ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 163 รายการ จากคำว่า 2003

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 Structural interpretation of seismic reflection data in the Phet Yai field, Pattani basin, gulf of Thailand = การแปลความหมายทางโครงสร้างทางธรณีวิทยาโดยใช้ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน ในแหล่งสะสมตะกอนปัตตานี อ่าวไทย / Kasinee Jaitow / 2003 /Full Text
Subject
Seismic reflection method
Seismic waves -- Thailand
Seismic prospecting -- Thailand
Geology, structural -- Thailand
Geology, stratigraphic -- Thailand
Pathani basin, gulf of Thailand
142 Study of the nucleotide polymorphism of CCRS promoter, CCRS32 and CCR5-m303 mutations and their protein density expressed on the surface of CD4+ lymhocytes and monocytes from HIV highly exposed persistently seronegative (HEPS) persons = การศึกษาความหลากรูปของลำดับนิวคลิโอไทด์บริเวณโปรโมเตอร์ของยีน ซีซีอาร์5, การกลายพันธุ์แบบซีซี อาร์5 เดลต้า32 และ ซีซีอาร์5-เอ็ม303 และความหนาแน่นของโปรตีน ซีซีอาร์5 ที่ปรากฏขึ้นบนผิวเซลล์ซีดี4+ลิมโฟซัยท์ และโมโนซัยท์ ในผู้สัมผัสเชื้อเอชไอวีบ่อยแต่ไม่สร้างแอนติบอดี / Tanawan Samleerat / 2003 /Full Text
Subject
Nucleotides
HIV
143 Study of thermostable phytase from actinomycetes for application in animal feed / Tewa Upathanpreecha / 2003 /Full Text
Subject
Phytase
Actinomycetales -- Biotechnology
Feeds
Animal feeding
Soils -- Chiang Mai
144 Survey and isolation of endophytic and saprobic fungi of wild banana in Doi Suthep-Pui National Park / Wipornpan Photita / 2003 /Full Text
Subject
Endophytic fungi
Saprobic fungi
Plant-fungi relationships
Bananas
Doi Suthep-Pui National Park
145 Sustaining coffee production through intercropping systems in Daklak Province, Vietnam Bui Tuan / Bui, Tuan / 2003 /Full Text
Subject
Coffee -- Vietnam -- Daklak
Intercropping -- Vietnam -- Daklak
146 Syntheses of the C-1 Alkyl side chain and the C-6-O-Acyl side chain of Zaragozic acid and attempted synthesis of Decarestrictine J / Sopa Chewchanwuttiwong / 2003 /Full Text
Subject
Acylation
Alkylation
Zaragozic acid -- Analysis
Decarestrictine J -- Analysis
147 Synthesis and characterisation of a hypercoiling polymer / Chanida Medhavidhayakool / 2003 /Full Text
Subject
Polymers -- Synthesis
Polymers -- Biodegradation
Water-soluble polumers
Copolymers
Polyelectrolytes
148 Synthesis and characterization of lead iron niobate powders by novel oxalate method / Pitak Youmee / 2003 /Full Text
Subject
Chemical reactions
Lead iron niobate powders -- Synthesis
Oxalates
149 The Composition and effect of corrosin products released from magnets on viability and growth of the cultured human gingival Fibroblasts = ส่วนประกอบ และผลของสนิมแม่เหล็กต่อความมีชีวิต และการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบรลาสต์เพาะเสี้ยงของเนื้อเยื่อเหงือกคน Weena Panichkul / Weena Panichakul / 2003 /Full Text
Subject
Orthodontic wires -- research
Orthodontic appliances -- research
150 The Lived experience of retired women = ประสบการณ์ชีวิตของสตรีเกษียณอายุงาน / Kanokporn Nateetanasombat / 2003 /Full Text
Subject
Aged
Aging
Women -- Retirement
Retirement
Dissertations, academic -- nursing
Life change events
Retirement
151 The Mechanism controlling boron efficiency in wheat genotypes = กลไกควบคุมสมรรถภาพการใช้โบรอนในข้าวสาลี / Duangjai Nachiangmai / 2003 /Full Text
Subject
Wheat
Boron
152 The Participatory development of discharge planning for coronary care unit = การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายอย่างมีส่วนร่วม สำหรับหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด / Pikul Boonchuang / 2003 /Full Text
Subject
Coronary care units
Coronary heart disease -- Nursing
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Coronary care units
153 The Role of non-timber forest products in household livelihood of the Tay people in Hoa Binh Province, Vietnam Trinh Thi Tien / Trinh, Thi Tien / 2003 /Full Text
Subject
Forest products -- Vietnam -- Hoa Binh
Tay Nung (Sontheast Asian people) -- Vietnam -- Hoa Binh
154 The Study of the sex hormonal profile and the gonad development of the Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas, Chevey) by sustained release hormore dosage forms / Kriangsak Meng-umphan / 2003 /Full Text
Subject
Hormones, Sex
Gonads
Catfishes
155 The Use of agricultural by-products to remove sodium chloride in waste water from production process of pickled vegetable factory in Hang Dong District, Chiang Mai Province / Thanapat Sastraruji / 2003 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal
Agricultural wastes -- Chiang Mai. Hang Dong
Pickle industry -- Chiang Mai. Hang Dong
Pickled foods -- Chiang Mai. Hang Dong
Sodium chloride
156 Three-dimensional seismic interpretation of an area in the Pattani basin in the Gulf of Thailand / Montree Witvasiri / 2003 /Full Text
Subject
Seismic waves
Seismic prospecting -- Pattani
Geology, Stratigraphic -- Pattani
Thailand, Gulf of
157 Tourism in a Tibetan Community : a study on social differentiation, identity and gender Huang Juan / Huang, Juan / 2003 /Full Text
Subject
Social change -- Tibet
Group identity -- Tibet
Gender identity -- Tibet
Tibet -- Description and travel
158 Toxicity of eucalyptol on house fly, Musca domestica Linnaeus (Diptera : Muscidae) and blow fly, Chrysomya megacephala (Fabricious)(Diptera : Calliphoridae) / Noppawan Boonchu / 2003 /Full Text
Subject
Flies
Blowflies
Euxalyptus oil -- Toxicology
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Diptera
Eucalyptus -- Toxicity
159 Use of cropgro model for soybean varietal selection in Hoa Binh Province, Vietnam Nguyen Thi Chuc / Nguyen, Thi Chuc / 2003 /Full Text
Subject
Soybean -- Varieties -- Vietnam -- Hoa Binh
160 Use of metacognitive strategies to promote English writing ability of second year students, Payap University, Chiang Mai Province / Nattawat Utthangkorn / 2003 /Full Text
Subject
Payap University -- Students
English language -- Writing -- Ability testing
Writing -- Ability testing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9