ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 100 รายการ จากคำว่า 2002

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Incorporation of Sesbania Rostrata as green manure in rice-based farming systems in Chiang Mai lowlands / Naruemon Pujaroen / 2002 /Full Text
Subject
Rice -- Fertilizers -- Chiang Mai
Green manuring
Nitrogen -- Fixation
Green manure crops
62 Input versus output practice in the acquisition of English grammar of Thai learners / Nikom Tolongtong / 2002 /Full Text
Subject
English language -- Grammar
Students -- Thailand
63 Institutional sustainability for water resource management : a case study of Dong people's water resources management in Zengchong village, Congjiang Country, Guizhou Province, P.R. China Li Zhinan / Li, Zhinan / 2002 /Full Text
Subject
Water resources development -- Guizhou Province (China)
Dong (Chinese people) -- Guizhou Province (China)
64 Isolation and structure elucidation of bioactive compounds from Acronychai pedunculata and Caesalpinia pulcherrima / Netnapa Promsawan / 2002 /Full Text
Subject
Plant bioactive compounds -- Structure
Bioactive compounds -- Structure
Nuclear magnetic resonance spectroscopy
Rutaceae
Legumes
Plant products -- Synthesis
65 Isolation of Glycosides by electrolytic decolourization and synthesis of Pentenomycin / Weerachai Phutdhawong / 2002 /Full Text
Subject
Electrolytes
Glycosides
Pentenomycin -- Analysis
66 Julia sets of azn + b / Jitti Rakbud / 2002 /Full Text
Subject
Set theory
67 Laboratory colonization of Ades lineatopennis / Anuluck Junkum / 2002 /Full Text
Subject
Mosquitoes
Mosquito rearing
Aedes
Dissertations, academic -- Parasitology
68 Local institutional responses to commodity chain of non-timber forest products : a case study in Nuozhadu Nature Reserve, Yunnan province, P.R. China He Jun / He, Jun / 2002 /Full Text
Subject
Forest management -- Yunnan Province (China)
Forest products -- Yunnan Province (China)
National parks and reserves -- Yunnan Province (China)
Nuozhadu Nature Reserve (China)
China -- Commerce
69 Local uniform nonaquareness and property(B) in Cesaro sequence space / Viroj Rattakorn / 2002 /Full Text
Subject
Sequence spaces
70 Managing everyday life among Thai men with paraplegia: a grounded theory study / Laddawan Singhakhumfu / 2002 /Full Text
Subject
Paraplegia
Paraplegics -- Thailand
Men -- Thailand
Dissertations, academic -- nursing
71 Microbial conversion study of nitrate to nitrite by modern liquid chromatography / Jirasak Threeprom / 2002 /Full Text
Subject
Liquid chromatography
Nitrate
Nitrite
72 Mode choice behavior models for urban transportation planning in Vientiane / Khamphone Xaysomphou / 2002 /Full Text
Subject
Urban transportation -- Laos -- Vientiane -- Planning
Choice of transportation -- Laos -- Vientiane
73 Monitoring of toxic blue-green algae related to water quality in Mae Kuang Udomtara Reservoir, Chiang Mai / Woralak Chansribut / 2002 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Reservoir ecology -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Environmental quality -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir
74 Optimization of a thermostable lipase for industrial applications / Supachok Sinchaikul / 2002 /Full Text
Subject
Lipase
Enzymes -- Industrial applications
75 Optimization of gas chromatography and high performance liquid chromatography for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in environmental samples / Nattawan Kuppithayanant / 2002 /Full Text
Subject
Gas chromatography
High performance liquid chromatography
Polycyclic aromatic hydrocarbons -- Analysis
Polycyclic aromatic hydrocarbons -- Environmental aspects
76 Optimization of modern liquid chromatographic analysis of capsaicinoid compounds in Thai capsicum fruits / Rachaneewan Karnka / 2002 /Full Text
Subject
Liquid chromatography
Capsaicinoid compounds -- Analysis
Peppers -- Analysis
77 Optimization of supercritical fluid extraction conditions for the determination of polychlorinated biphenyls in soil samples / Nichanan Tepsuparungsikul / 2002 /Full Text
Subject
Supercritical fluid chromatography
Gas chromatography
Supercritical fluid extraction
Extraction (Chemistry)
Polychlorinated biphenyls
Soils -- Analysis
78 Partial purification and some properties of xylanases from Streptpmyces Ab 106.3 / Eiakalak Hemjinda / 2002 /Full Text
Subject
Xylanases
Enzymes
79 Petrochemistry and tectonic settings of mafic igneous rocks in the Naxeng prospect Xayabouri Province Lao People's Democratic Republic / Kongkham Chanthavichith / 2002 /Full Text
Subject
Rocks, Igneous -- Laos
Geology, Structural -- Laos
80 Piezoelectric and mechanical propertes of (0-3) composites of lead zirconate titanate and polymer / Wim Nhuapeng / 2002 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Lead zirconate titanate
Polymers


Page : 1 2 3 4 5