ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 85 รายการ จากคำว่า 2001

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Optimization of solid phase microextraction techniques for the determination of BTEX compounds in real samples / Kuntima Saraubon / 2001 /Full Text
Subject
Aromatic compounds -- Synthesis
Gas chromatography
62 Physiological responses of barley under waterlogging condition / Sawit Meechoui / 2001 /Full Text
Subject
Barley -- Effect of floods on
Waterlogging (soils)
63 Pre-connected spaces Akamai Graketu / Akamai Graiketu / 2001 /Full Text
Subject
Topological spaces
64 Propagation and growth of potential framework tree species for forest restoration / Suwaree Singpetch / 2001 /Full Text
Subject
Forests and forestry -- Seeds
Forests and forestry -- Seedlings
Plant propagation
Tree planting
65 Quantitation of Serum Hyaluronan binding proteins as a diagnosis marker for degenerative joint disease / Tanongsak Sassa-deepang / 2001 /Full Text
Subject
Blood proteins
Hyaluronic acid
Osteoarthritis
Dissertations, academic -- Biochemistry
66 Removal of metal ions in aqueous solutions using agricultural byproducts / Ratchadaporn Puntharod / 2001 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Chromium -- Analysis
Atomic absorption spectroscopy
Sewage -- Purification -- Chromium removal -- Lamphun
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal -- Lamphun
Agricultural wastes
67 Rotundity in Orlicz vector - valued sequence spaces / Narin Petrot / 2001 /Full Text
Subject
Orlicz spaces
Sequence spaces
68 Seed-borne Macrophomina phasseolina in mungbean (Vigna radiata) and blackgram (vigna mungo) : effects on seed qualities and its control Md. Shamsur Rahman / Rahman, Shamsur Md / 2001 /Full Text
Subject
Mung bean -- Diseases and pests
Beans -- Diseases and pests
Seed-borne plant diseases
Fungal diseases of plants
69 Serial modules and multiplication modules / Surisa Srisook / 2001 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
Multiplication
70 Serotyping DNA analysis by PCR-fingerprinting of clinical and environmental isolates of Cryptococcus neoformans in Chiang Mai / Sermkidj Khayhan / 2001 /Full Text
Subject
Cryptococcus neoformans -- Chiang Mai
Fingerprints
Olymerase chain reaction
DNA polymerase
71 Socio-economic impact assessment of commercial strawberry production using virus-free seedling / Suwattana Khuankham / 2001 /Full Text
Subject
Strawberries -- Seedlings
Virus diseases of plants
Strawberries -- Diseases and pests
72 Some geometric properties of cesaro sequence space / Phakdi Chareonsawan / 2001 /Full Text
Subject
Sequence spaces
73 Some invariant properties of Mobius transformations / Chokchai Viriyapong / 2001 /Full Text
Subject
Mobius transformations
Transformations (Mathematics)
74 Space making as a struggle for women's 'Visibility' in Chiang Mai slum Yoshimi Nakata / Nakata, Yoshimi / 2001 /Full Text
Subject
Slums -- Chiang Mai
Women -- Chiang Mai
75 Spatial interactions between rice production areas and rice mills using network analysis / Tanongkiete Auponno / 2001 /Full Text
Subject
Rice -- Chiang Mai -- Marketing
Rice -- Transportation -- Chiang Mai
Rice -- Milling -- Chiang Mai
Network analysis (Planning)
76 Stanol synthesis from the remnants of palm oil refinement process / Sarunya Chuanphongpanich / 2001 /Full Text
Subject
Palm oil
Stanol
Stanol -- Analysis
77 Study of laccase from basidiomycete fungi for application in paper pulp biobleaching / Nittaya Wanphrut / 2001 /Full Text
Subject
Laccase
Basidiomycete fungi
Pulping
Wood-pulp -- Bleaching
78 Synthesis and characterisation of crosslinked poly(L-lactic acid) for use as a bone fixation device in orthopaedic surgery / Preeyaporn Sukunthanon / 2001 /Full Text
Subject
Polymerization
Crooslinked polymers
Crosslinking (Polymerization)
Bones -- Surgery
79 Synthesis of 6-Aminoquinoline derivatives as potential antimalarial agents / Supat Jiranusornkul / 2001 /Full Text
Subject
Aminoquinoline
Aminoquinoline -- analysis
Antimalarials
Antimalarials -- Analysis
Malaria -- Chemotherapy
80 The Composition and the forces generated by orthodontic magnets and commercial magnets / Waraporn Wattanakit / 2001 /Full Text
Subject
Orthodontic appliances
Magnets
Dental instruments and apparatus


Page : 1 2 3 4 5