ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 85 รายการ จากคำว่า 2001

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Free vibration of an infinitely long laminated transversely isotropic circular cylinder / Paramase Nitatvijit / 2001 /Full Text
Subject
Shells (Engineering) -- Vibration
Composite materilas
Laminated materials
Cylinders -- Vibration
42 Fungicide from Acorus calamuslinn., eugenia caryophyllus bullock et Harisson and Mammea siamensis kosterm. and their residues after application / Pitchaya Mungkornasawakul / 2001 /Full Text
Subject
Fungicides -- Analysis
43 Generalization of path connected spaces / Bunyisa Saelo / 2001 /Full Text
Subject
Topological spaces
44 Generalization of pre-normal spaces / Saneh Mhayjakklang / 2001 /Full Text
Subject
Topological spaces
45 Geochemistry of formation water from the Mae Sod formation Fang oil field Changwat chiang Mai / Narong Boonyarat / 2001 /Full Text
Subject
Oil fields -- Chiang Mai. Fang
Water -- Chiang Mai. Fang
Geochemistry
Groundwater -- Chiang Mai. Fang
46 Geochemistry petrology and tectonic setting of pPermo-Triassic Mafic volcanic rocks in the Northern part of Chiang Khong - Tak volcanic belt Burapha Phaijuy / Burapha Phajuy / 2001 /Full Text
Subject
Volcanic ash, tuff, etc. -- Thailand, Northern
Geology, Stratigraphic -- Permian
Geology, Stratigraphic -- Triassic
47 Impact of granite weathering on transportation routes in Doi Khun Tan Area Amphoe Mae Tha Changwat Lamphun and Amphoe Hang Chat Changwat Lampang Suchart Chunraam / Suchart Chunram / 2001 /Full Text
Subject
Granite
Weathering
Transportation -- Lamphun
Transpostation -- Lampang
48 Implication of geochemistry on depositional environments in Mae Moh coal field Changwat Lampang / Wasant Tankaya / 2001 /Full Text
Subject
Coal -- Lampang
Geochemistry
Geology, Stratigraphic -- Tertiary
49 In vitro hydrolytic degradation studies of absorbable monofilament surgical sutures / Patchara Punyamoonwongsa / 2001 /Full Text
Subject
Textile fibers, Synthetic
Polypropylene fibers
Sutures
Suturing -- Instruments
50 Insecticides from Stemona tuberosa Lour. and Acorus calamus Linn. and their residues after application / Thitima Jiyavorranant / 2001 /Full Text
Subject
Insecticides -- Analysis
51 Isolation and collection of endophytic and saprobic fungi from two species of palms in Doi Suthep-Pui National Park / Warin Techa / 2001 /Full Text
Subject
Palms
Endophytic fungi
Doi Suthep-Pui National Park
52 Management of Stylosanthes Hamata cv. Verano in mango-based integrated farming systems in rainfed uplands Sanan thammakhantha / Sanan Thammakhantha / 2001 /Full Text
Subject
Legumes
Stylosanthes
Mango
Agricultural systems -- Chiang Mai
53 Measurement of lead by bioaccumulation at Pennisetum modified carbon paste electrode / Tapparath Lelasattarathkul / 2001 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Voltammetry
Anodes
Electrodes
Electrochemical analysis
54 Method development for determinations of ascorbic acid in vitamin C tablet and acetic acid in vinegar by sequential injection spectrophotometry / Narong Lenghor / 2001 /Full Text
Subject
Acids -- Analysis
Sequantial injection analysis
Spectrophotometry
Vitamin C
Vinegar
Acetic acid
55 Monoclonal antibody against hyaluronan binding proteins from shark cartilage / Jiraporn Chuangbunyat / 2001 /Full Text
Subject
Proteins
Hyaluronic acid
Monoclonal antibodies
Shark cartilage
56 Numerical methods for an ion transport problem / Kanyuta Poochinapan / 2001 /Full Text
Subject
Numerical analysis
Ions
57 On quasi-principally injective modules and quasi-minijective modules / Somchit Chotchaisthit / 2001 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
58 On semi-generalized closed functions and generalized semi-closed functions in product topological spaces / Sherdsak Kuntri / 2001 /Full Text
Subject
Topological spaces
Theory of distributions (Functional analysis)
59 On solution of the second order Euler equation in the distribution space / Sujitra Hinpang / 2001 /Full Text
Subject
Theory of distributions (Functional analysis)
Differential equations
60 On the lattice plane of the fourth order Euler equation / Nongluk Hongsit / 2001 /Full Text
Subject
Lattice theory
Equations


Page : 1 2 3 4 5