ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า 1-hydroxypyrene

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ระดับของ 1-ไฮดรอกซีไพรีนในปัสสาวะของประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นของจังหวัดเชียงใหม่ = Level of urimary 1-hydroxypyrene of people residing in heavy traffic areas of Chiang Mai / สาครรัตน์ มนโมรา / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
1-hydroxypyrene
Pyrenes -- Chiang Mai


Page : 1