Text
Subject
Thalassemia
Hemoglobin
Pregnant women


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8