ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Rhinitis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison the efficacy between intranasal corticosteroids mometasone furoate with fluticasone furoate in persistent allergic rhinitis = เปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบพ่นจมูกโมเมททาโชนฟูโรเอทและฟลูติคาโซนฟูโรเอทในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการต่อเนื่อง / Morakot Kongarin / 2011 /Full Text
Subject
Steroids drugs
Rhinitis
2 Comparison of the efficacy of levocetirizine and deslora tadine in perennial allergic rhinitis patients = การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ Levocetirizine และ Desloratadine ในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการตลอดปี / Kongkarn Boonyune / 2008 /Full Text
Subject
Pharmacology
Rhinitis, allergic, perennial
Levocetirizine
Desloratadine
Dissertations, academic -- Pharmacology
3 Evaluation of clinical significance of the nasal challenge test in a diagnosis and treatment follow up of allergic rhinitis / Wanida Maturim / 1996 /Full Text
Subject
Hay fever
Respiratony allergy
Rhinitis
Dissertations, academic -- Pharmacology
4 Identification of basophilic meta chromatic cells (BMCS) and relationships between BMCS, bacteria in nasal cavity and specific immunoglobulin E against house dust mites with the severity of allergic rhinitis / Yuwatida Sangrat / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Mast cell
Basophils
Rhinitis, allergic, perennial


Page : 1