ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 100 รายการ จากคำว่า 2002

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Cytotoxic activity screening of some rubiaceae plants in Northern Thailand / Patcharawan Tanamatayarat / 2002 /Full Text
Subject
Cell-mediated cytotoxicity
Cancer
Breast -- Cancer
Cervix uteri -- Cancer
Rubiaceae -- Thailand, Northern
22 Daily level and genotoxicity of particulate matters in the air around Chiang Mai city / Kittiwan Kalayanamitra / 2002 /Full Text
Subject
Air -- Pollution -- Chiang Mai
Air -- Pollution -- Measurement
Air quality monitoring stations -- Chiang Mai
Genetic toxicology
DNA
Mutagenicity testing
Dissertations, academic -- Biochemistry
Air -- Chiang Mai
Air pollutionts, environmental
23 Dendrobium protoplast culture / Kaewalin Kunasakdakul / 2002 /Full Text
Subject
Orchids -- Varieties
Orchid culture
Protoplasts
24 Determination of arsenic in contaminated water samples from Ropiboon district by neutron activation analysis / Ratiya Singhon / 2002 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Nuclear activation analysis
Water -- Pollution
25 Determination of some vitamins in rice by high performance liquid chromatography / Damrongsak Saemrum / 2002 /Full Text
Subject
High performance liquid chromatography
Vitamins
Rice
26 Determination of trace heavy metals by flow injection analysis with in-line preconcentration on chitosan / Wasan Sirisungworawong / 2002 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Heavy metals -- Analysis
Chitisan -- Analysis
27 Developing a critical thinking process-based learning model in nursing education / Mukda Seetalanuchit / 2002 /Full Text
Subject
Nursing -- Study and teaching
Critical thinking
Dissertations, academic -- nursing
28 Development of a microcolumn system for enhancng performance in flow injection spectrophotometric determination of copper / Boonlom Purachat / 2002 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
29 Development of an analytical system combining field-flow fractionation and flow injection analysis / Rattikan Chantiwas / 2002 /Full Text
Subject
Field-flow fractionation
Flow injection analysis
Liquid chromatography
30 Development of an in vitro assay for the evaluation of drug susceptibility of Mycobacterium tuberculosis / Sakarin Chanwong / 2002 /Full Text
Subject
Mycobacterium tuberculosis
Drugs
Dissertations, academic -- Microbiology
Mycobacterium tuberculosis
Drugs
31 Development of aspirin tablet by using mixture design = การพัฒนายาเม็ดแอสไพรินโดยใช้การออกแบบส่วนผสม / Angkana Laopongpaisan / 2002 /Full Text
Subject
Aspirin
Tablets (Medicine)
Analgesics
32 Development of flow injection analysis with sample pretreatment and speciation of selected ions / Pattanapong Ampan / 2002 /Full Text
Subject
Ions
Flow injection analysis
33 Development of hybrid phosphate biosensor / Jirayu Makchit / 2002 /Full Text
Subject
Phosphates -- Analysis
Biosensors
34 Diagnosis of human strongyloidiasis by coproantigen detection using a monoclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay Watcharee Konggrat / Watcharee Kongrat / 2002 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Enzyme-linked immunosorbent assay
Strongyloidiasis
Dissertations, academic -- Parasitology
Antibodies, monoclonal
Strongyloidiasis
Enzyme-linke immunosorbent assay
35 Diversity, distributon and occurrence of spiders in Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province / Pakawin Dankittipakul / 2002 /Full Text
Subject
Spiders -- Chiang Mai
Doi Inthanon National Park
36 Dynamics of Tibetan pastoralism as practice of identity and knowledge : a case study in a village of Northwest Yunnan Province, P.R. China Ma Jianzhong / Ma, Jianzhong / 2002 /Full Text
Subject
Pastures -- Tibet
Villages -- Yunnan Province (China)
37 Dynamism of local ecological knowledge : a case study of a Muong Community in Northern Vietnam Nguyen Thi Dien / Nguyen, Thi Dien / 2002 /Full Text
Subject
Ecology -- Vietnam
Muong -- Vietnam
Natural resources -- Vietnam -- Management
38 Effect of curcumin on TPA-INDUCED mdr1 AND c-fos genes expression in human keratinocytes / Sasisopin Luekumharn / 2002 /Full Text
Subject
Gene expression
Curcuma
Multi drug resistance
Keratinocyter
Drug resistance in cancer cells
Cancer cells -- Growth
Curcuma
Genes, fos
Drug resistance, multiple
Keratinocytes
Dissertations, academic -- Biochemistry
39 Effect of rice pest management practices on population dynamics of green leafhopper [Nephotettix virescens(Distant)] and its natural enemies / Ker Monthivuth / 2002 /Full Text
Subject
Leafhoppers
Rice -- Diseases and pests
Pests -- Control
40 Effect of site-directed mutagenesis at the amino acid positions 204 and 205 of dengue serotype 2 virus prm protein on virus replication / Kridsda Chaichoun / 2002 /Full Text
Subject
Amino acids
Proteins
Dengue viruses
Mutagenesis
Amino acids
Dengue virus
Mutagenesis
Dissertations, academic -- Microbiology


Page : 1 2 3 4 5