ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 65 รายการ จากคำว่า หนอน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กลไกของฮอร์โมนต่อการสิ้นสุดของลาร์วัลไดอะพอสในหนอนเยื่อไผ่ / มนพร มานะบุญ / 2546 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
ฮอร์โมน
2 การขยายพันธุ์ต้นหนอนตายหยาก (Stemona sp.) ในสภาพปลอดเชื้อ / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ / 2546 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
หนอนตายหยาก (พืช) -- การขยายพันธุ์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 การคัดกรองและการแยกยีนไคติเนสจากเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อเพิ่มการเข้าทำลายหนอนใบผัก = Screening and Isolation of chitinase gene from entomopathogenic fungi for enhancing the infection of diamonback moth larvae / นราดร ฉุยฉาย / 2554 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
ไคติเนส
หนอนใยผัก -- การควบคุม
4 การชักนำการแสดงออกของยีนเอคไดโซนรีเซพเตอร์และอัลตราสไปราเคิลโดยฮอร์โมนจูวีไนล์และเอคไดโซน ในการสิ้นสุดระยะไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) = Juvenile hormone and Ecdysone Induction of Ecdysone Receptor and Ultraspiracle Gene Expression in the Termination of Larval Diapause of bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) / ปุณณวัช ปั้นจาด / 2553 /Full Text
Subject
การแสดงออกของยีน
หนอนเยื่อไผ่
เอคไดโซนรีเซพเตอร์
อัลตราสไปราเคิล
5 การทดสอบความเป็นพิษด้านการสืบพันธุ์ของสารสกัดจากหนอนตายหยาก (Stemona spp.) ในหนูขาวเพศผู้ = Reprotoxicity test of extracts from stemona spp. on male rats / จิตติกานต์ อินต๊ะโมงค์ / 2554 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก(พืช)
หนอนตายหยาก(พืช) -- การขยายพันธุ์
พืชมีพิษ
6 การทำให้บริสุทธิ์ การหาลักษณะเฉพาะและการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนสะสม SP1 และ SP2 ในระหว่างการเจริญของหนอนเยื่อไผ่ / จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล / 2544 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
โปรตีน
7 การทำให้บริสุทธิ์และการหาลักษณะเฉพาะของตัวยับยั้งทรีฮาเลสในฮีโมลิมพ์ของหนอนไหม (Bombyxmori) และหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) = Purification and characterization of trehalase inhibitors in hemolymph of silkworm (Bombyxmori) and Bamboo Borer (Omphisa fuscidentalis) / สิริลักษณ์ ณ เชียงใหม่ / 2553 /Full Text
Subject
ทรีฮาเลส -- สารยับยั้ง
เอนไซม์ในโภชนาการสัตว์
หนอน
น้ำตาล
การย่อยอาหาร
8 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของจูวีไนล์ฮอร์โมนเอสเทอเรสและการแสดงออกของยีน OfJhe ในระหว่างการเจริญของหนอนเยื่อไผ่, Omphisa fuscidentalis = Changes of juvenile hormone esterase activity and ofthe gene expression during development of the bamboo borer, omphisa fuscidentalis / อรทัย คำสร้อย / 2551 /Full Text
Subject
ฮอร์โมน
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
การแสดงออกของยีน
9 การเปลี่ยนแปลงประชากรรายสัปดาห์ของ Dipseudopsis robustior, Macrostemum floridum และ Macrostemum midas (Order Trichoptera) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ = Weekly population changes of dipseudopsis robustior, Macrostemum floridum and Macrostemum midas (Order Trichoptera) in Chiang Mai Zoo / วัชชพล คงการค้า / 2558 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
คุณภาพน้ำ -- การวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่
10 การผลิตสารประกอบทุติยภูมิจากหนอนตายหยาก (Stemona curtisii Hook.f.) ที่เพาะเลี้ยง ในเครื่องปฎิกรณ์ชีวภาพ = Secondary compound production from stemona curtisii Hook.f. cultured in bioreactor / จิราภรณ์ ปาลี / 2550 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
11 การมีส่วนร่วมของยีนที่ถูกชักนำได้โดยเอคไดโซนต่อการสิ้นสุดระยะลาร์วัลไดอะพอสในหนอนเยื้อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Involvement of ecdysone inducible gene in larval diapause termination in bamboo borer Omphisa fuscidentalis Hampson) / สกลวัฒน์ กมลงาม / 2558 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่
ฮอร์โมนเอคไดโซน
12 การระบุชนิดของต้นหนอนตายหยากโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล = Species identification of Stemona spp. using molecular markers / ณรีพร สุทธดุก / 2555 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
13 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหนอนตายหยากด้วยเทคนิคซีเควนซ์รีเลตเตดแอมพลิไฟด์โพลีมอร์ฟิซึม = Genetic diversity analysis of stemona spp. by sequence related amplified polymorphism technique / อภิชา ไชยเหล็ก / 2557 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช) -- พันธุศาสตร์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
14 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำที่สัมพันธ์กับ ถิ่นที่อยู่แบบต่างๆ โดยใช้กับดักอีเมอร์เจนซ์ / ธรรมวัตร แก้วตาปี / 2544 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ
หนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
15 การศึกษาทางชีวเคมีของเลือดและจุลพยาธิสภาพของหนูขาวเพศ ผู้ที่ได้รับสารสกัดจากหนอนตายหยาก (Stemona spp.) = Blood biochemical and histopathological studies of male rats treated with Stemona spp. extracts / วรารัตน์ บุญเจริญ / 2554 /Full Text
Subject
การทดลองในสัตว์
หนอนตายหยาก (พืช)
สารสกัดจากพืช
16 การศึกษาสารควบคุมแมลงจากต้นเสม็ด (Melaleuca leucadendron Corner.) และสารฆ่าเชื้อราโรคผิวหนังจากต้นขี้หนอน (Maesa ramentacea Wall.ex Roxb.) / สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ / 2538 /Full Text
Subject
พืชกำจัดแมลง -- การวิเคราะห์
ต้นเสม็ด
ต้นขี้หนอน
ผิวหนัง -- โรค
17 การสำรวจ และศึกษาพื้นผิวของหนอนพยาธิในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด จากลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / อรรถพร นิชพันธ์ / 2543 /Full Text
Subject
หนอนพยาธิ
พยาธิใบไม้
พยาธิตัวตืด
พยาธิหัวหนาม
พยาธิตัวกลม
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
ลำน้ำแม่สา (เชียงใหม่)
18 การสำรวจหนอนพยาธิกลุ่มโมโนจีเนียจากปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) ในบ่อเลี้ยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / นิพนธ์ หมาดอาหิน / 2545 /Full Text
Subject
หนอน
พยาธิ
ปลาดุก
19 การสำรวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของปลาบางชนิด ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ / สุจินา นุรักษ์ / 2538 /Full Text
Subject
หนอนพยาธิ
ปลา -- ปรสิต
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
20 การแสดงออกของยีนเอคไดโซนรีเซพเตอร์และอัลตราสไปราเคิลในสมองของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) ในช่วงสิ้นสุดของระยะลาร์วัลไดอะพอส = Ecdysone receptor and ultraspiracle genes expression in the brain of the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) during the termination of larval diapause / กิตติรัช ดวงเอี่ยม / 2556 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่
การแสดงออกของยีน
เอคไดโซนรีเซพเตอร์


Page : 1 2 3 4