ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 65 รายการ จากคำว่า หนอน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 ลักษณะการเข้าทำลาย วงจรชีวิต อัตราการอยู่รอด และการป้องกันกำจัดหนอนกินเปลือกลำต้น (Indarbela sp.) บนต้นลำไยที่แสดงอาการหงอย / เสาวณีย์ ไชยวรรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
หนอนกินเปลือกลำต้นลำไย
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช -- เชียงใหม่
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช -- ลำพูน
62 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา จำนวนโครโมโซม และการขยายพันธุ์ของต้นหนอนตายหยาก (Stemona spp.) / เมธี รุ่งโรจน์สกุล / 2544 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
โครโมโซม
63 สมบัติต้านจุลินทรีย์ของผลสกัดจากรากหนอนตายหยากชนิดต่าง ๆ = Antimicrobial properties of extract from roots of stemona spp / จตุรงค์ เหลาแหลม / 2553 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
หนอนตายหยาก (พืช)
จุลินทรีย์
64 สมบัติและความคงฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดสารภี Mammea siamensis (Miq.) T. And. และรากหนอนตายหยาก Stemona curtisii Hk.F. ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ = Insecticidal property and stability of mammea siamensis (Miq.) T. and seed and stemona curtisii HK.f. root extracts to some insect pests of cruciferous crops / กฤตชญา อิสกุล / 2547 /Full Text
Subject
สารภี
สารสกัดจากพืช
หนอนตายหยาก (พืช)
ยากำจัดศัตรูพืช
65 อัตราความชุกและปัจจัยส่งเสริมให้มีการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิในชุมชนแออัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Prevalence rate and factors affecting the parasitic in slum area Muang District Nakhon Ratchasima Province / สุธัญญา มานิตย์ศิริกุล / 2537 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากปรสิต
ชุมชนแออัด -- นครราชสีมา
โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ


Page : 1 2 3 4