ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 66 รายการ จากคำว่า 1998

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 On the class of weak CS-modules / Preecha Jantagan / 1998 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
Modules (Algebra)
42 Patterns and identities of serum alkaline phosphatase isoenzymes in diseases of the liver / Nutchanat Nonsee / 1998 /Full Text
Subject
Isoenzyne
Alkaline phosphatase
Liver -- Diseases
Alkaline phosphatase
Isoenzyne
Liver diseases
43 Plants as potential indicators of soil contamination by heavy metals in Kup Kap Stream Valley Mae Taeng District Chiang Mai Province Le Quang Bao / Le, Quang Bao / 1998 /Full Text
Subject
Soil pollution -- Chiang Mai. Mae Taeng
Indicators (Biology)
Soils -- Heavy metal content -- Chiang Mai. Mae Taeng
Kup Kap Stream Valley
44 Preoperative anxiety and postoperative pain among cholecystectomy patients Li Ying Lan / Li, Ying Lan / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing
Cholecystostomy -- Patients
Postoperative pain
Anxiety
45 Production and marketing of Vietnamese aromatic rice Tran Viet Dung / Tran, Viet Dung / 1998 /Full Text
Subject
Rice trade -- Vietnam
Rice -- Vietnam -- Marketing
46 Production of monoclonal antibody to antigens of advanced third-stage larva of Gnathostoma spinigerum with emphasis on surface proteins / Anchalee Dantrakool / 1998 /Full Text
Subject
Nematoda
Monoclonal antibodies
Antigens
Proteins
Worms
Dissertations, academic -- Parasitology
Antibodies, monoclonal
Antigens, helminth
Nematoda
47 Quality of life among mastectomy patients receiving radiotherapy Liang Xiaokun / Liang, Xiaokun / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Mastectomy
Radiotherapy
Mastectomy -- Patients -- China
Breast -- Cancer -- Radiotherapy
Quality of life -- China
Breast -- Surgery
48 Regular generalized continuous functions / Chawalit Boonpok / 1998 /Full Text
Subject
Functions, Continuous
49 Risk assessment from potential weathering characteristics of Mae Moh lignite mine and power plant wastes Mae Moh district Lampang province Geronimo C. Badulis, JR. / Badulis, Geronimo C. / 1998 /Full Text
Subject
Mae Moh Lignite Mine
Mae Moh Lignite Power Plant
Coal mines and mining -- Waste disposal -- Lampang
Coal weathering -- Lampang
Weathering
Leachate
Risk assessment
50 Seismic prospecting at Ban Klang Amphoe San Pa Tong Changwat Chiang Mai / Sittidet Hiranamorrakul / 1998 /Full Text
Subject
Seismic prospecting -- Chiang Mai
51 Self-care practices among Chinese school-age children with nephrotic syndrome Luo Zhimin / Luo, Zhimin / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Child -- Chinese
Nephrotic syndrome
Nephrology
School age child care -- China
School children -- China
52 Self-concept of schizophrenic patients during rehabilitation period Li Xiao Lin / Li, Xiao Lin / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics -- China
Self-perception
Schizophrenics -- Rehabilitation
53 Self-esteem of fertile and infertile Chinese women Gu Wei / Gu, Wei / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self esteem
Fertility
Infertility
Infertility, Female -- China
Fertility, Human -- China
Self-esteem in women -- China
54 Signal processing of soil gas radon data at land cooperatives area, Amphoe Phrao, Changwat Chiang Mai for earthquake prediction / Maneerat Kanaree / 1998 /Full Text
Subject
Radon
Signal processing
Earthquake prediction -- Chiang Mai. Phrao
Geophysical prediction -- Chiang Mai. Phrao
55 Simultaneous analysis of some food additives by high performance liquid chromatography after sample pretreatment using dialysis / Nitra Nuengchamnong / 1998 /Full Text
Subject
High performance liquid chromatography
Food additives
Dialysis
56 Socio-economic evaluation of food crop production technology in the Yunnan upland management project Zhang Jinfeng / Zhang, Jinfeng / 1998 /Full Text
Subject
Agriculture -- Technology transfer -- Yunnan Province (China)
Food crops -- Yunnan Province (China)
57 Socio-economic evaluation of the integrated forestry project in Yunnan province Xuan Yi / Xuan, Yi / 1998 /Full Text
Subject
Forests and forestry -- Economic aspects -- Yunnan Province (China)
Forests and forestry -- Social aspects -- Yunnan Province (China)
58 Structural analysis of a-globin genes of haemoglobin Chiang Mai by polymerase chain reaction and DNA sequencing techniques Pongsathorn Dhumtanom / Pongsathron Dhumtanom / 1998 /Full Text
Subject
Globin genes
Polymerase chain reaction
Nucleotide sequence
Hemoglobin
DNA
Hemoglobins
Genes
Polymerase chain
DNA
Dissertations, academic -- Biochemistry
Globin -- Analysis
Base sequence
59 Structural design and synthesis of some modified Poly(2-Hydroxyethyl Methacrylate) hydrogel copolymers for use as temporary skin substitutes / Achara Jongautchariyakul / 1998 /Full Text
Subject
Polymerization
Colloids
Skin
Substitute products
60 Structural elucidation of natural extracts from Vitex trifolia / Sombat Chowwanapoonpohn / 1998 /Full Text
Subject
Chemical structure
Spectum analysis
Verbenaceae
Antimalarials


Page : 1 2 3 4