ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 100 รายการ จากคำว่า 2002

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Plant tissues-based bioelectrodes for determination of some chemical substances / Prasit Purachat / 2002 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Bosensors
Plant cells and tissues
82 Prevalence, seasonality and clinical blood picture of canine dirofilariosis in outpatient dogs of the Chiang Mai University, Small Animal Hospital / Chavalit Boonyapakorn / 2002 /Full Text
Subject
Chiang Mai University. Small Animal Hospital
Dogs -- Parasites
Dirofilaria
Dirofilaria immitis
Canine heartworm disease
83 Production of Lactoferrin-producing Bacteroides uniformis and its effect on preneoplastic lesion of rat colon cancer induced by Azoxymethane / Teera Chewonarin / 2002 /Full Text
Subject
Bacteria
Lactoferrin
Colon (Anatomy) -- Cancer
Rats
Dissertations, academics -- Biochemistry
Lactoferrin
Azoxymethane
Animal, laboratory -- Rats
Bacteria
84 Production, purification and characterization of Myrosinase from Aspergillus sp. NR-4201 / Prakong Sakorn / 2002 /Full Text
Subject
Enzymes
Fungi -- Biotechnology
Myrosinase
85 Qulaity improvement of coconut meal by enzyme for applications in feed production / Chatchai Sa-Nguansook / 2002 /Full Text
Subject
Feeds
Poultry -- Feeding and feeds
Coconut meal
86 Receiving family caregiving as perceived by people living with HIVAIDS / Naengnoi Yanwaree / 2002 /Full Text
Subject
AIDS (Disease) -- Patients -- Family relationship
HIV-positive persons -- Family relationship
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Family
Acquired immunodeficiency syndrome
87 Relations between semilocal modules and multiplication moduls / Pradthana Jaipong / 2002 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
88 Relationship between crystal morphology chemical composition and occurrence of corundum in mainland Southeast Asia And Sri Lanka / Weerapan Srichan / 2002 /Full Text
Subject
Corundum -- Asia, Southeastern
Corundum -- Sri Lanka
89 Salmonella monitoring in slaughter pigs in Chiang Mai Province / Prapas Patchanee / 2002 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Salmonella
Slaughtering and slaughter houses -- Thailand -- Chiang Mai
90 Selecting superior parent trees for forest restoration programs, maximizing performance whilst maintaining genetic diversity / Greuk Pakkad / 2002 /Full Text
Subject
Forests and forestry -- Seeds
Trees -- Seedlings
Forest genetics
Reforestation -- Thailand, Northern
Tree planting -- Thailand, Northern
91 Strawberry improvement and their identification using molecular markers / Todsaporn Thongthieng / 2002 /Full Text
Subject
Strawberries -- Varieties
Strawberries -- Chiang Mai
92 Structure and metamorphism of the Ob Luang gneiss and cover rocks Amphoe Hot Changwat Chiang Mai / Surake Kongjai / 2002 /Full Text
Subject
Gneiss -- Chiang Mai. Hot
Rocks, Metamorphic -- Chiang Mai. Hot
Geology, Structural -- Chiang Mai. Hot
93 Study of Salivary proteolytic enzyme inhibitor from Thai herbs in patients with oral inflammatory diseases / Phenphichar Wanachantararak / 2002 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
Proease inhibitors
Saliva
Oral medicine
Herbs -- Thailand
Dissertations, academic -- Biochemistry
Periodontitis
Gingivitis
Salivary protiens
Plants, medicinal
Mouth diseases -- research
Salivary -- research
Dental plaque index -- Diagnosis, oral -- research
94 Study on flavonoids of some red rice varieties by supercritical fluid extraction and liquid chromatography-mass spectrometry / Arunee Danudol / 2002 /Full Text
Subject
Flavonoids -- Spectra
Red rice -- Varieties
Liquid chromatography
Mass spectrometry
95 Sugarcane yield response to water and nitrogen management systems / Aung Moe Myo Tint / 2002 /Full Text
Subject
Sugarcane -- Chiang Mai
Sugarcane -- Fertilizers
Sugarcane -- Varieties
Nitorgen
96 Synthesis and purification of chitosan polysulfate for determining the anticoagulant activities an in vitro immune response / Preeyanat Vongchan / 2002 /Full Text
Subject
Chitosan polysulfate -- Analysis
Anticoagulants (medicine)
Immune response
Chitosan polysulfate -- Analysis
Anticoagulants
Immunity
Dissertations, academic -- Philosophy in biocemistry
97 The Evolution of consumer behavior in the life insurance business : a case study of consumers in Shanghai, the People's Republic of China Wu Yan / Wu, Yan / 2002 /Full Text
Subject
Consumer behavior -- China
Insurance, Life -- China
Consumers -- China
98 The Pharmacological activities of the methanol extract of stachytarpheta indica Vahl. / Kanjana Jaijoy / 2002 /Full Text
Subject
Verbenaceae
Anti-inflammatory agents
Antipyretics
Analgesics
Anti-inflammatory agents
Methanol
Verbenaceae
Dissertations, academic -- Pharmacology
99 The Prevalence and risk factors for HIV infection among Lao migrants working periodically in Thailand / Sisavath Manivong / 2002 /Full Text
Subject
HIV infections -- Thailand
Migrant labor -- Thailand
Lao (Tai people) -- Thailand
HIV infections -- Thailand
Transients and migrants -- Thailand
Lao (Tai people) -- Thailand
Dissertations, academic -- Health Scinces
HIV infections
Transient and migrants
100 The Use of herbal medicine by Lanna healers in Chiang Rai province c / Daranee Onchomchant / 2002 /Full Text
Subject
Herbs -- Therapeutic use -- Chiang Rai
Healers -- Chiang Rai


Page : 1 2 3 4 5