ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เผ่าไท ถายะพิงค์
ชื่อเรื่อง การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของแมลงในกาแฟอาราบิก้าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย = Insect Geo-spatial distribution of arabica coffee in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces
หัวเรื่อง แมลงศัตรูพืช;ศัตรูพืช;กาแฟ -- พันธุ์อราบิก้า;ภูมิสารสนเทศ
จำนวนหน้า ท, 108 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากีฏวิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชากีฏวิทยา)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 93-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558