ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า ไคติน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การผลิตกรดแลกติกจากไคตินโดยเซลล์ตรึงแบคทีเรียกรดแลกติก = Production of lactic acid from chitin by immobilized cell of lactic acid bacteria / พิเชษฐ์ สุวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
กรดแลกติก
แบคทีเรียกรดแล็กติก
ไคติน
2 การผลิตไคติเนสโดยเชื้อราในการหมักแบบแห้งบนอาหารแข็งเปลือกกุ้ง / นารีลักษณ์ นาแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
ไคติเนส
เชื้อรา
ไคติน
การหมัก
3 การแยกไคตินจากหอย ปู และเห็ด / พูนศรี วิชญานันท์ / 2523 /Full Text
Subject
ชีวเคมี -- วิจัย
ไคติน
หอย
ปู
เห็ด
4 การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตไคติเนส / สุดาพร ตงศิริ / 2540 /Full Text
Subject
ไคติน
แบคทีเรีย
ดิน -- เชียงใหม่
5 การสังเคราะห์ซัลเฟเตดไคโตซาน และซัลเฟเตดพอลิแอลกอฮอล์ / วรายุทธ สะโจมแสง / 2545 /Full Text
Subject
ไคโตแซน
ไคติน
ซัลเฟเตดไคโตซาน -- การวิเคราะห์
ซัลเฟเตดพอลิแอลกอฮอล์ -- การวิเคราะห์
ปูนา
จักจั่น
6 ผลยับยั้งของสารต้าน Penicillium digitatum จากแบคทีเรียที่ใช้ไคติน = Inhibitory effect of anti-penicillium digitatum substances from chitin assimilating bacteria / พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี / 2548 /Full Text
Subject
สารต้านเชื้อรา
สารต้านแบคทีเรีย
แบคทีเรีย
ไคติน
ส้ม -- โรคและศัตรูพืช
7 เสถียรภาพของแผ่นฟิล์มไคติน-ไคโตซานสำหรับใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว / ศุภยาลักษณ์ สร้อยสุริยา / 2544 /Full Text
Subject
ไคติน
ไคโตแซน
ผิวหนัง


Page : 1