ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 163 รายการ จากคำว่า 2003

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Evaluation of the nutrient content in soil, in leaves and fruits of Lychee / Sithidech Roygrong / 2003 /Full Text
Subject
Lychee -- Fertilizers
Leaves
Lychee -- Soils
62 Existence of multiple solutions of nonlinear boundary value problems / Somkid Inthap / 2003 /Full Text
Subject
Boundary value problems
Differential equations
63 Existence of solutions for some fourth order boundary value problems / Somyot Udomprutyaporn / 2003 /Full Text
Subject
Boundary value problems
Differential equations
64 Fabrication of a fluoride test kit based on color comparison / Wandee Rugrai / 2003 /Full Text
Subject
Fluorides
Color
65 Facial and dental characteristics of Padaung women wearing brass neck-coils (Long-Neck Karen) in Mae Hong Son Province, Thailand = ลักษณะใบหน้าและฟันของหญิงชาวปาดองที่ใส่ห่วงคอทองเหลือง (กะเหรี่ยงคอยาว) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย / Donjai Chawanaputorn / 2003 /Full Text
Subject
Face bow, orthodontic Padaung woman -- research
Orthodotics -- Thailand -- Mae Hong Son
Face Padaung women
66 Factors affecting colloidal stability of ceramic glaze / Saithan Thongphrom / 2003 /Full Text
Subject
Colloids
Glazes
Glazing (Ceramics)
67 Factors affecting raw milk quality in Chiang Mai-Lamphun Province / Sukolrat Boonyayatra / 2003 /Full Text
Subject
Milk -- Quality
Milk -- Microbiology -- Thailand, Northern
Milk as food -- Thailand, Northern
68 Factors determining rice yield and technical efficiency in Hatay Province, Vietnam Le Thi Minh Chau / Le, Thi Minh Chau / 2003 /Full Text
Subject
Rice -- Yields -- Vietnam -- Hatay
69 Finding lower bounds of some bipartite Ramsey numbers using probabilistic method / Decha Samana / 2003 /Full Text
Subject
Ramsey numbers
Bipartite graphs
Probabilistic number theory
Number theory
70 Flow injection on-line sorption preconcentration of trace elements using knottedserpentine reactor for atomic spectrometric detection / Waraporn Som-aum / 2003 /Full Text
Subject
Chromium -- Analysis
Flow injection analysis
Trace elements -- Analysis
Atomic spectroscopy
71 Formation, structure and properties of ceramics based on the Barium Oxide-Titanium Dioxide system = การก่อเกิดโครงสร้าง และสมบัติของเซรามิกในระบบแบเรียมออกไซด์ - ไทเทเนียมไดออกไซด์ / Singhadej Tangjuank / 2003 /Full Text
Subject
Ceramics
Barium Oxide
Titanium Dioxide
72 Gender and identity in the bulang migration system : the movement of bulang labor from Yunnan province, people's republic of China to Thailand = เพศภาวะและอัตลักษณ์ในระบบการเคลื่อนย้ายประชากรการอพยพแรงงานชาวปะลังจากมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ประเทศไทย Zhang Jie / Jie, Zhang / 2003 /Full Text
Subject
Employment in foreign countries
Migrant labor -- Developing countries
Migrant labor -- China
73 Gendered knowledge in the management of medicinal plants : a case study of Dzao Community in the buffer zone of Ba Vi National Park, Northern Vietnam Vu Thi Dieu Huong / Vu, Thi Dieu Huong / 2003 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Vietnam
Materia medica, Vegetables -- Vietnam
Herbs -- Vietnam -- Therapeutic use
Land use -- Vietnam -- Citizen participation
Forest products -- Vietnam -- Citizen participation
Ba Vi National Park
74 Genetics and mating behavior of anopheles minimus species C and species E in laboratory / Damrongpan Thongwat / 2003 /Full Text
Subject
Mosquitoes -- Genetics
Courtship of animals
Sexual behavior in animals
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles -- Genetics
Culicidae
Sex behavior, animal
75 Genotype and nucleotide sequence polymorphism of the 56-kilodalton major protein gene of Orientia tsutsugamushi in Thailand = จีโนทัยป์และความหลากรูปในลำดับนิวคลิโอไทด์ของ 56 กิโลดาลตันเมเจอร์โปรตีนยีนของเชื้อ Orientia tsutugamushi ในประเทศไทย / Salakchit Chutipongvivate / 2003 /Full Text
Subject
Chromosome polymorphism
Nucleotides
Tsutsugamushi disease
76 Geometric property of Banach spaces related to Banach-Saks property / Sornsak Thianwan / 2003 /Full Text
Subject
Banach spaces
77 Heat transfer characteristics of closed-loop oscillating heat pipe / Piyanun Charoensawan / 2003 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
78 Heat Transfer charactesistics of radially rotating heat pipe at normaloperating condition = คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบหมุนตามแนวรัศมีที่สภาวะการทำงานปกติ / Narong Waowaew / 2003 /Full Text
Subject
Heat -- transmission
Heat pipes
79 Identification and detection of actinobacellus pleuropneumoniae by using PCR typing system = การพิสูจน์และการตรวจชนิเชื้อ Actinobacillus pleuropneimoniae ด้วยวิธีปฎิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส / Nattawooti Sthitmatee / 2003 /Full Text
Subject
Bacterioses
Dissertations, academic -- Health Sciences
Actinobacillus pleuropneumoniae
Polymerase chain reaction
80 Identification of marker chromosomes by micro-FISH technique = การตรวจวิเคราะห์มาร์คเคอะโครโมโซม โดยการใช้เทคนิคไมโครฟิช / Nathaporn Pangjaidee / 2003 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosomes
Chromosomes
In situ hybridization, fluorescence


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9