ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 68 รายการ จากคำว่า 1999

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Optimum criteria for removing multiple reflections in marine seismic data using forward modeling technique and predictive deconvolution / Noppadol Poomvises / 1999 /Full Text
Subject
Seismic waves
Seismic prospecting
Seismic reflection method -- Deconvolution
42 Perceived benefits of and barriers to exercise mand exercise activity among female undergraduate students Yan Jun / Yan, Jun / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Students -- China
43 Perceived benefits of barriers to cardiac rehabilitation and motivation among nurses Guo Hong / Guo, Hong / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Heart -- Diseases -- Nursing
Heart -- Diseases -- Patients -- Rehabilitation
Motivation (Psychology)
Nurses -- China
44 Perceptions of health care needs among chronically ill school-age children and their parents Zhao Yan / Zhao, Yan / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Chronic diseases
Chronically ill -- China
School-age child care -- China
Perception
Parent and child -- China
45 Physical environmental impact from sand extraction in the Ping River along the Chiang Mai-Lamphun provincial boundary / Viwat Totirakul / 1999 /Full Text
Subject
Environmental impact analysis
Sand
Ping River (Thailand)
46 Postpartum adaptation of Chinese women Xia Haiou / Xia, Haiou / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Postnatal care -- China
Women -- China
47 Principally injective modules over a commutative ring / Kuntima Khomrod / 1999 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
48 Program development for horizontal-loop electromagnetic interpretation in uniform conductive host media / Yupaporn Mengtalek / 1999 /Full Text
Subject
Electromagnetic fields -- Computer programs
49 Purification and characterization of highly immunogenic protein antigens from Penicillium marneffei / Walla Poolsri / 1999 /Full Text
Subject
Antigens
Yeast
Pathogeni fungi
Penicillium
Dissertations, academic -- Microbiology
Penicillium marneffei
50 Response of mungbean to phosphorous on yellow-red ferralitic soil in hilly zone of Thua Thien Hue province, Vietnam Bui Xuan Tin / Bui, Xuan Tin / 1999 /Full Text
Subject
Mung bean -- Fertilizers -- Vietnam
Mung bean -- Soils -- Vietnam
Phosphatic fertilizers
51 Risk assessment of water and soil contamination by Mae-Hia solid waste disposal site in Chiang Mai Province / Wipha Osatharayakul / 1999 /Full Text
Subject
Soil pollution -- Chiang Mai
Waste disposal sites -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Environmental risk assessment -- Chiang Mai
52 Severity of illness and self-care behavior among asthamatic patients Liu Yu / Liu, Yu / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Asthma
Asthmatics -- China
53 Shear bond strengths of chemically, visible light and dual cured composite resins in orthodontics / Jantima Ariyanon / 1999 /Full Text
Subject
Dental resins
Light
Orthodontics
Composite resins -- research
Orthodontic brackets -- composite resins -- research
54 Social support and body image among total laryngectomy patients Xi Shuxin / Xi, Shuxin / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Laryngectomy
Laryngectomies -- China
Laryn -- Surgery
Social networks -- China
Body image -- China
55 Social support and burden of Chinese stroke patient caregivers Tang Qingping / Tang, Qingping / 1999 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease -- Patients -- China
Caregivers -- China
Social networks -- China
56 Social support and quality of life among renal transplant patients Liu Ming / Liu, Ming / 1999 /Full Text
Subject
Kidneys -- Transplantation -- Patients -- China
Social networks -- China
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life -- China
57 Soil-inhabiting arthropod communities as bioindicators for assessment of soil contamination in the surrounding area of Mae Moh Power Plant Lampang Province / Kisworo / 1999 /Full Text
Subject
Mae Moh Power Plant
Soil pollution -- Lampang
Indicators (Biology)
Soil -- Heavy metal content -- Lampang
Arthropoda
58 Some chemistry of copper(I) complexes with thiourea and substituted thiourea / Rattana Wongchupan / 1999 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Thiourea -- Analyses
59 Stress and coping among burned patients He Lianxiang / He, Lianxiang / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Burns and scalds -- Patients -- China
Stress (Psychology)
60 Study of diffusion process of polystyrene mixture in a solution by photon correlation technique / Chaiyapong Ruangsuwan / 1999 /Full Text
Subject
Diffusion
Diffusion processes
Polystyrene
Photon correlation


Page : 1 2 3 4