ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 100 รายการ จากคำว่า 2002

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Effect of the amino acid replacement at the positions 201(P5) and 202(P4) of PrM-M junction on dengue virus replication / Prakaimuk Saraithong / 2002 /Full Text
Subject
Amino acids
Dengue viruses
Dissertations, academic -- Microbiology
Amino acids
Dengue virus
42 Effect of turmeric curcuminoids on MDR1 promoter activity and P-glycoprotein functions in human cervical carcinoma cells / Songyot Anuchapreeda / 2002 /Full Text
Subject
P-glycoprotein
Cancer cells
Drug resistance in cancer cells
Cervix uteri -- Cancer
Curcumin
Curcumin
Genes, MDR
P-glycoprotein
Cervix neoplasms
Dissertations, academic -- Philosophy in biochemistry
43 Effects of administration of Matoom juice with stevia extract on preneoplastic lesion of colon cancer and level of some detoxification enzymes / Suthasinee Sriwanna / 2002 /Full Text
Subject
Enzymes
Stevia
Stevia rehaudiana
Precancerous conditions
Colon (Anatomy) -- Cancer
Colon (Anatomy) -- Precancerous conditions
Detoxification (Health)
Matoom juice
Matoom juice
Enzymes
Stevia extract
Colonic neoplasms
Dissertations, academic Bichemistry
44 Effects of common chromatographic variables on the separation of some anions by ion interaction reversed-phase liquid chromatography / Aujchara Imkum / 2002 /Full Text
Subject
Liquid chromatography
High performance liquid chromatography
ions
Anions
45 Electrical resistivity and horizontal loop electromagnetic (HLEM) surveys for detection of embankment leakage at the Nong Din Dang Reservoir and the Bo Phran Lang Nua Reservoir Changwat Saraburi / Noppadon Sintuboon / 2002 /Full Text
Subject
Electric resistance
Electromagnetism
Embankments -- Saraburi
Reservoirs -- Saraburi
Nong Din Dang Reservoir
Bo Phran Lang Nua Reservoir
46 Electrocoagulation of some heavy metals / Kanlaya Jumpatong / 2002 /Full Text
Subject
Electrocoagulation
Heavy metals
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal
47 Environmental monitoring along the watershed classes of upper Ping watershed by trichoptera community / Siraporn Cheunbarn / 2002 /Full Text
Subject
Caddisflies -- Thailand, Northern
Environmental monitoring -- Thailand, Northern
Water quality -- Measurement
Ping River (Thailand)
48 Evaluation of Japan's Official Development Assistance (ODA) : a case study of Grant Assistance for Grass-Roots Projects (GGP) in Chiang Mai Miki Nagata / Nagata, Miki / 2002 /Full Text
Subject
Official Development Assistance
Technical assistance, Japanese -- Thailand
Grant Assistance for Grass-Roots Projects
49 Evaluation of mineral deposit potential in Nan-Uttaradit Suture Zone using geophysical data / Adichat Surinkum / 2002 /Full Text
Subject
Suture zones (Structural geology) -- Thailand, Northern
Ore deposits -- Thailand, Northern
Mines and mineral resources -- Thailand, Northern
Prospecting -- Geophysical methods
Nan-Uttaradit Suture Zone
50 Exponential stability of nonlinear time-varying differential equations / Teerapol Saleewong / 2002 /Full Text
Subject
Differential equations, Nonlinear
Nonlinear systems
51 Factors affecting growth of wildlings in the forest and nurturing methods in nursery / Cherdsak Kuarak / 2002 /Full Text
Subject
Seedlings
Trees -- Seedlings
Forest nurseries
52 Factors influencing 2,3-bisphosphoglycerate level in rat erythrocytes during exercise / Plernpit Yasin / 2002 /Full Text
Subject
Erythrocytes
Blood cells
Erythrocytes -- Biotechnology
Rats -- Exercise
2,3- Diphosphoglycerate
Erythrocytes
Exercise
Dissertations, acdemic -- Biochemistry
53 Fixed point property in modular spaces / Poom Kumam / 2002 /Full Text
Subject
Banach spaces
54 Formulation development of extracts from galanga (Alpinia Galanga Sw.) sweet flag (Acorus Calamus L.) and rhinacanthus nasutus (Kurz.) for controlling anthracnos postharvest disease of mango / Janya Jariyanusorn / 2002 /Full Text
Subject
Mango -- Diseases and pests
Anthracnose
Galanga
Sweet flag
Rhinacanthus nasutus
55 Generalizations of continuous and discrete modules / Hansuk Tansee / 2002 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
56 Generalized von Neumann-Jordan constants of Banach spaces / Prakong Piraisangjun / 2002 /Full Text
Subject
Banach spaces
57 Heat transfer characteristics of closed - end oscillating heat pipe / Sampan Rittidech / 2002 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
58 High intensity focused argon lon beam sysrem / Dheerawan Boonyawan / 2002 /Full Text
Subject
Ion bombardment
Argon
59 High precision 30 kV vertical ion implantation system / Nonglak Tondee / 2002 /Full Text
Subject
Ion implantation
60 Impacts of international labor migration on socio-economic situation in Northern Thailand : a case study of Thapladuk Village, Lamphun Province Yoko Tai / Tai, Yoko / 2002 /Full Text
Subject
Migrant labor -- Thailand -- Lamphun


Page : 1 2 3 4 5