ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 85 รายการ จากคำว่า 2001

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Determination of sulphite and sulphate in beverages by flow injection analysis / Wilaiwan Phakthong / 2001 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Spectrophometry
Beverages -- Analysis
Sulphites -- Analysis
Sulphates -- Analysis
22 Development in flow injection analysis for anionic surfactants, hyoscine butylbromide, Yttrium, cobalt and manganese / Wiboon Praditweangkum / 2001 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Surfaces (Technology) -- Analysis
Hyoscine butylbromide -- Analysis
Yttrium -- Analysis
Cobalt -- Analysis
Manganese -- Analysis
23 Development of flow injection spectrophotometric and voltammetric methods for determination of ascorbic acid in fruit juices / Kieatsuda Poouthree / 2001 /Full Text
Subject
Acids -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
Vitamin C
Fruit juices
Voltammetry
24 Development of human tissue plasminogen activator (t-PA) production in bacterial system / Chatchai Tayapiwatana / 2001 /Full Text
Subject
Tissue plasminogen activator
Circulating anticoagulants
Myocardial infarction
Tissue plasminogen activator
Myocardial infarction
25 Development of new biodegradable polyesters based on L-lactide, glycolide and E-Caprolactone for use as absorbable monofilament surgical sutures / Mangkorn Srisa-ard / 2001 /Full Text
Subject
Polymerizaton
Polyesters
Sutures
Suturing -- Instruments
Surgical instruments and apparatus
26 Development of sequential injection analysis for acidity in fruit juice / Thitima Rujiralai / 2001 /Full Text
Subject
Acids -- Analysis
Sequential injection analysis
Fruit juice
27 Effect of bitter melon (Momordica charantia Linn.) on level and function of natural killer (NK) cells in cervical cancer patients with radiotherapy / Duriya Fongmoon / 2001 /Full Text
Subject
P-glycoprotein
Cancer cells
Cervix uteri -- Cancer
Cancer -- Radiotherapy
28 Effect of curcumin on P-glycoprotein in carcinoma of cervix cells (KB-carcinoma cell lines) Induced by vinblastine / Pornthip Waiwut / 2001 /Full Text
Subject
P-glycoprotein
Cancer cells
Drug resistance in cancer cells
Cervix uteri -- Cancer
Curcumin
29 Effect of exercise and vitamin E supplement on antioxidants capacity and lipid profile in Thai elderly men / Chanokporn Sukontachaya / 2001 /Full Text
Subject
Aged men -- Health and hygiene
Exercise
Vitamin E
Dietary supplements
Antioxidants
Lipids
Lipids in human nutrition
30 Effect of lyophilization on protein and lapid formulated in two level control sera / Nattakarn Laieddee / 2001 /Full Text
Subject
Serum -- Quality control
Blood proteins -- Drying
Blood lipids -- Drying
Freeze drying
Proteins
Lipids
31 Effect of White Gwow (Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatabandhu) extract on in vitro maturation and fertilization of mouse oocytes / Preeyalak Rodkaew / 2001 /Full Text
Subject
Fertization in vitro
Meiosis
Oogenesis
White gwow
32 Effects of container type, fertilizer, and air pruning on the preparation of seedlings for forest restoration / Natenapit Jitlam / 2001 /Full Text
Subject
Trees -- Seedlings
Reforestation
Forests and forestry
Forest soils -- Fertilization
Pruning
33 Effects of gelling agents and additives on in-vitro permeation of ketoprofen gels / Supawadee Parhira / 2001 /Full Text
Subject
Gelation
Anti-inflammatory agents
Nonsteroidal anti-inflammatory agents
Ketoprofen
34 Effects of physical therapy on biochemical markers in pediatric patients with lung injection Nattakaan Leelarungrayub / Nuttakaan Leelarungrayub / 2001 /Full Text
Subject
Physical therapy
Lungs -- Infections
Physical therapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
Lung infection
35 Effects of processing variables in the production of chitosan monofilament fibres via the wet spinning process / Sorachon Yoriya / 2001 /Full Text
Subject
Chitosan
Fibers
36 Efficiency of vegetable marketing practices of the Royal Project Foundation / Puttawan Kuntonthong / 2001 /Full Text
Subject
Royal Project Foundation
Vegetables -- Marketing
Vegetables -- Prices
Vegetables -- Thailand, Northern
37 Electrical resistivity and very low frequency electromagnetic surveys to assess groundwater contamination at Mae-Hia landfill site Amphoe Muang Changwat Chiang Mai / Sawasdee Yordkhayhun / 2001 /Full Text
Subject
Electric resistance
Electromagnetic measurements
Groundwater
Sanitary landfills -- Chiang Mai
38 Evaluation of antiretroviral combination regimens by declining viral load of HIV patients in Chiang Mai Dhitinatch Dedkaew / Dhitinatch Dedhkaew / 2001 /Full Text
Subject
Antiviral agents
Antiviral agents -- Evaluation
HIV-positive persons -- Chiang Mai
AIDS (Disease) -- Patients -- Chiang Mai
39 Evaluation of salivary therapeutic drug monitoring of carbamazepine in Thai patients = การประเมินการใช้ความเข้มข้นของยาคาร์บามาเซปินในน้ำลายเพื่อใช้ในการเฝ้าติดตามการรักษาผู้ป่วยคนไทย / Jitrada Sirisamuttakarn / 2001 /Full Text
Subject
Carbamazepine
Saliva
Patients -- Thailand
Drug monitoring
40 Evalution of the efficacy of raw papaya juice and pineapple juice on digesting fish for detection of metacercariae / Toon Prawang / 2001 /Full Text
Subject
Liver flukes
Metacercaria
Digestive enzymes
Pineapple juice
Papaya
Fishes
Disserstations, academic -- Parasitology
Digestion
Papaya juice
Pineapple juice
Metacercariae
Fishs


Page : 1 2 3 4 5