ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงค์นุช เถื่อนทิม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตสุกรในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Database development on swine production in the Community of Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphun province
หัวเรื่อง ฐานข้อมูล;สุกร -- ฐานข้อมูล;การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์);สุกร -- ลำพูน. ตำบลป่าสัก
จำนวนหน้า ฑ, 102 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552